Artykuły z tagiem:: "rok wydania – 2007"

„Pisarze nawróceni. Inspiracja duchowa w epoce niewiary” – J. Pearce – recenzja

„Pisarze nawróceni. Inspiracja duchowa w epoce niewiary” – J. Pearce – recenzja

Jak mogłaby sugerować okładka, pisarzami nawróconymi, o których miałaby być mowa w książce, to: Oscar Wilde, Gilbert K. Chesterton, Clive S. Lewis i John R. R. Tolkien. Jednak publikacja zawiera informacje o konwersjach wielu innych pisarzy, znanych i nieznanych na gruncie polskim. Autor pokazał ich drogę do Kościoła Katolickiego, często burzliwą i pełną sceptycyzmu, innym […]

„Świat Bizancjum. Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641.” Tom I – C. Morrison (red.) – recenzja

„Świat Bizancjum. Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641.” Tom I – C. Morrison (red.) – recenzja

Bizancjum – ponad tysiącletnie imperium, które zniknęło z mapy politycznej świata wciąż pasjonuje. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że dotykamy rzeczywistości tamtego państwa, nie tyle wypełniając kolejne formularze w jakimś urzędzie, nie tyle nawet patrząc na ikony choćby św. Katarzyny na Synaju, spacerując wzdłuż niekiedy całkiem dobrze zachowanych murów Konstantynopola, czy innych budowli pamiętających […]

„Louis de Funès. Nie mówcie o mnie za dużo” –  P. i O. de Funès – recenzja

„Louis de Funès. Nie mówcie o mnie za dużo” – P. i O. de Funès – recenzja

Książka stanowi zbiór ciekawych anegdot z życia znanego aktora, przytaczanych i komentowanych przez jego synów. Jest źródłem wiedzy o filmach i sztukach teatralnych, w których de Funès grał, a także o tym, jak się do nich przygotowywał. W opinii synów i osób współpracujących z nim na planie był profesjonalistą, wymagającym takiego samego podejścia od innych. […]

„Elżbieta Zawacka, „Zelma”, „Sulica„, ”Zo” - K. Minczykowska - recenzja

„Elżbieta Zawacka, „Zelma”, „Sulica„, ”Zo” - K. Minczykowska - recenzja

„O mężczyznach walczących i poległych podczas drugiej wojny światowej wiemy więcej, o kobietach - niewiele. Brakuje pomników i tablic, które przypominałyby, szczególnie młodemu pokoleniu, do czego były one zdolne w walce o swoją ojczyznę”1 - mówiła Elżbieta Zawacka, pseudonim Zo. Rzeczpospolita z dn. 31.07.2006 roku, dodatek Kobiety w wojnie 1939-1945,  Był strach, ale nie przed śmiercią. Rozmowa […]

„Żegnając umarłych. Pamiętnik rodzinny” – L. Appignanesi – recenzja

„Żegnając umarłych. Pamiętnik rodzinny” – L. Appignanesi – recenzja

Żydówka szuka swojej tożsamości i rodziny. Bliskich odnajduje we wspomnieniach matki chorej na Alzhaimera. Śladów kultury poszukuje w miejscu przeklętym przez jej rodziców. Polska rzeczywistość okazuje się być jednak zupełnie inna niż ta, której spodziewa się Lisa. Poruszające i ironiczne. Ostatnie pożegnanie. Nie tylko z umarłymi.

„Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe”, tom 2 - B. Trencsényi, M. Kopeček (pod red.) - recenzja

„Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe”, tom 2 - B. Trencsényi, M. Kopeček (pod red.) - recenzja

Historia komparatystycznego projektu mającego na celu zebranie i uprzystępnienie tekstów należących do kanonów narodowych w Europie Środkowo–Wschodniej i Południowej sięga 1999 r., kiedy to grupa młodych naukowców spotkała się na Balkan Summer University w mieście Plovdiv w Bułgarii.

„Wieszanie” - J. M. Rymkiewicz - recenzja

„Wieszanie” - J. M. Rymkiewicz - recenzja

Jak wyglądało życie w XVIII wiecznej stolicy? Kto wywoził nieczystości, a gdzie mieszkał warszawski kat Stefanek? I co oznaczało „pójdziesz na śniadanko do Stefanka”? Kto kogo i dlaczego powiesił w pierwszych tygodniach insurekcji? Na te i wiele innych pytań odpowiada w swojej błyskotliwej książce Jarosław Marek Rymkiewicz.

„Zamojszczyzna 1918-1959” - Z. Klukowski - recenzja

„Zamojszczyzna 1918-1959” - Z. Klukowski - recenzja

Lekarz, bibliofil, uczestnik kampanii wrześniowej, członek konspiracji antyniemieckiej, członek podziemia antykomunistycznego, osoba represjonowana przez władze komunistyczne, pamiętnikarz. To najkrótsza charakterystyka Zygmunta Klukowskiego, którego dziennik, wspomnienia i korespondencję wydał Ośrodek KARTA.

„Stalingrad 1942-43” - T. Konecki - recenzja

„Stalingrad 1942-43” - T. Konecki - recenzja

Bitwa stalingradzka doczekała się ogromnej literatury tematu, zarówno w rodzimym jak i innych językach. Można by było sądzić, że została opisana już na wszelakie możliwe sposoby – tak naukowy jak i popularny, ale i tak prawie co roku wychodzi jakieś nowe opracowanie jej dotyczące. Jednym z nich jest prezentowana poniżej „leciwa” już praca Tadeusza Koneckiego1. […]

„Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672” - M. Sikorski - recenzja

„Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672” - M. Sikorski - recenzja

Jan Sobieski jest znany nie tylko jako jeden z królów Polski, ale też jako dowódca wojskowy. Z jego osiągnięć najwięcej miejsca poświęca się przede wszystkim bitwie pod Chocimiem z 16731 i wiktorii wiedeńskiej z 1683 r.2. Pozostałym jego kampaniom poświęcono stosunkowo niewiele miejsca3. Recenzowana poniżej praca Michała Sikorskiego4 przybliża czytelnikowi właśnie jedną z nich. Z nowszej literatury należy […]