Artykuły z tagiem:: "Wydawnictwo Poznańskie"

„Dzieje historiografii” – A.F. Grabski – recenzja

„Dzieje historiografii” – A.F. Grabski – recenzja

Recenzowana książka to efekt prawie dwudziestoletniej pracy profesora Andrzeja Feliksa Grabskiego. Pracy – co istotne – niedokończonej,  bo przerwanej jego śmiercią w 2000 roku. To monumentalne opracowanie, liczące ponad 800 stron, z końcem roku 2011 zaprezentowało czytelnikom Wydawnictwo Poznańskie.

„Historia powszechna XX wieku” – A. Czubiński - recenzja

„Historia powszechna XX wieku” – A. Czubiński - recenzja

Wiek XX był bardzo trudnym okresem w historii świata. Okrucieństwa, jakich doznały miliony ludzi, masowe eksterminacje poszczególnych nacji, zbrojne konflikty o światowym zasięgu, powstawanie i upadek wielkich potęg, rozwój technologii czy terroryzm oto cechy charakterystyczne dla tego stulecia.

„Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej...” - Z. Zieliński - recenzja

„Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej...” - Z. Zieliński - recenzja

Niniejsza książka to obroniona w 1965 roku rozprawa doktorska ks. prof. Zygmunta Zielińskiego, której nigdy nie udało mu się wydać w całości. Dopiero dziś, staraniem Wydawnictwa Poznańskiego, a z inicjatywy profesora Witolda Molika, czytelnik ma okazję zapoznać się z jej treścią - podaną w odświeżonym opracowaniu, opatrzoną nowym wstępem Autora.

„Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła…” – A. Salina – recenzja

„Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła…” – A. Salina – recenzja

W 2011 r. nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się książka Anny Saliny Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 r. Jest to bardzo cenna monografia naukowa, będąca wręcz modelowym przykładem tego typu wydawnictwa.

„Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności” – E. Bugaj, A. P. Kowalski

„Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności” – E. Bugaj, A. P. Kowalski

W 2010 roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się praca pod redakcją Ewy Bugaj i Andrzeja P. Kowalskiego pt. Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności. Publikacja ta wydana została przez Wydawnictwo Poznańskie.

„Prowincjonalizacja Europy: myśl postkolonialna i różnica historyczna” - D. Chakrabarty - recenzja

„Prowincjonalizacja Europy: myśl postkolonialna i różnica historyczna” - D. Chakrabarty - recenzja

To nie jest książka o Europie, jej tytuł może być nieco mylący. Myślę, że uprawnione będzie postawienie jej w jednym rzędzie ze znanymi już od lat polskiemu czytelnikowi takimi pozycjami jak Egipt na wystawie świata T. Mitchella (Warszawa 2001) czy przede wszystkimOrientalizm E. W. Saida (Warszawa 1991).

„Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny” – T. Hölscher – recenzja

„Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny” – T. Hölscher – recenzja

Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się niedawno niepozorna pod względem wizualnym i gabarytowym, bo licząca 173 strony, książka autorstwa niemieckiego archeologa klasycznego, Tonio Hölschera. Mowa o pracy Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny.

„Wojna i ludobójstwo. Krótka historia Holokaustu” - Doris. L. Bergen - recenzja

„Wojna i ludobójstwo. Krótka historia Holokaustu” - Doris. L. Bergen - recenzja

Zbrodnie przeciw ludzkości, ludobójstwo, masowa zagłada, obozy koncentracyjne, Holokaust - to pojęcia znane każdemu, jednoznacznie kojarzące się z minioną wojną. Dramaty ludzi, którzy z nieludzkich powodów uznani zostali za zbędnych i przeznaczeni do likwidacji, szalone wizje szalonych ludzi, którzy mając siebie samych za istoty lepsze, pozbawiali resztek człowieczeństwa i odbierali prawo do życia każdemu, komu […]

„Polityka książąt mazowieckich…” - A. Salina - recenzja

„Polityka książąt mazowieckich…” - A. Salina - recenzja

Dzieje Mazowsza budzą już od dawna zainteresowanie historyków, co zaowocowało publikacją wydawnictw źródłowych, takich jak kodeksy dyplomatyczne, oraz wielu opracowań monograficznych, aczkolwiek trudno uznać, że wiemy na jego temat już wszystko. Stan badań nad dzielnicą po dziś dzień jest niezadowalający. Ostatnio sporo uwagi poświęcają tej problematyce historycy związani z Akademią Humanistyczną w Pułtusku. Dotychczasowy „mazowiecki” […]

„Historia społeczna starożytnego Rzymu” - G. Alföldy - recenzja

„Historia społeczna starożytnego Rzymu” - G. Alföldy - recenzja

Książka, której podjąłem się recenzji, na polskim rynku księgarskim ukazała się w tym roku i jest to już jej czwarte wydanie. U nas swoją premierę miała w 1991 a później w 1998 i 2003 r. W przypadku tej pracy, nie jest to nic szczególnego, gdyż wszędzie tam, gdzie się pojawiała, wydawana była po kilka razy. […]