Kategoria: Starożytność

„Listy” - Hieronim ze Strydonu - recenzja

„Listy” - Hieronim ze Strydonu - recenzja

W zeszłym roku na półkach księgarski znalazły się dwa tomy Listów św. Hieronima, wydane przez krakowskie Wydawnictwo WAM w ramach serii „Źródła Myśli Teologicznej”. Z kilku względów, o których niżej, polskie wydanie korespondencji jednego z Ojców Kościoła, tłumacza Biblii na język łaciński, może okazać się interesujące dla osób zainteresowanych patrologią, czy szerzej późnym antykiem.

„Wojny w imieniu Jezusa” - P. Jenkins - recenzja

„Wojny w imieniu Jezusa” - P. Jenkins - recenzja

Gdy sięgam pamięcią wstecz do czasów kiedy w naszym kraju nauka religii (wszelkiej) ze względów oczywistych była prowadzona poza murami szkół, często w na poły konspiracyjnych warunkach, przypominają mi się refleksy, obrazy i słowa, których wartość od owego czasu uległa – w moim odczuciu - znaczącej dewaluacji.

„Budowniczowie pierwszych świątyń” - K. Schmidt - recenzja

„Budowniczowie pierwszych świątyń” - K. Schmidt - recenzja

Świat ludzi żyjących w przeszłości jest dla nas zagadką - dotyczy to nawet niezbyt odległych nam czasów, pomimo tego, że możemy starać się je poznać za pomocą źródeł pisanych, ikonografii, istniejących do dziś budowli. Łatwo więc sobie wyobrazić, przed jak trudnym zadaniem stoi badacz, usiłujący zinterpretować ślady pozostawione przez naszych przodków, żyjących ponad 10 tysięcy […]

„Wojna domowa w Rzymie w latach 193-197” - D. Janiszewska - recenzja

„Wojna domowa w Rzymie w latach 193-197” - D. Janiszewska - recenzja

Ostatnio na rodzimym rynku można dostrzec powolny, ale systematyczny wzrost liczby prac poświęconych dziejom antycznym autorstwa zarówno rodzimych jak i zagranicznych autorów. Dominuje wśród nich jednak zdecydowanie mała różnorodność tematyczna, która skupia się tylko na kilku wybranych aspektach z dziejów Grecji klasycznej czy Republiki. Jednym z wyjątków od tej reguły jest recenzowana książka Darii Janiszewskiej1, […]

„Odkrywanie przeszłości, wprowadzenie do archeologii” - W. Ashmore, R.J. Sharer - recenzja

„Odkrywanie przeszłości, wprowadzenie do archeologii” - W. Ashmore, R.J. Sharer - recenzja

W 2008 roku na polskim rynku wydawniczym pojawiła się publikacja W. Ashmore oraz R.J. Sharera zatytułowana Odkrywanie przeszłości, wprowadzenie do archeologii, sygnowana przez wydawnictwo AVALON. Autorem naukowego opracowania książki w polskim wydaniu jest prof. J.K. Kozłowski.

„Wojna żydowska” - J. Flawiusz - recenzja

„Wojna żydowska” - J. Flawiusz - recenzja

Jak stwierdził R. Eisler, Wojnę żydowską „czytano, tłumaczono i odpisywano w białych nocach podbiegunowej Rosji i w skąpym cieniu pod palącym słońcem Abisynii, u Armeńczyków i Gruzinów Kaukazu, i u narodów orbis Romani, jak szeroko i długo rozumiano po łacinie, aż na koniec stało się budującą ksiązką ludową Anglosasów, mieszkających we wszystkich częściach świata”1. Jesus basileus ou basilusas, […]

„Wrogowie porządku rzymskiego...” - M. Stachura - recenzja

„Wrogowie porządku rzymskiego...” - M. Stachura - recenzja

Od długiego czasu na polskim rynku wydawniczym na półkach podpisanych „historia” króluje beletrystyka. Ma to związek nie tylko z osłabieniem znacznym książki jako nośnika wiedzy na rzecz Internetu, telewizji, lub też ogólnie pojętych kanałów tematycznych, ale także z zanikiem czytelnictwa ogólnie. Aby zachęcić czytelnika do sięgnięcia po książkę wydawcy prześcigają się w sięganiu po kontrowersyjne […]

„Rzymska sztuka wojenna od 109 p.n.e do 313 n.e” - R. Cowan - recenzja

„Rzymska sztuka wojenna od 109 p.n.e do 313 n.e” - R. Cowan - recenzja

Starożytny Rzym od zawsze budził podziw i uznanie ze względu na swoją potęgę, wielkość i to nie tylko wśród historyków. Umiejętnie dążył do poszerzania swojego terytorium, do narzucania zwierzchnictwa innym ludom. Możliwe było to dzięki sprawnej armii, dobrze wyszkolonym legionistom. Omawiana książka prezentuje, jak wyglądało wojsko rzymskie, jakim podlegało przemianom w ciągu wieków, jakie stosowali […]

„Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy...” - K. Kłodziński - recenzja

„Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy...” - K. Kłodziński - recenzja

Praca naukowa napisana przez studenta i opublikowana w uznanym uniwersyteckim wydawnictwie z pewnością już sama w sobie jest ciekawostką. Jeżeli jeszcze dotyka tak interesującego zagadnienia, jak rozwój kancelarii cesarskiej od czasów Augusta do Hadriana to dla zainteresowanych tematyką staje się jednocześnie pozycją wręcz obowiązkową.

„Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do czasów Augusta” - K. Bringmann - recenzja

„Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do czasów Augusta” - K. Bringmann - recenzja

Najnowszą pozycją w ofercie już zasłużonego w edycji ważnych dzieł zagranicznych starożytników Wydawnictwa Poznańskiego jest Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do czasów Augusta Klausa Bringmanna.