Nowożytność to okres, który zaczął się od upadku Konstantynopola. Po epoce średniowiecza narodził się inny świat. Upadek Bizancjum i powstanie nowej potęgi Imperium Osmańskiego to początek przemian, które dały podwaliny do tworzenia nowoczesnych państw i systemów politycznych.

Kategoria: Nowożytność

Sekretna uroda Anny Boleyn. To dzięki niej rozkochała w sobie Henryka VIII

Sekretna uroda Anny Boleyn. To dzięki niej rozkochała w sobie Henryka VIII

Rozkochała króla tak bardzo, że ten postawił na głowie cały kraj, byleby mogła zostać jego żoną, lecz królową była zaledwie tysiąc dni. Druga żona Henryka VIII, ścięta za zdradę Anna Boleyn fascynuje do dziś, między innymi ze względu na tajemnicę, jaką owiana jest jej postać. Jedna z większych dotyczy jej wyglądu.

Kozacy - geneza, organizacja i historia. Jak powstała Kozaczyzna?

Kozacy - geneza, organizacja i historia. Jak powstała Kozaczyzna?

Kozacy byli niejednolicie etniczną grupą ludności, która na Dzikich Polach utworzyła samorządną społeczność o charakterze militarnym. Zamieszkiwali słabo zaludnione obszary Zaporoża i odegrali istotną rolę w kształtowaniu historii Polski, Ukrainy i Rosji.

Kobieta, która obroniła zamek przed turecką armią. Obrona Trembowli

Kobieta, która obroniła zamek przed turecką armią. Obrona Trembowli

Obrona Trembowli to niezwykły epizod wojny polsko-tureckiej. Turkom udało się zdobyć potężny Kamieniec Podolski i inne zamki, ale nie Trembowlę. Na ich drodze stanęła kobieta - Anna Dorota Chrzanowska. Nie pozwoliła na poddanie twierdzy, a także wzięła aktywny udział w jej obronie.

Zima tysiąclecia, która wywołała wielki głód. W 1709 zamarzła cała Europa

Zima tysiąclecia, która wywołała wielki głód. W 1709 zamarzła cała Europa

Zima tysiąclecia nazywana Wielkim Mrozem lub Wielką Zimą była z całą pewnością najbardziej mroźną zimą w całym tysiącleciu. Temperatura na południu Francji wynosiła nawet -23,2°C. Zima uderzyła nawet w kraje o ogólnie łagodnych zimach, takich jak Portugalia, czy Włochy. Chłód spowodował ogromne straty w uprawach, kryzys gospodarczy, wielki głód, a także zmienił bieg wojny.

Hołd pruski i traktat krakowski. Sukces czy porażka Zygmunta Starego? Jakie były przyczyny i skutki hołdu?

Hołd pruski i traktat krakowski. Sukces czy porażka Zygmunta Starego? Jakie były przyczyny i skutki hołdu?

Hołd pruski to jedno z takich wydarzeń w polskiej historii, które mocno zaciążyło na jej dalszych losach. Historycy nadal toczą spory, czy decyzja o traktacie krakowskim była sukcesem, czy porażką Zygmunta Starego? Czy winą za późniejsze uniezależnienie się Prus od Polski należy obarczyć przede wszystkim Zygmunta, czy wyłącznie jego następców?

Historia początków okularów w Polsce. Kto nosił je jako pierwszy i ile kosztowały?

Historia początków okularów w Polsce. Kto nosił je jako pierwszy i ile kosztowały?

Pierwsze okulary pojawiły się w Polsce w XV wieku. Najtańsze z nich nie były drogie, a handlowali nimi liczni kupcy. Natomiast w Gdańsku na początku XVI wieku powstał pierwszy optyk wykonujący okulary. Były tak dobre, że zamówienia na okulary z Gdańska składał pruski książę Albrecht Hohenzollern.

Traktat wiedeński z 1515 roku, czyli jak Zygmunt Stary rozerwał niemiecko-moskiewski sojusz

Traktat wiedeński z 1515 roku, czyli jak Zygmunt Stary rozerwał niemiecko-moskiewski sojusz

Zawarcie przez Zygmunta I Starego traktatu wiedeńskiego z cesarzem Maksymilianem I Habsburgiem to jeden z niewielu przykładów skutecznego przeciwdziałania antypolskiemu sojuszowi niemiecko-rosyjskiemu. Polski król za cenę ustępstw w Czechach i na Węgrzech, zyskał wycofanie się cesarza z ingerowania w kwestie lenna pruskiego oraz z jego sojuszu z Moskwą.

Ostatnia wojna polsko-krzyżacka 1519-1521

Ostatnia wojna polsko-krzyżacka 1519-1521

Przyczyną wybuchu ostatniej wojny polsko-krzyżackiej było niedotrzymywanie przez Krzyżaków warunków II pokoju toruńskiego. Wojna toczona przez strony ze zmiennym szczęściem zakończyła się rozejmem, który ostatecznie zakończył się podpisaniem traktatu krakowskiego i hołdem pruskim.

Od lennika do zaborcy. O tym jak Polska straciła lenno pruskie

Od lennika do zaborcy. O tym jak Polska straciła lenno pruskie

Na mocy traktatu krakowskiego, którego symbolem stał się hołd złożony przez Albrechta Hohenzollerna, Prusy Książęce stały się polskim lennem. Gdyby następcy Zygmunta I Starego dotrzymali postanowień traktatu, to w 1618 roku Prusy stałyby się częścią Polski. Niestety polityka jego następców, ale też postawa Prus doprowadziła, że z lenników Rzeczpospolitej stały się jej zaborcami.

Początki ochrony praw zwierząt. Zaczęło się w XVII-wiecznej Irlandii od zakazu barbarzyńskiego traktowania koni i owiec

Początki ochrony praw zwierząt. Zaczęło się w XVII-wiecznej Irlandii od zakazu barbarzyńskiego traktowania koni i owiec

Irlandzka ustawa przeciwko przyczepianiu pługów do końskich ogonów i zrywaniu wełny z żywych owiec to pierwsze na świecie prawo zakazujące okrucieństwa wobec zwierząt. Zostało uchwalone już w 1635 r. przez irlandzki parlament, będący wówczas pod wpływem angielskiej dominacji.