dr Jarosław Centek

Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2004). W latach 2001-2004 Prezes studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego. Uczestnik programu "Socrates", w trakcie którego uczestniczył w zajęciach z zakresu historii wojskowej na Universität Potsdam, prowadzonych przez profesorów Jürgena Angelowa oraz Bernharda Kroenera. W roku 2008 uzyskał stopień doktora, przedstawiając pracę Reichsheer 1921 - 1926. Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Rezmera, która została uznana za wyróżniającą. Zainteresowania historyczne: I wojną światowa, armia niemiecka w latach 1871-1945, armia austriacka w latach 1918-1938, rozwój sztuki wojennej oraz konflikty zbrojne po 1945 r. Najważniejsze publikacje: "Hans von Seeckt. Twórca Reichsheer", Kraków 2006; "Verdun 1916", Warszawa 2009; "Reichsheer ery Seeckta", Warszawa 2010.

Artykuł autorstwa:

„Cesarskie dzieci z Tarnowa...” - W. Szczepanik - recenzja

„Cesarskie dzieci z Tarnowa...” - W. Szczepanik - recenzja

Nakładem Księgarni Akademickiej z Krakowa ukazała się książka (była to praca magisterska!) Wacława Szczepanika pt. Cesarskie dzieci z Tarnowa. 57 Galicyjski Pułk Piechoty w latach 1894-1918. Książka jest niezwykła, gdyż dotyczy dziejów regimentu nieistniejącej już armii nieistniejącego państwa. Z tego względu w przypadku armii austro-węgierskiej istnieje bardzo niewiele historii pułkowych, podczas gdy w Niemczech wydano ich […]

„Feldbluse. Kurtka polowa niemieckiego żołnierza 1933-45” - L. Huart, J.P. Borg - recenzja

„Feldbluse. Kurtka polowa niemieckiego żołnierza 1933-45” - L. Huart, J.P. Borg - recenzja

W ostatnich dniach nakładem oświęcimskiego wydawnictwa NapoleonV ukazała się bardzo ciekawa publikacja. Tym razem nie dotyczy ona wojen napoleońskich lecz drugiej wojny światowej – jest to Feldbluse. Kurtka niemieckiego żołnierza 1933-45. Autorami tego pięknego albumu są Laurent Huart i Jean-Philippe Borg. Przekładu dokonał Piotr Kolas, zredagował zaś Tadeusz Wysocki.

„Siły powietrzne świata od 1990 do dziś” - T. Newdick, T. Cooper - recenzja

„Siły powietrzne świata od 1990 do dziś” - T. Newdick, T. Cooper - recenzja

W sierpniu 2011 r. nakładem poznańskiego wydawnictwa Versper, które w zamyśle swoich twórców jest „pomysłem na literaturę piękną, popularną, a także nietuzinkowe poradniki i ciekawe leksykony„ ukazał się przewodnik encyklopedyczny Siły powietrzne świata od 1990 do dziś1. Autorami są Thomas Newdick i Tom Cooper. Książka nie ma żadnej ”deklaracji ideowej” autorów, która choćby w zarysie przedstawiała […]

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Nakładem  przasnyskiego wydawnictwa „Forteca„ ukazało się w ostatnich dniach drugie wydanie albumu Przasnysz 1915. Najciekawsze bitwa I Wojny Światowej autorstwa Jarosława Chorzępy, znanego wielu pasjonatom historii właśnie pod pseudonimem ”Forteca”, pod którym działa na szeregu for historycznych.

„Wojna pod ziemią 1914-1918” - S. Jones - recenzja

„Wojna pod ziemią 1914-1918” - S. Jones - recenzja

W ostatnich latach widać w Polsce wyraźny wzrost zainteresowania literaturą poświęconą I wojnie światowej. Nic zatem dziwnego, że i wydawnictwo Replika zdecydowało się wydać pozycję z tego zakresu. Jest to praca Simona Jonesa Wojna pod Ziemią1, którą na język polski przetłumaczył Juliusz Tomczak. W oryginale książka nosi tytuł Underground warfare 1914-1918. [↩]

„Moje życie w czasie wojny i pokoju” - H.U. Rudel - recenzja

„Moje życie w czasie wojny i pokoju” - H.U. Rudel - recenzja

W 2010 r. w znanej i cenionej serii „Zdarzyło się w XX wieku” Wydawnictwa Arkadiusz Wingert ukazały się wspomnienia Hansa-Ulricha Rudela Moje życie w czasie wojny i pokoju1. Przekładu z oryginału dokonał Wawrzyniec Sawicki2. Autor był w czasie wojny pilotem bombowców nurkujących, wykonał ponad 2500 lotów bojowych i zniszczył ponad 500 czołgów, co czyni jego osiągnięcia […]

„Ap Bac 1963” - P. Benken - recenzja

„Ap Bac 1963” - P. Benken - recenzja

W czerwcu 2011 r. warszawskie wydawnictwo TETRAGON opublikowało monografię Ap Bac 1963 autorstwa Przemysława Benkena, który w zeszłym roku debiutował w serii „Historyczne Bitwy” książką Ofensywa Tet 19681. Ogólnie można powiedzieć, że praca jest cienka. Na szczęście dla Autora, Wydawcy i Czytelnika dotyczy to tylko grubości grzbietu, a w żadnym wypadku treści! Zrecenzowaną zresztą na portalu: https://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/historia-najnowsza/1577-ofensywa-tet-1968-p-benken-recenzja.html [↩]

„Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi” - K. Jałoszyński (red.) - recenzja

„Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi” - K. Jałoszyński (red.) - recenzja

W 2010 r. nakładem Wydawnictwa TRIO we współpracy z Collegium Civitas ukazała się praca o interesującym tytule Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne. Redaktorem całości i autorem części zamieszczonych tekstów jest Kuba Jałoszyński1, zajmujący się od lat problematyką walki i przeciwdziałaniu terroryzmowi, zarówno naukowo, jak i praktycznie (ponad 20 lat służył w […]

„Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski” - K. Kubiak - recenzja

„Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski” - K. Kubiak - recenzja

W 2009 r. nakładem Wydawnictwa TRIO i Centrum Europejskiego Natolin w ramach interesującej serii „O wojnach i konfliktach” ukazała się praca Krzysztofa Kubiaka Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski. Autor jest znanym ekspertem w dziedzinie problematyki morskiej oraz współczesnych konfliktów zbrojnych.

„Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych” - M. Fiszer - recenzja

„Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych” - M. Fiszer - recenzja

W 2011 r. nakładem wydawnictwa TRIO ukazała się pozycja Michała Fiszera Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych. Fakt iż autor sam służył jako pilot wojskowy, a w 2009 r. obronił doktorat ze sztuki operacyjnej lotnictwa i często występuje w mediach w roli eksperta1, powoduje u czytelnika niewątpliwy wzrost apetytu i oczekiwań co do treści. Książka […]