Akt Unii Lubelskiej z 1569 r. na Światowej Liście Programu UNESCO „Pamięć Świata”


W dniu 22 marca 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie przy ul. Długiej 7 odbędzie się uroczystość związana z wpisaniem aktu Unii Lubelskiej z 1569 r. na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

Akt Unii Lubelskiej z 1569 r. został wniesiony jako wspólny wpis Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy i jest sukcesem zarządów archiwów państwowych wymienionych państw oraz komitetów narodowych programu „Pamięć Świata”, które udzieliły swojego wsparcia.

W uroczystości udział wezmą szefowie zarządów archiwalnych wszystkich wymienionych państw, dyrektorzy centralnych archiwów historycznych z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy oraz przedstawiciele polskich władz państwowych, uniwersytetów i uczelni wyższych, instytucji nauki i kultury.

Uroczystości towarzyszyć będzie wymiana archiwaliów pomiędzy AGAD a Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi. AGAD otrzyma od strony białoruskiej zeskanowany w całości zespół akt: Archiwum Sobieskich z Oławy (łącznie ponad 37 tys. skanów), stanowiące bezcenny materiał do badań nad dziejami Rzeczypospolitej.

Prezentacja dokumentu, znajdującego się w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, przewidziana jest od godz. 12.55 i zostanie poprzedzona wręczeniem certyfikatu potwierdzającego wpis na listę UNESCO.

O dokumencie i Programie „Pamięć Świata”

W wyniku aktu Unii Lubelskiej utworzona została Rzeczpospolita Obojga Narodów, łącząca Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie w jeden organizm państwowy. Połączone unią kraje miały odtąd jednego władcę wspólnie wybieranego przez oba narody i koronowanego w Krakowie, wspólny sejm obradujący w Warszawie oraz wspólną obronę, politykę zagraniczną i monetę.

Program „Pamięć Świata” (Memory of the World) został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w 1992 r. Był on odpowiedzią społeczności międzynarodowej na dotkliwe straty, jakim dziedzictwo dokumentacyjne uległo w XX w. m. in. podczas dwóch wojen światowych oraz reakcją na wyzwania i zagrożenia, które przyniósł ze sobą intensywny rozwój technologii informacyjnych.

W ramach Programu od 1997 r. prowadzona jest lista światowa bezcennych zabytków piśmiennictwa, na którą do chwili obecnej trafiło ponad 350 obiektów z całego świata, w tym 17 dokumentów lub zbiorów źródeł z instytucji w Polsce. Archiwum Główne Akt Dawnych zostało uhonorowane po raz piąty. W poprzednich latach na wymienioną listę z zasobu AGAD trafiły tak unikalne materiały historyczne jak: akt Konfederacji Warszawskiej
z 1573 r., dokumenty Archiwum Komisji Edukacji Narodowej, część Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża oraz traktaty pokojowe zawarte od XV do XVIII w. między Rzecząpospolitą
a Imperium Osmańskim.

Więcej:

Informacja o wpisaniu aktu Unii Lubelskiej na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”

unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/the-act-of-the-union-of-lublin-document/

Pełna lista obiektów polskich:

unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/pl/

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

3 komentarze

 1. Jaga napisał(a):

  Szkoda, że ZII nie miał następcy, bo elekcyjny rozpieprzyli Unię

 2. Bilbo napisał(a):

  Akurat Unii Obojga Narodów nikt nie rozpieprzył, a upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej należy raczej upatrywać w awanturze ukraińskiej i potopie szwedzkim.

  • Anonim napisał(a):

   Raczej w osłabieniu władzy monarszej i liberum veto oraz pretensje do Pana Boga, że jesteśmy między RUS i GER.

Zostaw własny komentarz