Artykuły z tagiem:: "cena 50 – 100 zł"

„Historia żywności. Jak żywność zmieniała świat” - B.W. Higman - recenzja

„Historia żywności. Jak żywność zmieniała świat” - B.W. Higman - recenzja

Historia żywności - Jak żywność zmieniała świat to książka specyficzna. Fascynująca historia życia codziennego, antropologii, socjologii tycząca czegoś tak oczywistego na co dzień - jedzenia.

„Niemieckie pojazdy wojskowe II wojny światowej. Podstawowy katalog”- D. Doyle - recenzja

„Niemieckie pojazdy wojskowe II wojny światowej. Podstawowy katalog”- D. Doyle - recenzja

Dzięki wydawnictwu Vesper do rąk czytelnika trafia publikacji autorstwa Davida Doyle’a, która umożliwia zapoznanie się, za pomocą tekstu i obrazu, z prawie wszystkimi pojazdami, jakie były produkowane przez przemysł niemiecki i wykorzystywane przez siły zbrojne III Rzeszy do zakończenia II wojny światowej w Europie.

„Fortyfikacje w Polsce i Europie” – J. Chorzępa, P. Zalewski - recenzja

„Fortyfikacje w Polsce i Europie” – J. Chorzępa, P. Zalewski - recenzja

Fortyfikacje w Polsce i Europie to kolejny tematyczny album, który ukazał się nakładem wydawnictwa Carta Blanca. Pierwszorzędne wydanie, wspaniałe fotografie. Czy rzeczywiście? Tak. Jednakże biorąc do ręki tą pozycję, czytelnicy, którzy śledzą podobne nowości ukazujące się na rynku przez ostatnie kilka lat, będą zawiedzeni. To już było!.

„Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych” - G. Górny, J. Rosikoń - recenzja

„Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych” - G. Górny, J. Rosikoń - recenzja

Książka p.t. Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych jest wyjątkowa, podobnie jak niezwykły jest poruszany w niej temat. Autorzy przeprowadzili poszukiwania, dziennikarskie śledztwo w sprawie materialnych pozostałości życia Jezusa. Szczególną uwagę poświęcili przedmiotom związanym z jego męką – relikwiom pasyjnym.

„Królewskie pałace” – M. Morelli (red.) – recenzja

„Królewskie pałace” – M. Morelli (red.) – recenzja

Nakładem wydawnictwa Arkady w 2012 roku ukazał się bardzo interesujący dodruk wydanego już w 1999 roku w Polsce albumu Królewskie pałace. Album ten, powstały pod redakcją Marcello Morellego,  możne nam służyć za przewodnik po największych i najpiękniejszych pałacach, będących niegdyś własnością możnych tego świata lub będących nadal w posiadaniu władców i arystokratycznych rodów.

„Statki i okręty w Polsce” - M. Czasnojć, B.Huras - recenzja

„Statki i okręty w Polsce” - M. Czasnojć, B.Huras - recenzja

Polskie tradycje morskie nie należą do szczególnie długich i bogatych. Ich rozwój miał miejsce dopiero w drugiej dekadzie XX wieku. Mimo to, Polacy mogą być z nich dumni. O ile flota wojenna nigdy nie była liczącą się siłą morską, o tyle statki floty handlowej pływały na wszystkich oceanach i niemalże każdym morzu świata. Część jednostek […]

„II wojna światowa. Luftwaffe 1933-1945. Fakty, liczby i dane statystyczne” – S.M. Pavelec – recenzja

„II wojna światowa. Luftwaffe 1933-1945. Fakty, liczby i dane statystyczne” – S.M. Pavelec – recenzja

Traktat wersalki miał zablokować ewentualne niemieckie zbrojenia. Ograniczenia objęły wszystkie rodzaje wojsk, w tym także lotnictwo. Hitler potrafił jednak skutecznie obchodzić postanowienia traktatowe i już w 1933 roku istnienie Luftwaffe stało się faktem. Niedługo potem Rzesza dysponowała najnowocześniejszymi maszynami na świecie, wielkimi możliwościami produkcyjnymi i mogła rzucić wyzwanie każdemu przeciwnikowi. Jak do tego doszło – […]

„Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne” – P. Święcicka – recenzja

„Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne” – P. Święcicka – recenzja

Wydany nakładem Wolters Kluwer Polska Proces Jezusa... to publikacja zawierająca przedstawienie jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach chrześcijaństwa (a może nawet całej ludzkości) na tle prawnych i politycznych realiów epoki, w której przyszło żyć i umrzeć na krzyżu Jezusowi.

„Wyspy. Historia” - N. Davies - recenzja

„Wyspy. Historia” - N. Davies - recenzja

Historia Wysp Brytyjskich wydaje się być tak długa i skomplikowana, ze trudno zamknąć ją w okładkach jednej książki. Sztuka ta jednak udała się Normanowi Daviesowi, który w charakterystycznej dla siebie objętości publikacji opowiada dzieje swojego kraju w książce pt. Wyspy. Historia.

„Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa...” – A. Lityński – recenzja

„Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa...” – A. Lityński – recenzja

Wydawnictwo C.H. Beck w swojej serii Wykłady specjalizacyjne opublikowało książkę, która powinna być lekturą obowiązkową nie tylko dla historyków prawa, ale i dla wszystkich osób interesujących się dziejami komunizmu, a w szczególności Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.