Nowożytność to okres, który zaczął się od upadku Konstantynopola. Po epoce średniowiecza narodził się inny świat. Upadek Bizancjum i powstanie nowej potęgi Imperium Osmańskiego to początek przemian, które dały podwaliny do tworzenia nowoczesnych państw i systemów politycznych.

Kategoria: Nowożytność

Powierzchnia Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle innych państw Europy pod koniec XVI w.

Powierzchnia Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle innych państw Europy pod koniec XVI w.

Po uchwaleniu unii lubelskiej Polska i Litwa jako Rzeczpospolita Obojga Narodów stały się jednym z największych państw Europy.

Martha Matilda Harper - ważna postać w historii fryzjerstwa

Martha Matilda Harper - ważna postać w historii fryzjerstwa

Martha Matilda Harper urodziła się w Kanadzie w 1857 roku. Pochodziła z biednej rodziny, dlatego nie miała szansy się wykształcić. Już jako 7-letnia dziewczynka Martha została wysłana przez ojca do krewnych, u których pełniła obowiązki służącej. Jej dzieciństwo różniło się od dzieciństwa innych dzieci - pozbawione zabawy, czytania książek, spędzania czasu z rówieśnikami. Mimo że […]

Przeciętna długość życia w Rzeczpospolitej Obojga Narodów na tle Europy. Żyliśmy naprawdę krótko

Przeciętna długość życia w Rzeczpospolitej Obojga Narodów na tle Europy. Żyliśmy naprawdę krótko

Epidemie, częste wojny, niska higiena, słaba medycyna, wysoka umieralność noworodków, to czynniki które powodowały wolny przyrost przeciętnej długości życia w Europie. To zaczęło się zmieniać dopiero w drugiej połowie XVIII w., gdy przeciętna długość ludzkiego życia zaczęła przekraczać 30 lat. To o ponad połowę mniej niż współcześnie. 

Król Jerzy III. Władca Wielkiej Brytanii, który utracił Amerykę, ale wygrał z Napoleonem

Król Jerzy III. Władca Wielkiej Brytanii, który utracił Amerykę, ale wygrał z Napoleonem

Król Jerzy III był władcą Wielkiej Brytanii i Irlandii w latach 1760-1820. To władca, który rządził w okresie niezwykle ważnych wydarzeń historycznych, w tym wybuchu amerykańskiej wojny o niepodległość oraz konfliktu z rewolucyjną i napoleońską Francją. Jego panowanie naznaczone było przez ciężką chorobę, którą współcześni królowi błędnie oceniali jako szaleństwo.

Królowa Charlotta. Zofia Charlotta z Meklemburgii-Strelitz i jej historia małżeństwa z Jerzym III

Królowa Charlotta. Zofia Charlotta z Meklemburgii-Strelitz i jej historia małżeństwa z Jerzym III

Zofia Charlotta z Meklemburgii-Strelitz, nazywana po prostu królową Charlottą, była królową Wielkiej Brytanii i Irlandii, żoną króla Jerzego III. Urodziła piętnaścioro dzieci, a jej dwójka synów była późniejszymi brytyjskimi monarchami. Słynęła z zainteresowań muzyką i botaniką. Jej małżeństwo z Jerzym było naznaczone ciężką chorobą króla Jerzego. Współcześnie została sportretowana przez Netflix w serialu Bridgertonowie oraz Królowa Charlotta.

Akt konfederacji warszawskiej, czyli jak Polska stała się najbardziej tolerancyjnym państwem w Europie

Akt konfederacji warszawskiej, czyli jak Polska stała się najbardziej tolerancyjnym państwem w Europie

Akt konfederacji warszawskiej (znany jako konfederacja warszawska) był jednym z pierwszych aktów prawnych podjętych w Europie, który gwarantował wolność religijną. Jego postanowienia przyznawały szlachcie i osobom wolnym swobodę wyznania, a Rzeczpospolitą Obojga Narodów na tle innych państw uczyniły krajem tolerancji religijnej.

Retyk - jedyny uczeń Mikołaja Kopernika. To on rozpropagował naukę mistrza w Europie

Retyk - jedyny uczeń Mikołaja Kopernika. To on rozpropagował naukę mistrza w Europie

Retyk to pierwszy i jedyny uczeń polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. W młodości jego ojca spalono na stosie. Mimo tej tragedii udało mu się skończyć studia i zostać profesorem matematyki. Pod koniec życia wielkiego astronoma nakłonił go do wydania drukiem swojego największego dzieła O obrotach sfer niebieskich. Po śmierci mistrza został oskarżony o homoseksualne stosunki ze […]

Mikołaj Kopernik. Twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego i jego największe dzieła astronomiczne

Mikołaj Kopernik. Twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego i jego największe dzieła astronomiczne

Mikołaj Kopernik był jednym z największych uczonych w historii astronomii. Jego dzieło o Obrotach sfer niebieskich zrewolucjonizowało wiedzę naukową. Kopernik dosłownie ruszył Słońce i zatrzymał Ziemię. Jednak kto wie, jak potoczyłyby się losy jego największego dzieła, gdyby nie uczeń wielkiego astronoma Jerzy Retyk. Zdołał wydać dzieło Kopernika tuż przed jego śmiercią.

Elżbieta (Sisi) i Franciszek Józef. Od bajkowego ślubu po tragiczny koniec

Elżbieta (Sisi) i Franciszek Józef. Od bajkowego ślubu po tragiczny koniec

Małżeństwo spokojnego i pochłoniętego sprawom państwa biurokraty Franciszka Józefa z ekspresyjną nastolatką Elżbietą Bawarską jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej opisywanych związków w historii. Jest to historia tragiczna, gdyż zakochany w żonie cesarz nie miał dla niej czasu. Z kolei Elżbieta ostatecznie nigdy nie poczuła się dobrze na wiedeńskim dworze.

Cesarz Franciszek Józef. Austria i Austro-Węgry okresu jego panowania

Cesarz Franciszek Józef. Austria i Austro-Węgry okresu jego panowania

Franciszek Józef I był cesarzem Austrii, królem Węgier i panem innych państw Monarchii Austriacko-Węgierskiej.  Przegrał walkę o hegemonię nad Niemcami z Prusami, a także przekształcił cesarstwo austriackie w Austro-Węgry. Jego żoną była księżniczka Elżbieta Bawarska zwana Sisi.