Kategoria: Starożytność

„Jak najazdy barbarzyńców ukształtowały współczesny świat” – T. J. Craughwell – recenzja

„Jak najazdy barbarzyńców ukształtowały współczesny świat” – T. J. Craughwell – recenzja

W 2009 roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się publikacja pt. Jak najazdy barbarzyńców ukształtowały współczesny świat?, sygnowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Autorem pracy jest Thomas J. Craughwell. Książka ta traktuje o najazdach ludów barbarzyńskich na Imperium Rzymskie, ale także przybliża nam życie i obyczaje rozmaitych plemion z terenu Barbaricum i nie tylko…

„Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności” – E. Bugaj, A. P. Kowalski

„Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności” – E. Bugaj, A. P. Kowalski

W 2010 roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się praca pod redakcją Ewy Bugaj i Andrzeja P. Kowalskiego pt. Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności. Publikacja ta wydana została przez Wydawnictwo Poznańskie.

„Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny” – T. Hölscher – recenzja

„Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny” – T. Hölscher – recenzja

Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się niedawno niepozorna pod względem wizualnym i gabarytowym, bo licząca 173 strony, książka autorstwa niemieckiego archeologa klasycznego, Tonio Hölschera. Mowa o pracy Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny.

„Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu” - A. Smogorzewska, F.M. Stępniowski (red.) - recenzja

„Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu” - A. Smogorzewska, F.M. Stępniowski (red.) - recenzja

Recenzowana książka ukazała się w 2009 r. Jest to ósmy tytuł w serii podręczników akademickich, które zostały wydane nakładem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zaznaczono w przedmowie podręcznik „(…) został napisany głównie z myślą o studentach I roku studiów archeologicznych”. Autorami są naukowcy zatrudnieni i związani z tym Instytutem oraz osoby z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej […]

„Runy” - P. Horbowicz, G. Kreutzer, W. Maciejewski, D. Skrzypek - recenzja

„Runy” - P. Horbowicz, G. Kreutzer, W. Maciejewski, D. Skrzypek - recenzja

W 2011 roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się publikacja czterech autorów - P. Horbowicz, G. Kreutzea, W. Maciejewskiego oraz D. Skrzypka zatytułowana Runy. Książka ta wydana została, pod redakcją Witolda Maciejewskiego przez wydawnictwo TRIO. Publikacja powstała w ramach ACTA SUECO - POLONICA w Katedrze Skandynawistyki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

„Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności” - M. H. Hansen - recenzja

„Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności” - M. H. Hansen - recenzja

Miasto-państwo, to nie gra na zabicie czasu podczas nudnego wykładu czy jazdy bijącą kolejne „rekordy prędkości” PKP. Miasto-państwo, czyli tytułowe Polis, jest tematem, a także szkiełkiem, przez które patrzymy na historię Starożytnej Grecji.

„Galia u schyłku panowania rzymskiego…” - D. Zołoteńki - recenzja

„Galia u schyłku panowania rzymskiego…” - D. Zołoteńki - recenzja

Dzięki Towarzystwu Wydawniczemu „Historia Iagellonica” seria Notos - Scripta Antiqua et Byzantina pod redakcją Sławomira Sprawskiego wzbogaciła się o najnowszy tytuł, który pojawił się w tym roku. Mowa o długo wyczekiwanej pracy autorstwa Dawida Zołoteńkiego Galia u schyłku panowania rzymskiego. Administracja cywilna i wojskowa oraz jej reprezentanci w latach 455-586. Książka weszła w skład wspomnianej serii jako szósty […]

„Heretycy i Inkwizytorzy” - E. Potkowski - recenzja

„Heretycy i Inkwizytorzy” - E. Potkowski - recenzja

W 2011 r. nakładem Wydawnictwa Bellona ukazała się książka Edwarda Potkowskiego Heretycy i Inkwizytorzy. Autor skupia się na okresie średniowiecza, przedstawiając dzieje inkwizycji w sposób lekki i zrozumiały nawet dla osób do tej pory historią nie zainteresowanych.

„Historia społeczna starożytnego Rzymu” - G. Alföldy - recenzja

„Historia społeczna starożytnego Rzymu” - G. Alföldy - recenzja

Książka, której podjąłem się recenzji, na polskim rynku księgarskim ukazała się w tym roku i jest to już jej czwarte wydanie. U nas swoją premierę miała w 1991 a później w 1998 i 2003 r. W przypadku tej pracy, nie jest to nic szczególnego, gdyż wszędzie tam, gdzie się pojawiała, wydawana była po kilka razy. […]

„Oddziały pretorianów w starożytnym Rzymie” - I. Łuć - recenzja

„Oddziały pretorianów w starożytnym Rzymie” - I. Łuć - recenzja

Tematyka historii wojskowości w dzisiejszych czasach przeżywa swój renesans i stała się niezwykle modna. Rzecz ta generalnie tyczy się wszystkich okresów w dziejach ludzkości, również starożytności. Książka I. Łucia będzie właśnie dotyczyła tego okresu historii wojskowości, z głównym przedmiotem badań - czyli z tytułowymi pretorianami. Niniejsza praca powstała na kanwie rozprawy doktorskiej pt. In pace et […]