Artykuły z tagiem:: "ZSRR"

Do wygrania: „Grobowiec Lenina”

Do wygrania: „Grobowiec Lenina”

Nakładem wydawnictwa Agora ukazała się  książka Davida Remnicka pt.: „Grobowiec Lenina„ . W naszym konkursie możecie wygrać jeden z czterech egzemplarzy tej książki. By mieć szansę na wygranie jednej z trzech książek należy w terminie do 23 listopada 2014 r. poprawnie odpowiedzieć na pytania: Jaką prestiżową nagrodę otrzymał David Remnick za książkę ”Grobowiec Lenina”? Kto zapoczątkował okres Pierestrojki? W którym […]

Pamięci Kresów

Pamięci Kresów

Współczesny człowiek otaczającą rzeczywistość postrzega zawsze na płaszczyźnie własnego i indywidualnego jej rozumienia. Przez minione dziesiątki powojennych lat, trwający na ziemiach polskich sowiecko-polski totalitaryzm epoki sprzed Jesieni Narodów roku 1989, miał generalnie modelować w przeciętnym obywatelu brak najpotrzebniejszej i praktycznej wiedzy społeczno-historycznej o stronach, w których żyje, jak i o ludziach go otaczających. Jeżeli wiedza […]

Polityka wschodnia Willy’ego Brandta

Polityka wschodnia Willy’ego Brandta

Główne założenia polityki wschodniej i niemieckiej w Republice Federalnej Niemiec na przestrzeni lat 1962-1972 związane są bezpośrednią z postacią Willy’ego Brandta, gdyż to właśnie za czasów jego przewodnictwa w Socjaldemokratycznej Partii Niemiec oraz sprawowania przez niego funkcji kanclerza, zaszły istotne zmiany w prowadzonej przez RFN do tej pory polityce. W Polsce Willy Brant kojarzony jest […]

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 2)

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 2)

Polityka gospodarcza W latach wojny domowej gospodarka Rosji przeżywała głęboki kryzys na skutek nieefektywnego zarządzania przez bolszewików. Inflacja osiągnęła gigantyczne rozmiary. Władze starały się narzucić bezwzględne metody regulowania gospodarki. Wprowadzono obowiązek pracy, rekwizycje dóbr, limitowy rozdział dóbr i inne obciążenia dla społeczeństwa. Spowodowało to klęskę głodu, co zmusiło Lenina do poproszenia o pomoc z zagranicy1. […]

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 1)

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 1)

Dojście do władzy bolszewików i powstanie Związku Sowieckiego bez wątpienia zmieniły oblicze świata na długie dziesięciolecia. Współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej oraz doprowadzenie do podziału wśród państw na dwa rywalizujące ze sobą „bloki polityczne” (zimna wojna) spowodowały skutki odczuwalne w wielu krajach do dziś (m.in. w państwach Europy Środkowo-Wschodniej). Niniejsza praca ma na celu […]

Putin uhonorował Dzierżyńskiego

Putin uhonorował Dzierżyńskiego

Władimir Putin podpisał dekret przywracający i honorujący kilka dawnych nazw jednostek radzieckich - Lenina, Żukowa etc. Elitarna jednostka Wojsk Wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych otrzymała imię Feliksa Dzierżyńskiego. W początkach sowieckiego państwa, Dzierżyński był twórcą nowego systemu bezpieczeństwa i krwawego terroru w walce z przeciwnikami rewolucji bolszewickiej.

75. rocznica ataku ZSRR na Polskę

75. rocznica ataku ZSRR na Polskę

17 września 1939 roku Sowieci, bez wypowiedzenia wojny, łamiąc wszystkie traktaty międzynarodowe, najechali Polskę od wschodu. Było to działanie uzgodnione z III Rzeszą, oparte na układzie Ribbentrop - Mołotow (zakładającym podział wpływów w Europie środkowo - wschodniej pomiędzy III Rzeszę i ZSRR). ZSRR po rozpoczęciu inwazji Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku obserwowało rozwój […]

Walka z alkoholem w ZSRR i PRL

Walka z alkoholem w ZSRR i PRL

W krajach demokracji ludowej do rangi rytuału urosło picie alkoholu w szeregach władzy. Klasa rządząca od najniższego szczebla do samej góry rekrutowała się głównie z „dołów społeczeństwa” lub wsi. Kultura ludowa w połączeniu z obyczajowością komunistyczną dała straszne wyniki. Wzory obyczajów partyjnych przeniesione zostały do krajów Europy środkowo wschodniej z ZSRR. Zachowanie przyzwoitości i wstrzemięźliwości […]

Sowieci w polskiej armii

Sowieci w polskiej armii

Zakończenie II wojny światowej, mimo jedynego w swoim rodzaju ładunku niepowtarzalnej i niepohamowanej radości, szczęścia oraz powrotu do normalności (z całą brutalnością dnia codziennego), coraz bardziej uświadamiało przeciętnemu „polskiemu zjadaczowi chleba” rosnącą zależność wasalną narodu, państwa i jego powszedniości od natrętnego i morderczego sowieckiego jarzma komunizmu. Miało to swoje wyraźne odniesienie także w odbudowywanych i […]

Churchill nie był autorem hasła: „żelazna kurtyna”

Churchill nie był autorem hasła: „żelazna kurtyna”

W 1946 roku w Fulton wygłosił swe słynne przemówienie Winston Churchill, w którym użył wiekopomnego określenia „żelazna kurtyna”. W ten sposób odniósł się do polityki ZSRR w Europie środkowo - wschodniej. To hasło zapożyczył jednak od kogoś innego. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 roku w Moskwie Józef Stalin wygłosił przemówienie, w którym stwierdził: […]