Artykuły z tagiem:: "Wilno"

Życie codzienne mieszkańców Wilna na fotografii przełomu XIX i XX w. – wystawa czasowa w Gdańsku

Życie codzienne mieszkańców Wilna na fotografii przełomu XIX i XX w. – wystawa czasowa w Gdańsku

Od 12 września do 31 października 2015 roku można podziwiać w Gdańskiej Galerii Fotografii (Zielona Brama) wystawę zatytułowaną Stanisław Filibert Fleury. Fotografia Wileńska na przełomie XIX i XX w. Ekspozycja prezentuje życie i obyczaje mieszkańców Wilna i pobliskich okolic. Organizatorami przedsięwzięcia są: Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz wspomniana już Galeria Fotografii.

Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym

Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym

Wielowiekowe bliskie związki Polski z Litwą przerwały zabory. I wojna światowa i korzystny splot okoliczności międzynarodowych umożliwił odzyskanie niepodległości przez oba narody, ale odnowienie unii okazało się nierealne. Co więcej stosunki między Polską a Litwą zdominował antagonizm.

Zdradzone AK

Zdradzone AK

17 lipca 1944 roku we wsi Bogusze agenci NKWD aresztowali cały sztab wileńskiego AK. Oficerowie polscy odmówili podporządkowania się gen. Berlingowi i stronie sowieckiej. W tej sytuacji ich los był przesądzony. 70 lat temu wileńskie oddziały AK w ramach akcji „ostra brama„ odbiły z rąk niemieckich Wilno, całej akcji przewodził ”Wilk” Krzyżanowski. Wkrótce na Wileńszczyznę […]

Wilno w odmętach drugiej wojny światowej - wywiad z prof. Władysławem Zajewskim

Wilno w odmętach drugiej wojny światowej - wywiad z prof. Władysławem Zajewskim

O życiu codziennym, okupacji i polskim ruchu oporu z rodowitym wilnianinem prof. dr hab. Władysławem Zajewskim rozmawiał Piotr Kołodziej.

Dialog pamięci historycznych w Europie Środkowo-Wschodniej

Dialog pamięci historycznych w Europie Środkowo-Wschodniej

Zbrodnia katyńska, mord w Jedwabnem, rosyjska wojna ojczyźniana to niektóre z tematów cyklu debat poświęconych pamięci historycznej w naszym regionie, który rozpoczyna się 14 października w Wilnie. Uczestnikami dyskusji będą historycy polscy, litewscy, białoruscy, ukraińscy i rosyjscy Organizatorami jest Instytut Historii Litwy Litewskiej Akademii Nauk i Muzeum Historii Polski. Debaty odbywać się będą w Wilnie […]