Artykuły z tagiem:: "Wydawnictwo Avalon"

„Henryk Sandomierski, Polski Krzyżowiec (1126/1133 – 18 X 1166)” – A. Tetrycz-Puzio – recenzja

„Henryk Sandomierski, Polski Krzyżowiec (1126/1133 – 18 X 1166)” – A. Tetrycz-Puzio – recenzja

Biografistyka, jako sposób przedstawiania minionych dziejów, niemal zawsze posiadała duże grono zwolenników. Właśnie ten typ prac badawczych dla wielu jest najlepszym sposobem prezentowania historii, w których wykorzystuje się pryzmat konkretnej postaci dla oddania ducha i specyfiki epoki. Polscy badacze tworzący biografie osób żyjących w pierwszych wiekach od ukształtowania się monarchii piastowskiej, borykają się ze zdecydowanym […]

„Jan II Żagański. Niespokojny książę. Sojusznik króla husyty (16 VI 1433 - 22 IX 1504)” - B. Techmańska - recenzja

„Jan II Żagański. Niespokojny książę. Sojusznik króla husyty (16 VI 1433 - 22 IX 1504)” - B. Techmańska - recenzja

Seria wydawnictwa Avalon o polskich władcach liczy już sobie sporą ilość tomów. Ciągle pojawiają się nowe, jednak nie wszystkie powstały niedawno. Tak jest z książka Barbary Techmańskiej Jan II Żagański, która powstała w oparciu o rozprawę doktorską napisaną kilkanaście lat temu. Teraz, uzupełniona o najnowsze ustalenia, trafia ponownie do rąk czytelników.

„Mieszko. Książę raciborski i pan Krakowa - dzielnicowy władca Polski (ok. 1142-1211)” - N. Mika - recenzja

„Mieszko. Książę raciborski i pan Krakowa - dzielnicowy władca Polski (ok. 1142-1211)” - N. Mika - recenzja

Piastowskich książąt panujących w Krakowie w czasach rozbicia dzielnicowego było kilkunastu, niektórzy są znani lepiej, inni gorzej. Do tej drugiej grupy na pewno zalicza się Mieszko – książę raciborski oraz, w ostatnich miesiącach swojego życia, pan Krakowa. W Krakowie panował krótko, jednak jako władca księstwa raciborskiego wywarł znaczny wpływ na kształt polityki piastowskiej w drugiej […]

„Witold. Wielki książę litewski...” - J. Nikodem - recenzja

„Witold. Wielki książę litewski...” - J. Nikodem - recenzja

Biografie sławnych postaci, które przewijały się na kartach historii, są bardzo prężnie rozwijającym się kierunkiem w historiografii. Kiedyś sztandarowe dzieła wydawano w Ossolineum, lecz, jak wszyscy wiemy, samo wydawnictwo upadło, ale inne wydawnictwa bardzo udanie starają się kontynuować te tradycje. Tak też jest w przypadku najnowszej publikacji Jarosława Nikodema wydanej w Avalonie.

„Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035)” – J. Morawiec - recenzja

„Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035)” – J. Morawiec - recenzja

Knut Wielki, wnuk Mieszka I, władca Skandynawii i Anglii doczekał się w końcu swojej pierwszej polskiej biografii. Jej autor, Jakub Morawiec, bardzo wnikliwie i szczegółowo opisuje losy tego króla oraz historię północnej Europy tego okresu.

„Wobec króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku” – E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz (red.) – recenzja

„Wobec króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku” – E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz (red.) – recenzja

Wydawnictwo Avalon opublikowało niedawno bardzo ciekawą antologię tekstów naukowych zatytułowaną  Wobec króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku. Praca ta jest pokłosiem czwartej konferencji historyków nowożytnych poświęconej dziejom magnaterii, zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku.   

„Takie sobie średniowieczne bajeczki” – J. Banaszkiewicz – recenzja

„Takie sobie średniowieczne bajeczki” – J. Banaszkiewicz – recenzja

W krakowskiej oficynie wydawniczej Avalon ukazała się w ubiegłym roku znakomita książka pt. Takie sobie średniowieczne bajeczki. Ten z pozoru „lekki” tytuł kryje w sobie zbiór artykułów autorstwa jednego z najlepszych mediewistów w Polsce, Jacka Banaszkiewicza, profesora warszawskiego i lubelskiego ośrodka akademickiego.

”Władysław Biały (1327/1333 - 20 luty 1388). Ostatni książę kujawski…” - J. Śliwiński - recenzja

”Władysław Biały (1327/1333 - 20 luty 1388). Ostatni książę kujawski…” - J. Śliwiński - recenzja

Wydawnictwo Avalon systematycznie wydaje kolejne monografie dotyczące poszczególnych książąt piastowskich. Są to zarówno rozprawy o dość długim rodowodzie, ale znajdą się także napisane w ostatnim czasie. Wypełniają one rozliczne braki na naszym rynku, które zaobserwować można pośród prac biograficznych, szczególnie dotyczących polskiego średniowiecza. Jedną z takich książek jest Władysław Biały prof. J. Śliwińskiego. 

„Mieszko Stary i jego wiek” - S. Smolka - recenzja

„Mieszko Stary i jego wiek” - S. Smolka - recenzja

XIX-wieczna krakowska szkoła historyczna przyniosła nam wielu wybitnych badaczy przeszłości. Spośród nich można wyróżnić m.in. Stanisława Smolkę (1854-1924), jednego z klasyków polskiej mediewistyki, człowieka wielce zasłużonego dla rozwoju badań nad polskim średniowieczem. Chyba najbardziej znanym jego dziełem jest Mieszko Stary i jego wiek, które pierwszy raz drukiem ukazało się w 1881 roku, dziś możemy zapoznać się […]

„W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński…” - P. Janus - recenzja

„W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński…” - P. Janus - recenzja

Stefan Starzyński, jest jednoznacznie kojarzony ze swą bohaterską postawą, jaką się wykazał w czasie oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. Jednak dzisiaj już mało kto wie czym się zajmował przed objęciem stanowiska komisarycznego prezydenta stolicy. Dzięki książce Piotra Janusa W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926-1932 mamy okazję zapoznać się z bardzo ciekawym, […]