Artykuły z tagiem:: "prawo"

Poselska krytyka rządów sanacji i rehabilitacja skazanych w procesie brzeskim

Poselska krytyka rządów sanacji i rehabilitacja skazanych w procesie brzeskim

25 kwietnia 2012 r. do laski marszałkowskiej trafił poselski projekt ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm RP skazanych wprocesie brzeskim za działalność narzecz demokratycznego Państwa Polskiego. Ustawa ma raz na zawsze oczyścić z zarzutów działaczy opozycji skazanych w politycznych procesach w okresie II RP. Celem  ustawy  jest  pełne  przywrócenie  czci  […]

Spór o deregulację przewodnictwa. Kto ma rację?

Spór o deregulację przewodnictwa. Kto ma rację?

Debata nad deregulacją przewodnictwa miejskiego nabiera rumieńców. Minister Gowin od konferencji, w której przedstawił swój projekt deregulacji nieustępliwie jej broni. Natomiast przewodnicy krytykują i chcą zorganizować protest w Warszawie. Kto ma rację?

Żałoby narodowe w Polsce (1924-2012)

Żałoby narodowe w Polsce (1924-2012)

Od odrodzenia państwa polskiego w 1918 r. ogłaszano żałobę narodową 24 razy, z czego aż 14 razy w okresie III RP.

Zawód przewodnika turystycznego na liście deregulacyjnej!

Zawód przewodnika turystycznego na liście deregulacyjnej!

Na dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina i Premiera Donalda Tuska upubliczniono listę zawodów przeznaczonych do deregulacji w pierwszej transzy. Na liście znalazł się zawód przewodnika turystycznego.

List otwarty do Ministra Sprawiedliwości w/s regulacji zawodu przewodnika miejskiego

List otwarty do Ministra Sprawiedliwości w/s regulacji zawodu przewodnika miejskiego

Debata nad uwolnieniem zawodów regulowanych trwa już od kilku tygodni, w której i nasz portal zabierał czynny udział. Jednym z takich zawodów jest zawód przewodnika miejskiego. W przeddzień ogłoszenia listy deregulowanych zawodów, na której ma się znaleźć świadczenie usług przewodnickich wystosowaliśmy do Jarosława Gowina Ministra Sprawiedliwości list otwarty.

Wolne przewodnictwo? Bierzmy przykład z Niemiec

Wolne przewodnictwo? Bierzmy przykład z Niemiec

Mój wcześniejszy tekst poświęcony przewodnictwu nie przeszedł bez echa. Stał się zaczątkiem długiej dyskusji w komentarzach, a także był cytowany zarówno przez zwolenników jak i przeciwników uwolnienia tego zawodu. Niniejszy tekst jest kontynuacją poprzedniego oraz odpowiedzą na argumenty przedstawiane przez zwolenników zachowania obecnego stanu rzeczy.

Umowa o zmianie granic między Polską a ZSRR (15 lutego 1951 r.)

U M O W Apomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinkówterytoriów państwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r.(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1951 r. - Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 242). W Imieniu Rzeczypospolitej PolskiejB O L E S Ł A W   B I E R […]

Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a ZSRR - układ Sikorski-Majski (30 lipca 1941 r.)

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad zawarły niniejszy układ i postanawiają, co następuje: Art. 1 Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad uznaje, ze traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 roku, dotyczące zmian terytorialnych w Polsce, utraciły swoją moc. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, ze Polska nie jest związana z jakimkolwiek trzecim państwem żadnym układem zwróconym przeciwko […]

Układ zgorzelecki (28 października 1950 r.)

U K Ł A Dmiędzy Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisany w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r.(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r. - Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 465) w imieniu Rzeczypospolitej PolskiejB O L E S Ł A W […]

Kodeks Karny z r. 1903 - Tagancewa (1903 r.)

Kodeks Karny z r. 1903 [przekład z rosyjskiego] z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 1921 r. Sprostowania: W art. 11 kodeksu w wydaniu niniejszem, wiersz 4, zamiast w artykułach 99 – 102 i 126a powinno być: w artykułach 99 – 102 i 126 w art. 142 wiersz 3 […]