Daniel Rybicki

Magister historii UMK, magister Stosunków Międzynarodowych UWM, członek Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego działającego na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Prywatnie pasjonat straży pożarnej w Polsce i świecie, wieloletni czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w swoim rodzinnym mieście – Barczewie. Zainteresowania historyczne: Historia pożarnictwa w Polsce i Europie na przestrzeni wieków, z naciskiem na XX wieku. Historia okresu międzywojennego i II wojny światowej ze szcze-gólnym naciskiem na morski teatr działań wojennych.

Artykuł autorstwa:

„Świadkowie. Zapomniane Głosy - D-Day. Lądowanie w Normandii” - R. Bailey - recenzja

„Świadkowie. Zapomniane Głosy - D-Day. Lądowanie w Normandii” - R. Bailey - recenzja

W 1944 roku doszło do otwarcia drugiego frontu w Europie. Miał on na celu odciążenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i jego Armii Czerwonej, na których spoczywał największy ciężar walk lądowych z niemieckim agresorem. Terenem, który wybrano do przeprowadzenia inwazji były plaże Normandii. Atak rozpoczął się dniu 6 czerwca 1944 roku, nazwanym D-Day.

„Świadkowie. Zapomniane Głosy - Holokaust” - L. Smith - recenzja

„Świadkowie. Zapomniane Głosy - Holokaust” - L. Smith - recenzja

Holokaust, czyli „całopalenie” był jedną z najstraszliwszych zbrodni, jaka dotknęła ludzkość. Miliony osób zostały zmuszone do niewolniczej pracy w nieludzkich warunkach i poddane eksterminacji tylko ze względu na swoje wyznanie czy pochodzenie. Tylko niewielka część z nich przeżyła. Czasem słyszy się we współczesnych mediach opinie przeczące istnieniu Holokaustu. Właśnie aby z takimi wypowiedziami walczyć, należy […]

„Moja Wojna” - A. Kłopotowski - recenzja

„Moja Wojna” - A. Kłopotowski - recenzja

Morski teatr działań wojennych lat 1939-1945 na wodach okalających Europę jest zagadnieniem dobrze znanym i opracowanym przez polskich historyków. W szczególności, jeśli chodzi o udział w nim polskich marynarzy i okrętów. Mimo to, pojawiają się nowe publikacje, które uzupełniają istniejące w tej wiedzy luki. Jedną z nich są wspomnienia komandora Andrzeja Kłopotowskiego.

„Wyklęte Życiorysy” - J. Drużyńska, S. M. Jankowski - recenzja

„Wyklęte Życiorysy” - J. Drużyńska, S. M. Jankowski - recenzja

Po kampanii polskiej wielu polskich żołnierzy przedostało się do Francji, gdzie weszli w skład tworzących się tam Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Tym, którym się to nie udało w większości dostali się do niemieckiej czy sowieckiej niewoli lub działali w konspiracji. Oprócz żołnierzy o swoją Ojczyznę „boje” toczyli również politycy, których orężem nie był karabin […]

„Bitwa o Anglię” - J. Levine - recenzja

„Bitwa o Anglię” - J. Levine - recenzja

Po pokonaniu Francji kolejnym przeciwnikiem, z którym zmierzyła się III Rzesza była Wielka Brytania. W celu rzucenia wroga na kolana po stronie niemieckiej zmobilizowano znaczne siły. Przed rozpoczęciem planowanej inwazji do walki skierowano Luftwaffe, która ciągłymi nalotami na brytyjskie miasta miała złamać ducha w narodzie brytyjskim. Niezłomna postawa RAF-u ale także, o czym nie można […]

„Polska prasa pożarnicza 1882-2002” - W. Pilawski - recenzja

W Polsce strażacy byli i nadal są dużą grupą zawodową o specyficznym charakterze. Dodatkowo jest ona powiększana o liczniejsze szeregi strażaków-ochotników. W związku z odrębnością ich profesji, od dawna wydawano czasopisma pożarnicze. Są one skierowane właśnie do funkcjonariuszy i wolontariuszy1 ale także do sympatyków pożarnictwa przybliżając im sposób pracy strażaków. Jest to rozróżnienie na strażaków zawodowych […]

„Łuny nad jeziorami. Agonia Prus Wschodnich” - L. Adamczewski - recenzja

„Łuny nad jeziorami. Agonia Prus Wschodnich” - L. Adamczewski - recenzja

W ostatnich miesiącach II wojny światowej Armia Czerwona dotarła do Prus Wschodnich. Władze regionu niemalże do końca zabraniały ewakuacji a nad prezydent prowincji - Erich Koch zapewniał przywódców Rzeszy o gotowości mieszkańców do jej obrony. Było tak mimo, że władze zdawały sobie sprawę z zagrożenia. W wyniku jej decyzji ludność zaskakiwana była przez wojsko rosyjskie […]

„Łuny nad jeziorami. Agonia Prus Wschodnich” - L. Adamczewski - recenzja

„Łuny nad jeziorami. Agonia Prus Wschodnich” - L. Adamczewski - recenzja

W ostatnich miesiącach II wojny światowej Armia Czerwona dotarła do Prus Wschodnich. Władze regionu niemalże do końca zabraniały ewakuacji a nad prezydent prowincji - Erich Koch zapewniał przywódców Rzeszy o gotowości mieszkańców do jej obrony. Było tak mimo, że władze zdawały sobie sprawę z zagrożenia. W wyniku jej decyzji ludność zaskakiwana była przez wojsko rosyjskie […]

„Granatowa załoga” - W. Cygan - recenzja

„Granatowa załoga” - W. Cygan - recenzja

Wiele wydawnictw, w tym i Finna, w ramach której ukazała się Granatowa Załoga, wielokrotnie wydawało wspomnienia marynarzy z okresu II wojny światowej. W zdecydowanej większości były to jednak zapiski oficerów. Z tego też powodu ich charakter był do siebie bardzo zbliżony. Inaczej jest w przypadku niniejszej pracy.

„Westerplatte 1926-1939” - J. Tuliszka - recenzja

„Westerplatte 1926-1939” - J. Tuliszka - recenzja

Na temat polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte napisano wiele prac. W zależności od autorów pojawiały się w nich różne opisy tych samych wydarzeń, często nie pozostających wobec siebie w zgodzie. Przykładowe rozbieżności można zauważyć chociażby wokół liczby zarówno żołnierzy polskich jak i niemieckich oraz ilości sił użytych w trakcie przeprowadzania poszczególnych ataków. Kolejną książką traktującą […]