Diana Walawender

Absolwentka kierunków: Filologia polska specjalność nauczycielska i edukacja medialna oraz Wiedza o Społeczeństwie Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie doktorantka literaturoznawstwa i historii. Wolontariusz- Przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pasjonatka historii, literatury, folkloru i sztuki.

Zainteresowania historyczne: Dwudziestolecie międzywojenne (szczególnie Józef Piłsudski i jego współpracownicy), historia II wojny światowej, że szczególnym uwzględnieniem historii III Rzeszy, Powstanie Warszawskie.

Artykuł autorstwa:

„Syberyjska ukochana” Józefa Piłsudskiego – Leonarda Lewandowska

„Syberyjska ukochana” Józefa Piłsudskiego – Leonarda Lewandowska

Okres zesłania na Syberię okazał się dla Józefa Piłsudskiego łaskawy. Poznał tam swoją pierwszą miłość – Leonardę Lewandowską. Kim była kobieta, która skradła serce przyszłego Komendanta? 

„Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej” - W. Wójcik – recenzja

„Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej” - W. Wójcik – recenzja

Czy rzeczywiście są przesłanki ku temu, by mówić o istnieniu „legendy„ Piłsudskiego? W jaki sposób można potwierdzić to zjawisko? Czy owa ”legenda” może stać się problemem historycznoliterackim? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedz w książce Włodzimierza Wójcika.

Portret Józefa Piłsudskiego w twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny

Portret Józefa Piłsudskiego w twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny

Józef Piłsudski był dla poetki wielkim autorytetem, postacią, którą wielbiła w swojej wspomnieniowej książce Ścieżka obok drogi i tomikach poetyckich. Jaki obraz Józefa Piłsudskiego wyłania się z jej twórczości1? Troskliwy ojciec rodziny? Żarliwy patriota? Twórca niepodległości? Co ma wspólnego ze świętym Józefem? Na ten temat powstał już artykuł mojego autorstwa, który nieco szerzej traktuje o […]

Maria Piłsudska – matczyna miłość

Maria Piłsudska – matczyna miłość

„Matka mnie do tej roli, jaka mnie wypadła chowała” – tymi słowami określił Józef Piłsudski rolę jaką odegrała w jego życiu Maria z Billewiczów. Matka Marszałka – kobieta dostojna, ogromna patriotka, która ukształtowała w młodym Ziuku pragnienie wolności… Kim była kobieta, która wzbudziła w Piłsudskim tak żywe uczucia?

„Piłsudski na łamach i opiniach prasy polskiej 1918-1989” - pod red. M. Jabłonowskiego i E. Kossewskiej – recenzja.

„Piłsudski na łamach i opiniach prasy polskiej 1918-1989” - pod red. M. Jabłonowskiego i E. Kossewskiej – recenzja.

Józef Piłsudski należał do wąskiego grona polityków polskich XX wieku godnych miana męża stanu. Został żołnierzem z wyboru i potrzeby. Konieczność obrania właśnie takiej drogi życiowej wynikała z wielkości celu, jaki postawił przed sobą - niepodległości Polski. Nie ulega wątpliwości, że trzeba odznaczać się ogromną odwagą, siłą charakteru, by wyznaczać sobie takie zadania. Piłsudski posiadał […]

Tydzień tematyczny - w kręgu marszałka Józefa Piłsudskiego - zapowiedź

Tydzień tematyczny - w kręgu marszałka Józefa Piłsudskiego - zapowiedź

Miesiąc maj przywodzi na myśl wiele dat, które na zawsze zapisały się na kartach historii Polski. Wiele z nich związane jest z osobą Józefa Piłsudskiego. Mąż stanu, wybitny strateg, uprzejmy gospodarz, nieprzejednany polityk – to tylko niektóre z określeń, jakie przylgnęły do Marszałka. Już od 9 maja zapraszamy na tydzień tematyczny poświęcony Józefowi Piłsudskiemu.

Tablica pamiątkową ku czci 12. Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie

Tablica pamiątkową ku czci 12. Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie

12 Pułk Ułanów Podolskich to oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP, którego rodowód wywodzi się z epoki Księstwa Warszawskiego. W okresie II wojny światowej wspomniany Pułk wziął udział w kampanii włoskiej. 19 kwietnia 2016 r. w Rzymie odsłonięto tablicę poświęconą pamięci 12. Pułku Ułanów Podolskich. Był to hołd złożony przez  Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów […]

Kurcząca się przestrzeń – obraz getta na podstawie Pianisty Władysława Szpilmana i filmu Pianista w reżyserii Romana Polańskiego

Kurcząca się przestrzeń – obraz getta na podstawie Pianisty Władysława Szpilmana i filmu Pianista w reżyserii Romana Polańskiego

Getto warszawskie stało się dla zgromadzonych tam Żydów przestrzenią egzystencji. Przestrzenią ograniczającą się do wyznaczonej przez władze części miasta, skupiającej tych, którzy mieli zostać wytępieni. Jaki obraz getta wyłania się ze wspomnień znanego pianisty Władysława Szpilmana? W jaki sposób Roman Polański ukazał tę kurczącą się przestrzeń w reżyserowanym przez siebie filmie? W filmie Pianista w […]

Powstanie w getcie warszawskim - 19 kwietnia 1943 r.

Powstanie w getcie warszawskim - 19 kwietnia 1943 r.

Ślady po warszawskim getcie zostały niemal zatarte. Wprawdzie można dostrzec resztki jego murów, czy fragmenty bruku ulicznego, ale ta część miasta – tak pokiereszowana doświadczeniami okupacyjnymi została zakryta: ziemią, nowymi domami i wreszcie – niepamięcią. Aby ocalić od zapomnienia tamte wydarzenia co roku, 19 kwietnia w Warszawie wolontariusze przekazują napotkanym przechodniom żonkil – symbol powstania […]

73 rocznica wybuchu Powstania w Getcie warszawskim – plan obchodów

73 rocznica wybuchu Powstania w Getcie warszawskim – plan obchodów

Jak co roku – 19 kwietnia przypomina się wydarzenia, które rozegrały się w getcie warszawskim. Symbolem pamięci o bojownikach, którzy stanęli do walki z niemieckim okupantem stały się wykonane z papieru żółte żonkile – które są rozdawane w tym dniu na ulicach Warszawy, ale także innych miast w Polsce i za granicą.   19 kwietnia, […]