Nowożytność to okres, który zaczął się od upadku Konstantynopola. Po epoce średniowiecza narodził się inny świat. Upadek Bizancjum i powstanie nowej potęgi Imperium Osmańskiego to początek przemian, które dały podwaliny do tworzenia nowoczesnych państw i systemów politycznych.

Kategoria: Nowożytność

Król Henryk Walezy, jego panowanie i ucieczka z Polski. Najjaśniejszy Panie, czemu uciekasz?

Król Henryk Walezy, jego panowanie i ucieczka z Polski. Najjaśniejszy Panie, czemu uciekasz?

Henryk Walezy był szóstym dzieckiem, a czwartym synem króla Francji Henryka II. Zatem to, że został nie tylko królem Polski, ale i Francji, należy uznać za nadzwyczaj szczęśliwe dla niego zrządzenie losu. Swojemu szczęściu dopomógł uciekając z Polski, by objąć tron w Paryżu.

Karol II Stuart. Jego panowanie to czas klęsk i porażek Anglii

Karol II Stuart. Jego panowanie to czas klęsk i porażek Anglii

Karol II Stuart to król Anglii, który powrócił do kraju po krótkotrwałym okresie obalenia monarchii przez Olivera Cromwella. Okres jego panowania związany był z wieloma niekorzystnymi wydarzeniami dla historii Anglii. Należały do nich zaraza i wielki pożar w Londynie oraz porażki w wojnach z Holandią.

Król Karol I i 11 lat tyranii. Jedyny władca Anglii, którego głowę ścieli poddani

Król Karol I i 11 lat tyranii. Jedyny władca Anglii, którego głowę ścieli poddani

Karol I był jedynym królem Anglii, który został obalony, osądzony i skazany na śmierć przez poddanych. Był jednym z najgorszych monarchów w historii Anglii. Skonfliktował się z parlamentem, który uznał go za tyrana. Uważał, że jego władza jest boska i nie może być niczym skrępowana. To stało się powodem wybuchu wojny domowej w Anglii. Ta […]

Jak wygląda sukcesja w brytyjskiej monarchii? Prawo do tronu brytyjskiego regulują ustawy sprzed kilkuset lat

Jak wygląda sukcesja w brytyjskiej monarchii? Prawo do tronu brytyjskiego regulują ustawy sprzed kilkuset lat

Sukcesja na tronie brytyjskim przez setki lat była uzależniona od pochodzenia, płci i religii. Sytuacja uległa zmianie w 2013 r. gdy te wielowiekowe reguły zostały zmodyfikowane głównie przez równouprawnienie dziedziczenia tronu przez mężczyzn i kobiety. Jednak nadal część kwestii sukcesji tronu regulują trzy ustawy sprzed kilkuset lat, których uchwalenie wiąże się z burzliwymi wydarzeniami w […]

Wybory i system wyborczy w Polsce szlacheckiej. Jak można było zostać posłem na sejm w XVII w.?

Wybory i system wyborczy w Polsce szlacheckiej. Jak można było zostać posłem na sejm w XVII w.?

System wyborczy do sejmu w Polsce szlacheckiej był skomplikowany i niejednorodny. Proces wyborczy odbywał się poprzez sejmiki, które miały różne zasady obrad i wyłaniania swoich posłów. Zatem kto i w jaki sposób mógł zostać posłem do polskiego sejmu w XVII w.?

Władysław IV Waza był carem Rosji trzy lata. Dlaczego nie udała się próba stworzenia wielkiego polsko-rosyjskiego imperium?

Władysław IV Waza był carem Rosji trzy lata. Dlaczego nie udała się próba stworzenia wielkiego polsko-rosyjskiego imperium?

Podczas wojny polsko-rosyjskiej hetmanowi Żółkiewskiemu udało się nakłonić rosyjskich bojarów do wybrania na cara polskiego królewicza Władysława. Jednak późniejsze wypadki, w tym przede wszystkim postawa króla Zygmunta III Wazy udaremniły próbę stworzenia wielkiego polsko-rosyjskiego imperium. Dodatkowo spowodowała, że na carskim tronie zasiadła dynastia Romanowów, która już w następnym wieku dokonała rozbiorów Polski.

Gibraltar i jego historia. Angielska enklawa, którą Hiszpanie próbowali trzykrotnie odbić

Gibraltar i jego historia. Angielska enklawa, którą Hiszpanie próbowali trzykrotnie odbić

Gibraltar to brytyjskie terytorium zamorskie położone na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego. W 1704 r. siły angielsko-holenderskie zdobyły Gibraltar podczas wojny o sukcesję hiszpańską. Mimo kilku prób, Hiszpanom nigdy nie udało się odzyskać tego skrawka terytorium i nadal roszczą sobie do niego pretensje.

Wojna polsko-rosyjska (1577–1582). W jej wyniku car rosyjski Iwan IV Groźny musiał zwrócić Polsce Inflanty

Wojna polsko-rosyjska (1577–1582). W jej wyniku car rosyjski Iwan IV Groźny musiał zwrócić Polsce Inflanty

Wojna polsko-rosyjska (1577-1582) to konflikt, w którym wojska polsko-litewskie dowodzone przez króla Stefana Batorego skutecznie walczyły z armią cara Rosji Iwana IV Groźnego o Inflanty. W ich wyniku car rosyjski musiał zwrócić Polsce Inflanty.

Wojna kolonii hiszpańskich o niepodległość. Jak państwa Ameryki Południowej stały się niepodległe?

Wojna kolonii hiszpańskich o niepodległość. Jak państwa Ameryki Południowej stały się niepodległe?

Wojny kolonii hiszpańskich o niepodległość były licznymi wojnami w Ameryce, których celem było uzyskanie politycznej niezależności od hiszpańskich rządów. Sprzyjały temu wewnętrzne problemy Hiszpanii oraz bardzo niekorzystna dla niej sytuacja międzynarodowa. Osłabiona Hiszpania nie była w stanie skutecznie przeciwdziałać ruchom niepodległościowym w Ameryce. Stąd niepodległość wywalczyły takie państwa jak Kolumbia, Wenezuela, Chile, Peru i Meksyk.

Bitwa pod Kłuszynem. Największy triumf Rzeczpospolitej Obojga Narodów nad Rosją w jej historii

Bitwa pod Kłuszynem. Największy triumf Rzeczpospolitej Obojga Narodów nad Rosją w jej historii

Bitwa pod Kłuszynem została stoczona 4 lipca 1610 r. pomiędzy siłami Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Carstwa Rosji podczas wojny polsko-rosyjskiej. Siły polsko-litewskie zapewniły sobie zwycięstwo dzięki zdolnościom hetmana Stanisława Żółkiewskiego i waleczności husarii, elity armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bitwa jest uznawana za jeden z największych triumfów w historii armii polsko-litewskiej oraz za  przykład jej dominacji […]