Kategoria: Teksty źródłowe

Kodeks Karny z r. 1903 - Tagancewa (1903 r.)

Kodeks Karny z r. 1903 [przekład z rosyjskiego] z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 1921 r. Sprostowania: W art. 11 kodeksu w wydaniu niniejszem, wiersz 4, zamiast w artykułach 99 – 102 i 126a powinno być: w artykułach 99 – 102 i 126 w art. 142 wiersz 3 […]

Pakt Brianda-Kellogga (27 sierpnia 1928 r.)

Traktat Przeciwwojennypodpisany w Paryżu dnia 27-go sierpnia 1923 r.(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 13-go lutego 1929 r. Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 88).Przekład W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJMY, IGNACY MOŚCICKI,PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy; Dnia dwudziestego siódmego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku podpisany został […]

Traktat z Kanagawy (31 marca 1854 r.)

Kanagawa, 31 marca 1854 Stany Zjednoczone Ameryki i Cesarstwo Japonii, ożywione pragnieniem ustanowienia pewnej, trwałej i szczerej przyjaźni pomiędzy oboma narodami, zdecydowawszy się na ustalenie, przejrzyście i pozytywnie, poprzez traktat lub ogólną konwencję o pokoju i przyjaźni, zasady które będą w przyszłości przestrzegane w stosunkach pomiędzy rzeczonymi państwami; dla których to osiągnięcia Prezydent Stanów Zjednoczonych […]

Traktat Grzymułtowskiego czyli pokój wieczysty z Rosją zawarty w Moskwie (3 maja 1686 r.)

Uważywszy dobro całego chrześcijaństwa, a życząc narody pod bisurmańskim jarzmem jęczące, z tak ciężkiej wyswobodzić niewoli... tedy po mnogich rozhoworach umówiliśmy i postanowiliśmy, ze Wielcy Hosudarowie Ich Carskie Wieliczeństwo według braterskiej swej ku Wielkiemu Hosudarowi Jego Królewskiego Wieliczeństwa przyjaźni i miłości i według żądania Cesarskiego Wieliczeństwa Rzymskiego i Wieliczeństwa Francuskiego i Kurfistrza Brandenburskiego, także Rzeczypospolitej […]

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja Art. 1. Przywraca się Święto Narodowe Trzeciego Maja. Art. 2. Dzień 3 maja jest dniem wolnym od pracy. Art. 3. W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z 1960 r. […]

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o święcie narodowem trzeciego maja

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o święcie narodowem trzeciego maja. Art. 1. Dzień trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 roku, ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej jako uroczyste święto po wsze czasy. Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Radzie Ministrów. Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 3 maja 1919 […]

Traktat pokojowy - Ryga (18 marca 1921 r.)

Traktat Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921r. tekst źródłowy z zachowaniem oryginalnej pisowni POLSKA z jednej a ROSJA i UKRAINA z drugiej strony powodowane pragnieniem położenia kresu wynikłej między niemi wojnie i dążąc do zawarcia, na podstawie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 roku Umowy o […]

Preliminaria pokojowe - Ryga (12 października 1920 r.)

Preliminarja pokojowe Podpisane w Rydze dnia 12 października 1920 r. tekst źródłowy z zachowaniem oryginalnej pisowni Rzeczpospolita Polska z jednej, a Rosyjska Socjalistyczna Republika Rad i Ukraińska Socjalistyczna Republika Rad z drugiej strony, kierując się pragnieniem położenia możliwie najprędzej kresu krwawej wojnie, wynikłej między niemi, oraz wypracowania warunków, które stanowić mają podstawę trwałego, honorowego i […]

Raport gen. Józefa Dwernickiego o bitwie pod Stoczkiem (15 lutego 1831 r.)

Dodatek nadzwyczayny Do Nru 46 Dziennika Powszechnego kraiowego Dowódca Siły zbroyney na lewym brzegu Wisły Z niewypowiedzianą radością pospieszam donieść o niepospolitych korzyściach pierwszey próbie waleczności naszych woiowników w starciu się z nieprzyiacielem. Po wysłaniu Jenerała Dwernickiego przez Mniszew na prawy brzeg Wisły, długo byłem niespokoyny, iż żadney o nim nie miałem wiadomości; gdy tym […]

Ugoda hadziacka (16 września 1658 r.)

W imię Pańskie Amen. Ku wiecznej pamięci teraz i na potym będącym zawżdy. Komisja między Stanami Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego z jednej a Wielmożnym Hetmanem i Wojskiem Zaporoskim z drugiej strony, przez wielmożnych Stanisława Kazimierza Bieniowskiego, wołyńskiego i Kazimierza Ludwika Jewłaszewskiego, smoleńskiego - kasztelanów, z Sejmu od Najjaśniejszego Jana Kazimierza z Bożej łaski […]