Artykuły z tagiem:: "rok wydania – 2011"

„Historia polityczna Polski (1944-1991)” - A.L. Sowa - recenzja

„Historia polityczna Polski (1944-1991)” - A.L. Sowa - recenzja

Żartobliwie nawiązując do koloru okładki oraz objętości omawianej poniżej książki można powiedzieć, iż jesienią ubiegłego roku polska literatura historyczna wzbogaciła się o „czerwoną książeczkę”. Jednak w odróżnieniu od publikacji, od której zaczerpnięto to sformułowanie, praca Andrzeja Leona Sowy to nie ideologiczny bełkot, a najnowsza synteza dziejów politycznych Polski lat 1944-1991. Synteza, którą należy uznać za […]

„Rok 1920. Wojna i polityka” – M. Szumiło (red.) – recenzja

„Rok 1920. Wojna i polityka” – M. Szumiło (red.) – recenzja

Po zakończeniu II Wojny Światowej temat wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921 był przedstawiany rzadko, a jeśli już to zawsze kłamliwie. Wraz z upadkiem komunizmu stało się możliwe obiektywne spojrzenie na konflikt, którego kulminacyjna bitwa, bitwa warszawska, została swego czasu nazwana „osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”1. Znaczną ilość publikacji przyniosła także okrągła, 90 rocznica tejże […]

„U-Boot. Życie codzienne na niemieckim okręcie podwodnym…” – L. Paterson – recenzja

„U-Boot. Życie codzienne na niemieckim okręcie podwodnym…” – L. Paterson – recenzja

W trakcie I wojny światowej Niemcy wypowiedziały Aliantom nieograniczoną wojnę podwodną. Głównym narzędziem, jakim się w tym czasie posługiwały były U-Booty, a więc okręty podwodne. Podobnie sytuacja przedstawiała się podczas II wojny światowej. Zmieniły się jednak typy okrętów i taktyka ich użycia.

„Steve Jobs” – W. Isaacson – recenzja

„Steve Jobs” – W. Isaacson – recenzja

Do momentu przygotowania biografii założyciela firmy Apple, Walter Isaacson interesował się życiorysami dużo bardziej znanych osób. Jego wcześniejsze publikacje przybliżają bowiem życie Alberta Einsteina i Benjamina Franklina. Co ciekawsze, nawet sam pomysł napisania książki o Jobsie nie był autorstwa Isaacsona, lecz samego bohatera biografii, co pośrednio daje nam już mgliste przynajmniej wyobrażenie o jego charakterze […]

„Mit gomułkowszczyzny” – A. Jaszczuk – recenzja

„Mit gomułkowszczyzny” – A. Jaszczuk – recenzja

Wydawnictwo Von Borowiecky znane choćby z publikacji prac Petera Rainy i Adama Wielomskiego w październiku 2011 roku wypuściło na rynek wydawniczy najnowszą pracę Andrzeja Jaszczuka omawiającą tzw. „mit gomułkowszczyzny”.

„Teokracja papieska 1073-1378” – A. Wielomski – recenzja

„Teokracja papieska 1073-1378” – A. Wielomski – recenzja

Wydawnictwo Von Borowiecky we współpracy z Klubem Zachowawczo-Monarchistycznym z końcem roku 2011 oddało do rąk Czytelników bardzo obszerną pracę profesora Adama Wielomskiego na temat myśli politycznej obozu papieskiego oraz jego przeciwników na przestrzeni lat 1073-1378.

„Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce” – T. Chinciński (red.) – recenzja

„Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce” – T. Chinciński (red.) – recenzja

W czasie II wojny światowej, na terenie okupowanego państwa polskiego dochodziło do wielu nadużyć ze strony obu okupantów. W Polsce powojennej powstało wiele opracowań na temat dyskryminacji Polaków przez hitlerowskie Niemcy. Jeszcze do niedawna o poczynaniach „bratniej” Armii Czerwonej, NKWD i innych pokrewnych organizacji kierowanych przez władze moskiewskie w Polsce nie mówiono. W trakcie ujawniania […]

„Rok 1920. Bitwy i fronty” - B. Tarkowska - recenzja

„Rok 1920. Bitwy i fronty” - B. Tarkowska - recenzja

Nie często się zdarza, że polska jest na ustach całego świata. Zazwyczaj dzieje się z to w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof, śmierci kogoś ważnego. Polska jest niewątpliwie krajem, który nie wykorzystuje swojego potencjału, i dużo mniej znaczy niż by mogła. Jednak nie zawsze tak było.

„Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej...” - Z. Zieliński - recenzja

„Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej...” - Z. Zieliński - recenzja

Niniejsza książka to obroniona w 1965 roku rozprawa doktorska ks. prof. Zygmunta Zielińskiego, której nigdy nie udało mu się wydać w całości. Dopiero dziś, staraniem Wydawnictwa Poznańskiego, a z inicjatywy profesora Witolda Molika, czytelnik ma okazję zapoznać się z jej treścią - podaną w odświeżonym opracowaniu, opatrzoną nowym wstępem Autora.

„Święci Wojownicy w sztuce bizantyjskiej (843-1261)” - P. Ł. Grotowski - recenzja

„Święci Wojownicy w sztuce bizantyjskiej (843-1261)” - P. Ł. Grotowski - recenzja

Praca Piotra Łukasza Grotowskiego Święci Wojownicy została wydana nakładem wydawnictwa WAM. Jest to opublikowana w formie książki rozprawa doktorska, której tytuł brzmiał Święci wojownicy w sztuce średniobizantyjskiej (843-1261). Rozważania nad tradycją w ikonografii uzbrojenia i ubioru.