Daniel Rybicki

Magister historii UMK, magister Stosunków Międzynarodowych UWM, członek Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego działającego na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Prywatnie pasjonat straży pożarnej w Polsce i świecie, wieloletni czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w swoim rodzinnym mieście – Barczewie. Zainteresowania historyczne: Historia pożarnictwa w Polsce i Europie na przestrzeni wieków, z naciskiem na XX wieku. Historia okresu międzywojennego i II wojny światowej ze szcze-gólnym naciskiem na morski teatr działań wojennych.

Artykuł autorstwa:

„Krążownik Kormoran” - T. Detmers - recenzja

„Krążownik Kormoran” - T. Detmers - recenzja

Do tej pory na polskim rynku wydawniczym ukazało się wiele wspomnień marynarzy służących na okrętach różnych państw w okresie II wojny światowej. Tym razem mamy do czynienia z opisem losów niemieckiego krążownika pomocniczego Kormoran pióra jego  dowódcy – Theodora Detmersa. Opowieść rozpoczyna się od przejęcia dowodzenia nad tytułowym okrętem, a kończy na krótkim opisie niewoli jego załogi.

„Polskie lotnictwo wojskowe 1920-1939. Od tryumfu do tragedii” - H. Mordawski - recenzja

„Polskie lotnictwo wojskowe 1920-1939. Od tryumfu do tragedii” - H. Mordawski - recenzja

Na polskim rynku wydawniczym istnieje wiele pozycji omawiających zarówno armię II Rzeczpospolitej jak i jej poszczególne bronie. Jedną z książek prezentujących dzieje lotnictwa wojskowego, a więc nowego jak na owe czasy rodzaju wojsk, jest publikacja Huberta Mordawskiego Polskie lotnictwo wojskowe 1920-1939. Od tryumfu do tragedii.

„Cichociemni” - J. Tucholski - recenzja

„Cichociemni” - J. Tucholski - recenzja

Walka o swój kraj wymaga poświęcenia, odwagi oraz podejmowania często niecodziennych decyzji. Z pewnością tak było w przypadku grupy Cichociemnych, polskich żołnierzy transportowanych drogą powietrzną na teren okupowanej Polski. Są oni bohaterami książki Jędrzeja Marii Tucholskiego pod tytułem Cichociemni.

„Wielkie ewakuacje” - A. Perepeczko - recenzja

„Wielkie ewakuacje” - A. Perepeczko - recenzja

Na temat ewakuowania wojsk sprzymierzonych z terenów zajmowanych przez siły zbrojne III Rzeszy pisano już niejednokrotnie. Tym razem jednak mamy przedstawione trzy takie operacje w jednej publikacji. Zagadnieniem tym zajął się znany polski marynista Andrzej Perepeczko.

„Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku” - M.Białokur, M.Patelski (red.) - recenzja

„Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku” - M.Białokur, M.Patelski (red.) - recenzja

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej Polskiej za jedno ze swoich zadań stawiała sobie poszukiwanie sojuszników, na których mogłaby liczyć w obliczu inwazji radzieckiej. Jednym z nich miała być Rumunia, z którą już 3 marca 1921 podpisano pierwsze umowy dyplomatyczne1. Poprawne stosunki między państwami trwały do momentu zależności Rumunii od III Rzeszy. Owocem dobrej współpracy było chociażby […]

„Kronika dni oblężenia” - P. Peikert - recenzja

„Kronika dni oblężenia” - P. Peikert - recenzja

W ostatnich miesiącach II Wojny Światowej w wielu niemieckich miastach toczyły się ciężkie walki pomiędzy broniącym się Wehrmachtem, a napierającą Armią Czerwoną. Jednym z tych miast był Wrocław. W obliczu wroga władze ogłosiły Wrocław twierdzą, chociaż nie posiadał on adekwatnych umocnień, które trzeba było stworzyć ad hoc w czasie starć. Obraz dni ciężkich walk przedstawiony […]

„Mała flota bez mitów” - M.Borowiak - recenzja

„Mała flota bez mitów” - M.Borowiak - recenzja

Książki autorstwa Mariusza Borowiaka poruszają głównie tematykę Polskiej Marynarki Wojennej (PMW) podczas II Wojny Światowej. Na pierwszy rzut oka nie jest to zbyt nowatorski kierunek badań. Wrażenie to może ulec zmianie po przeczytaniu chociażby jednej z pozycji przedstawianego autora. 

„Tygrys z Poznania” - R. Siegert - recenzja

„Tygrys z Poznania” - R. Siegert - recenzja

Twierdza Poznań była wznoszona i modernizowana przez większość XIX oraz początek XX wieku. Pod koniec II Wojny Światowej była silnie bronionym punktem w pasie obrony niemieckiej. W Poznaniu wydawana jest obecnie seria o nazwie Festung Posen 1945, która poświęcona jest walkom o miasto Poznań w roku 1945. Pamiętnik Richarda Siegierta, Tygrys z Poznania, stanowi już siódmą […]

„Szpiedzy Kajzera i Hitlera” - S. Lewicki - recenzja

„Szpiedzy Kajzera i Hitlera” - S. Lewicki - recenzja

Książka Stanisława Lewickiego jest jedną z pozycji, dzięki której czytelnik może poznać działania niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu doby wojny prusko-francuskiej oraz dwóch wojen światowych „od kuchni”. Została wydana w drugiej połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku, co może sugerować jej stronniczość. Z tego też powodu, pomimo intrygującego tytułu, nie byłem do niej przekonany. Moje zdanie na […]