Daniel Rybicki

Magister historii UMK, magister Stosunków Międzynarodowych UWM, członek Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego działającego na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Prywatnie pasjonat straży pożarnej w Polsce i świecie, wieloletni czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w swoim rodzinnym mieście – Barczewie. Zainteresowania historyczne: Historia pożarnictwa w Polsce i Europie na przestrzeni wieków, z naciskiem na XX wieku. Historia okresu międzywojennego i II wojny światowej ze szcze-gólnym naciskiem na morski teatr działań wojennych.

Artykuł autorstwa:

„Rozmowy z Erichem Kochem. Chciałem zmienić świat” – M. Siemieński – recenzja

„Rozmowy z Erichem Kochem. Chciałem zmienić świat” – M. Siemieński – recenzja

W Barczewie, niedużym mieście leżącym nieopodal Olsztyna, znajduje się więzienie, w którym kary pozbawienia wolności odbywali znani dziś politycy, a w latach 80. aktywni działacze antykomunistycznego podziemia. Razem z nimi, ale z innego powodu, zamknięto Ericha Kocha. Wiele osób z zewnątrz starało się przeprowadzić z nim wywiad, lecz udało się to w pełni tylko jednej osobie. […]

„Wiek ludobójstwa” – D.J. Goldhagen – recenzja

„Wiek ludobójstwa” – D.J. Goldhagen – recenzja

Konflikty zbrojne towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Niegdyś były najprostszym sposobem rozwiązania problemów między dwoma sąsiadującymi krajami. Wydawałoby się, że w minionym XX wieku, tak ciężko doświadczonym przez dwie wojny światowe, odwrócono się od tego łatwego i brutalnego rozwiązania. Po przeczytaniu książki Goldhagena dojdziemy jednak do zgoła innego wniosku.

„Niemka. Dziecko z pociągu”  -  D. Kolbuszewska - recenzja

„Niemka. Dziecko z pociągu” - D. Kolbuszewska - recenzja

Podczas II wojny światowej w wyniku prowadzonych działań wojennych ginęli nie tylko żołnierze, lecz także ludność cywilna. Aby uchronić ją przed śmiercią organizowano ewakuacje z terenów zagrożonych. Niestety, w obliczu nadchodzącego wroga, często odbywała się ona chaotycznie. Podobnie było w przypadku ewakuacji ludności niemieckiego Wrocławia. Potwierdza to przykład wywozu dzieci z oblężonego miasta.

„U-Boot. Życie codzienne na niemieckim okręcie podwodnym…” – L. Paterson – recenzja

„U-Boot. Życie codzienne na niemieckim okręcie podwodnym…” – L. Paterson – recenzja

W trakcie I wojny światowej Niemcy wypowiedziały Aliantom nieograniczoną wojnę podwodną. Głównym narzędziem, jakim się w tym czasie posługiwały były U-Booty, a więc okręty podwodne. Podobnie sytuacja przedstawiała się podczas II wojny światowej. Zmieniły się jednak typy okrętów i taktyka ich użycia.

„Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce” – T. Chinciński (red.) – recenzja

„Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce” – T. Chinciński (red.) – recenzja

W czasie II wojny światowej, na terenie okupowanego państwa polskiego dochodziło do wielu nadużyć ze strony obu okupantów. W Polsce powojennej powstało wiele opracowań na temat dyskryminacji Polaków przez hitlerowskie Niemcy. Jeszcze do niedawna o poczynaniach „bratniej” Armii Czerwonej, NKWD i innych pokrewnych organizacji kierowanych przez władze moskiewskie w Polsce nie mówiono. W trakcie ujawniania […]

„W pościgu za «Bismarckiem»”- E. Sopoćko - recenzja

„W pościgu za «Bismarckiem»”- E. Sopoćko - recenzja

Wielu spośród marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej biorących czynny udział w II wojnie światowej pozostawiło po sobie pamiętniki bądź wspomnienia. Oprócz tego niektórzy z nich posiadali niekłamany talent pisarski. Do tego grona zalicza się młody oficer, podporucznik marynarki Eryk Sopoćko. Część z jego twórczości zawarto w książce W pościgu za „Bismarckiem”.

„Leyte” – S. E. Morison - recenzja

„Leyte” – S. E. Morison - recenzja

Większość ludzi rozmawiając na temat II wojny światowej ma na myśli europejski teatr działań wojennych. Dobrze jest, gdy rozmówcy poruszają zagadnienie walk w Afryce Północnej. Bardzo dobrze, jeśli wspominają o działaniach toczonych w obrębie Oceanu Spokojnego, choć na ogół kończy się to na Pearl Harbor, ewentualnie Midway. Mało kto wie, co było dalej. Niżej opisana książka […]

„Z Poznania na Zachód. Przeżyć na tyłach wroga” - W. Berlemann - recenzja

„Z Poznania na Zachód. Przeżyć na tyłach wroga” - W. Berlemann - recenzja

Niżej opisana książka opublikowana została w ramach serii „Festung Posen 1945”. Opisuje ona przebieg walk zarówno poprzez opracowania jak i pamiętniki czy wspomnienia uczestników. Jednym z nich jest opis Wilhelma Berlemanna, który oprócz przebiegu walk i sytuacji w obleganym mieście ukazuje mękę przez jaką przechodzili żołnierze, którym udało się wydostać z twierdzy i próbowali dotrzeć […]

„W rumuńskiej pułapce…” - M. Kornat, M. Morzycki-Markowski - recenzja

„W rumuńskiej pułapce…” - M. Kornat, M. Morzycki-Markowski - recenzja

Sytuacja, kiedy większość polskich autorów opracowujących zagadnienie internowania władz II Rzeczpospolitej Polskiej w Rumunii nie miała dostępu do źródeł rumuńskich, przeszła do historii. Stronie polskiej przekazano zbiór dokumentów dotyczących powyższej kwestii. Oryginały przechowywane są w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a kopie przekazano do Archiwum Akt Nowych w Warszawie (s. 76).

„Między Dźwiną, Notecią i Odrą. Wspomnienia repatrianta zza Bugu” - M. Minkiewicz - recenzja

„Między Dźwiną, Notecią i Odrą. Wspomnienia repatrianta zza Bugu” - M. Minkiewicz - recenzja

O kształcie powojennej Polski zadecydowali przywódcy trzech najsilniejszych państw alianckich. W wyniku ich ustaleń wschodnią granicę ustanowiono na linii rzeki Bug, a zachodnią na Odrze i Nysie Łużyckiej. Na południu granicę oparto o pasma górskie, a na północy o wybrzeże Morza Bałtyckiego i wytyczoną linię oddzielającą Polskę od Obwodu Kaliningradzkiego należącego do Rosji. Na nowych […]