Artykuły z tagiem:: "cena 50 – 100 zł"

„Świat Bizancjum. Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204, t. 2” - pod red. J.C. Cheyneta - recenzja

„Świat Bizancjum. Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204, t. 2” - pod red. J.C. Cheyneta - recenzja

Inicjatywie wydawniczej krakowskiego wydawnictwa WAM zawdzięczamy pojawienie się na polskim rynku książki kolejnego tomu „Świata Bizancjum”, tym razem poświęconemu dziejom Cesarstwa Bizantyńskiego w okresie 641-1204 r.

„Lublin między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939” - M. Denys - recenzja

„Lublin między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939” - M. Denys - recenzja

Recenzja książki Marty Denys Lublin między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939 nie należy do łatwych. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że dostajemy pięknie wydaną książkę z licznymi zdjęciami z epoki złożoną z szeregu tekstów o życiu codziennym miasta, do tego wzbogaconą płytą CD i reprintem planu Lublina. Jednak w trakcie lektury niejeden raz […]

„Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII” – K. Mikulski, J. Wijaczka – recenzja

„Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII” – K. Mikulski, J. Wijaczka – recenzja

Całkiem niedawno na naszym rynku wydawniczym pojawiła się nowa synteza dziejów XVI – XVIII wieku, autorstwa dwóch toruńskich historyków, Jacka Wijaczki i Krzysztofa Mikulskiego. Książka Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII jest kolejną pozycją z serii syntez historii powszechnej Wydawnictwa Naukowego PWN. Przyjrzyjmy się zatem nowemu spojrzeniu na epokę wczesnonowożytną.

„Powstanie i upadek starożytnego Egiptu…” – T. Wilkinson – recenzja (2)

„Powstanie i upadek starożytnego Egiptu…” – T. Wilkinson – recenzja (2)

„…starożytny Egipt był krajem, w którym stosunki między królem a jego poddanymi opierały się na przymusie i strachu, nie na miłości i podziwie. Celem tej książki jest przedstawienie pełniejszego i bardziej obiektywnego obrazu staroegipskiej cywilizacji niż ten, jaki zwykle znaleźć można na kartach naukowych i popularnych opracowań”.

„Memoriał ze Św. Heleny”, tom 2 - E. de Las Cases - recenzja

„Memoriał ze Św. Heleny”, tom 2 - E. de Las Cases - recenzja

Napoleon Bonaparte to jedna z najciekawszych postaci naszej cywilizacji. Śmiało mogę napisać: Napoleon to jeden z największych ludzi nowożytnego świata. Nie wspominam tego wyłącznie przez pryzmat patrzenia Polaków. Choć wiadomo - cesarz Francuzów przyszedł z zachodu, pobił wszystkich trzech naszych zaborców i dał Polakom wolność – Księstwo Warszawskie, z królem saskim Fryderykiem Augustem (jak było […]

„Epizody kawaleryjskie” - A. Radwan Pragłowski (red.) - recenzja

„Epizody kawaleryjskie” - A. Radwan Pragłowski (red.) - recenzja

Wydawnictwo NapoleonV opublikowało niedawno reprint pracy z 1939 roku pod tytułem Epizody kawaleryjskie. Na książkę składają się wspomnienia kawalerzystów z wojen z lat 1914-1920, ze zdecydowaną przewagą relacji o walkach w roku 1920.  Jak po latach prezentuje się omawiana praca?

„Fuehrer, walka do ostatniej kropli krwi” – I. Kershaw – recenzja

„Fuehrer, walka do ostatniej kropli krwi” – I. Kershaw – recenzja

Ian Kershaw tym razem przybliża nam ostatnie chwile III Rzeszy. Temat wydawałoby się strasznie już ograny i opisany dziesiątki razy, w przeróżnych ujęciach. Największą wartością prezentowanej książki jest jednak to, że Autor nie tyle opisuje JAK wyglądał ostatni rok imperium Hitlera, co DLACZEGO Niemcy stawiali opór do samego końca. Co sprawiało że nie doszło do […]

„Świat Bizancjum. Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, t. 1” - C. Morrisson (pod red.) - recenzja

„Świat Bizancjum. Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, t. 1” - C. Morrisson (pod red.) - recenzja

Kiedy byłem małym chłopcem (a zaręczam, że kiedyś nim byłem), uwielbiałem obco brzmiące słowa. Wsłuchiwałem się w płynące z radia, z ambony, z ekranu telewizora oraz z ust dorosłych frazy pozbawione szeleszczenia, tych wszystkich „dź„, „ć„, „cz„, „ą” , ”sz” itd. Nie żebym czuł jakąkolwiek awersję czy niesmak, bo nasza mowa jest mi umiłowaną i […]

„Historia polityczna Polski (1944-1991)” - A.L. Sowa - recenzja

„Historia polityczna Polski (1944-1991)” - A.L. Sowa - recenzja

Żartobliwie nawiązując do koloru okładki oraz objętości omawianej poniżej książki można powiedzieć, iż jesienią ubiegłego roku polska literatura historyczna wzbogaciła się o „czerwoną książeczkę”. Jednak w odróżnieniu od publikacji, od której zaczerpnięto to sformułowanie, praca Andrzeja Leona Sowy to nie ideologiczny bełkot, a najnowsza synteza dziejów politycznych Polski lat 1944-1991. Synteza, którą należy uznać za […]

„U-Boot. Życie codzienne na niemieckim okręcie podwodnym…” – L. Paterson – recenzja

„U-Boot. Życie codzienne na niemieckim okręcie podwodnym…” – L. Paterson – recenzja

W trakcie I wojny światowej Niemcy wypowiedziały Aliantom nieograniczoną wojnę podwodną. Głównym narzędziem, jakim się w tym czasie posługiwały były U-Booty, a więc okręty podwodne. Podobnie sytuacja przedstawiała się podczas II wojny światowej. Zmieniły się jednak typy okrętów i taktyka ich użycia.