Damian Waszak

Magistrant historii na UAM-ie. Pasjonat poezji, i dobrej muzyki w szczególności celtyckiej i klasycznego rocka. Zainteresowania historyczne: historia starożytna, Bliski Wschód, dzieje republiki i późnego cesarstwa rzymskiego, XIX-wieczne wojny kolonialne, I wojna światowa w Afryce.

Artykuł autorstwa:

„Malezja” - A.W. Jelonek, E. Trojnar – recenzja

„Malezja” - A.W. Jelonek, E. Trojnar – recenzja

W wydawanej przy współpracy Instytutu Historycznego  Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo Trio serii Historia Państw Świata w XX wieku ukazała się praca autorstwa Adama W. Jelonka1 i Ewy Trojnar2, która porusza tematykę dosyć egzotyczną dla polskiego czytelnika – współczesne dzieje Federacji Malajskiej. Ambasador RP w Kuala Lumpur, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu […]

„Stefan Batory” - J. Besala - recenzja

„Stefan Batory” - J. Besala - recenzja

Pierwsze wydanie książki Jerzego Besali1 ukazało się w roku 1992 nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w serii Biografie Sławnych Ludzi. W zeszłym roku pojawiło się drugie, poprawione i uzupełnione. Oprócz zmian w zawartości zmienił się wydawca, którym stał się Zysk i S-ka. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się dziejami Polski szlacheckiej. Opublikował biografię Stanisław Żółkiewski (1988), trzytomowe […]

„Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672” - M. Sikorski - recenzja

„Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672” - M. Sikorski - recenzja

Jan Sobieski jest znany nie tylko jako jeden z królów Polski, ale też jako dowódca wojskowy. Z jego osiągnięć najwięcej miejsca poświęca się przede wszystkim bitwie pod Chocimiem z 16731 i wiktorii wiedeńskiej z 1683 r.2. Pozostałym jego kampaniom poświęcono stosunkowo niewiele miejsca3. Recenzowana poniżej praca Michała Sikorskiego4 przybliża czytelnikowi właśnie jedną z nich. Z nowszej literatury należy […]

„Jeńcy norwescy w niemieckich obozach na ziemiach polskich w latach 1942-1945” - S. Rusak - recenzja

„Jeńcy norwescy w niemieckich obozach na ziemiach polskich w latach 1942-1945” - S. Rusak - recenzja

Historia II wojny światowej to nie tylko wielkie bitwy i kampanie czy wielka gra polityczna, rozgrywana zza dyplomatycznych stołów przez „wielkich” tego świata. Są wśród nich wydarzenia, które są nie mniej interesujące, ale znajdują zdecydowanie mniejsze zainteresowanie wśród kręgów czytelniczych. Jednym z nich są jeńcy wojenni. Tematykę tę poruszył Stanisław Rusak1, który w swojej pracy […]

Armia rzymska jako narzędzie rzymskich podbojów

W okresie Republiki Rzym, był na początku jednym, z licznych italskich państewek, któremu nikt, z ówczesnych nie mógł przepisać tego, że kiedyś zapisze się na kartach historii. Jednak, z czasem Republika Rzymska zaczęła się przeradzać w państwo ekspansjonistyczne, które na początku po pokonaniu, italskich przeciwników w walce stała się hegemonem w Italii. Aby w niedalekiej […]

„Ostatni triumf Ptolemeuszy...” - T. Grabowski - recenzja

„Ostatni triumf Ptolemeuszy...” - T. Grabowski - recenzja

Podczas, gdy w drugiej dekadzie II wieku1 na zachodzie Rzym i Kartagina – ówczesne tamtejsze potęgi – toczyły ze sobą tytaniczne zmaganie. W tym samym czasie na wschodzie doszło do starcia tamtejszych ich odpowiedników – Seleukidów i Ptolemeuszy, które było jednym z serii konfliktów nazwanych wojnami syryjskimi, którego kulminacyjnym punktem była bitwa pod Rafią w 217 […]

„Mont Saint Jean 18 VI 1815” - T. Rogacki - recenzja

„Mont Saint Jean 18 VI 1815” - T. Rogacki - recenzja

W roku 2006 roku zabrzańska oficyna wydawnicza Inforteditions wydała pracę Tomasza Rogackiego1 pt. Mont Saint Jean 18 VI 1815. Pod tym mało mówiącym polskiemu czytelnikowi tytułem ukazała się publikacja dotycząca największej bitwy „kampanii 100 dni”, znanej powszechnie dzięki historiografii anglosaskiej jako bitwa pod Waterloo2. Jest to pierwsze od dłuższego czasu nowe opracowanie polskiego autora dotyczące tej batalii3. […]

„Stoczek - Nowa Wieś 1831” - T. Strzeżek - recenzja

„Stoczek - Nowa Wieś 1831” - T. Strzeżek - recenzja

Rok 2010 upłynął w polskim kalendarzu pod znakiem licznych rocznic. Jedną z nich była 180. rocznica wybuchu powstania listopadowego. W związku z tym wydawnictwo Bellona wydało w serii Historyczne Bitwy pracę Tomasz Strzeżka1 – Stoczek - Nowa Wieś 1831 prezentującą polskiemu czytelnikowi działalność korpusu gen. Józefa Dwernickiego w roku 1831. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 1995 r. […]

„Adrianopol 378. Goci rozbijają legiony Rzymu” - S. MacDowall - recenzja

„Adrianopol 378. Goci rozbijają legiony Rzymu” - S. MacDowall - recenzja

Bitwa pod Adrianopolem jest jedną z nielicznych bitew z późnego antyku, które zyskały zainteresowanie polskich autorów. Na naszym rynku są obecnie dostępne dwie prace jej dotyczące – Tomasza Szeląga1 wydana przez Inforteditions i Daniela Gazdy2 wydana w Bellonie. W zeszłym roku wydawnictwo Egis wydało trzecią publikację jej poświęconą autorstwa Simona Macdowalla3, której przyjrzymy się w poniższej recenzji. […]

„Społeczeństwa Europy pradziejowej. Skrypt do przedmiotu...” - A. Ciesielska - recenzja

„Społeczeństwa Europy pradziejowej. Skrypt do przedmiotu...” - A. Ciesielska - recenzja

W 2009 roku Wydawnictwo Rys wydało pracę Adriany Ciesielskiej1 pt. Społeczeństwa Europy pradziejowej. Skrypt do przedmiotu pradzieje Europy i przedmiotów pokrewnych. Jak mówi nam podtytuł i słowa Autorki we Wstępie2 jest to publikacja przeznaczona przede wszystkim dla studentów. Czy tak jest faktycznie? Możecie się o tym przekonać czytając poniższą recenzję. Archeolog i historyk, studia ukończyła na Wydziale Historycznym […]