Artykuły z tagiem:: "rok wydania – 2011"

„Morfologia bajki magicznej” – W. Propp – recenzja

„Morfologia bajki magicznej” – W. Propp – recenzja

W ubiegłym roku, nakładem krakowskiej oficyny wydawniczej NOMOS, pojawiała się książka rosyjskiego uczonego Władimira Proppa. Już na wstępie należy powiedzieć, że jest to pierwsze wydanie niniejszej pracy, chociaż w 1976 r. w tłumaczeniu W. Wojtygi-Zagórskiej ukazała się podobna publikacja tego samego autora, pt. Morfologia bajki. W 2000 r. zaś na polskim rynku księgarskim pojawił się […]

Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia – T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska (red.) - recenzja

Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia – T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska (red.) - recenzja

Antologia Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia to zbiór osiemdziesięciu czterech esejów autorstwa wybitnych badaczy- zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wśród autorów możemy znaleźć takie znane nazwiska jak: prof. Szewach Weiss, prof. Zygmunt Bauman, prof. Monika Adamczyk-Garbowska czy dr Anna Ziębińska-Witek. Inspiracją do opublikowania tej pozycji była międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Teorii […]

„Machiny wojenne. Zapomniana technika wojskowa” – R. M. Jurga – recenzja

„Machiny wojenne. Zapomniana technika wojskowa” – R. M. Jurga – recenzja

Na półkach polskich księgarń trudno znaleźć inspirującą książkę o wojskowej technice wykorzystywanej w czasach starożytności i średniowiecza. Choć współcześnie buduje się rzeczywiste rekonstrukcje różnego rodzaju machin, to na polu naukowym – zwłaszcza w polskiej historiografii – temat ten nie należy do popularnych, przez co nie został dotychczas szeroko opracowany. Po części braki te stara się […]

„Historia Ukrainy do 1795 roku” - N. Jakowenko - recenzja

„Historia Ukrainy do 1795 roku” - N. Jakowenko - recenzja

Dzieje ziem Ukrainy,  w zasadzie od najwcześniejszych wieków wiążą się nierozerwalnie z historią jej sąsiadów, a szczególnie jednego, czyli Polski. Nie dziwi zatem ogromne zainteresowanie polskich czytelników tym zagadnieniem, którzy zazwyczaj ograniczali się do klasycznej już pozycji Historii Ukrainy autorstwa Władysława Serczyka. Wydawnictwo PWN postanowiło zaspokoić oczekiwania czytelników, wydając drugie, znacznie rozszerzone wydanie syntezy dziejów […]

„Alfabet szwedzki” – J. Kubitsky – recenzja

„Alfabet szwedzki” – J. Kubitsky – recenzja

„Kraj ten dostarcza wiele pouczających przykładów rozwiązywania różnych problemów społecznych. Nie wszystkie propozycje można – i należy – przyswajać, ale warto się z nimi przynajmniej zapoznać”.

„Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności” – M. Wenklar (red.) – recenzja

„Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności” – M. Wenklar (red.) – recenzja

Konfederacja Polski Niepodległej była w okresie PRL jedną z najważniejszych organizacji o charakterze opozycyjnym i antysystemowym. Uważano ją za pierwszą w Polsce – a nawet w całym bloku wschodnim – jawną partię polityczną, otwarcie dążącą do obalenia istniejącego ustroju. Mimo to aż do ostatnich lat stan badań nad historią KPN był zadziwiająco ubogi, i w […]

„SMS Wolf” - R. Guilliatt, P.Hohnen - recenzja

„SMS Wolf” - R. Guilliatt, P.Hohnen - recenzja

Książka SMS Wolf wydana przez wydawnictwo Replika to ciekawa popularnonaukowa pozycja dotycząca jednego z najmniej znanych, ale także najbardziej niezwykłych epizodów I wojny światowej. Mowa o wojażach niemieckiego korsarza po oceanach świata.

„Niemka. Dziecko z pociągu”  -  D. Kolbuszewska - recenzja

„Niemka. Dziecko z pociągu” - D. Kolbuszewska - recenzja

Podczas II wojny światowej w wyniku prowadzonych działań wojennych ginęli nie tylko żołnierze, lecz także ludność cywilna. Aby uchronić ją przed śmiercią organizowano ewakuacje z terenów zagrożonych. Niestety, w obliczu nadchodzącego wroga, często odbywała się ona chaotycznie. Podobnie było w przypadku ewakuacji ludności niemieckiego Wrocławia. Potwierdza to przykład wywozu dzieci z oblężonego miasta.

„Niemra” – A. Pacholski – recenzja

„Niemra” – A. Pacholski – recenzja

„Rozległ się dziki krzyk, pisk, płacz dzieci. Jakiś oficer wrzeszczał, by uciekać w pole, jakaś kobieta wzywała pomocy, jakieś dziecko darło się, że nic nie widzi. Słowem wrota piekieł rozwarły się, diabeł powiedział: »Zapraszam« i wycieczka wkroczyła w końcową fazę”.

„Jest taki piękny słoneczny dzień…” - B. Engelking - recenzja

„Jest taki piękny słoneczny dzień…” - B. Engelking - recenzja

Druga wojna światowa była sprawdzianem człowieczeństwa. Chciałoby się wierzyć, że zdanym jak najlepiej. W świetle najnowszych badań okazuje się jednak, że bohaterstwo nie było tak powszechne. Polacy w latach 1942-1945 nie byli tylko obrońcami narażającymi swoje życie i przerażonymi obserwatorami. Wybierali również role denuncjatorów, uczestników polowań, a nawet morderców. O tej ciemnej stronie polskiej moralności […]