Artykuły z tagiem:: "cena powyżej 100 zł"

„Leksykon zamków w Polsce” - praca zbiorowa - recenzja

„Leksykon zamków w Polsce” - praca zbiorowa - recenzja

Nie tak dawno, bo w zeszłym roku, na półki polskich księgarń trafiło drugie już wydanieLeksykonu zamków w Polsce autorstwa: Leszka Kajzera, Stanisława Kołodziejskiego i Jana Salma. Praca została wydana nakładem oficyny wydawniczej Arkady.

„Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności” – ks. M. Janocha – recenzja

„Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności” – ks. M. Janocha – recenzja

Nakładem Wydawnictwa Arkady w ubiegłym roku ukazał się imponujący pod względem szaty graficznej i treści album zatytułowany Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności,autorstwa historyka sztuki ks. Michała Janochy. Jest to tom będący jednocześnie studium nad istotą ikony jako formy przedstawienia i kultywowania Boga, a także katalogiem ikon z ziem polskich objętych przedziałem czasowym jak w […]

„Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery” - J. Białostocki - recenzja

„Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery” - J. Białostocki - recenzja

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w 2008 r. pojawiło się już siódme wydanie chyba najbardziej znanej na polskim rynku księgarskim pracy poświęconej historii sztuki. Jest niąSztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, pióra jednego z najznamienitszych historyków sztuki, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Jana Białostockiego.

„Armia Napoleońska 1790–1815” - L. Rousselot - recenzja

„Armia Napoleońska 1790–1815” - L. Rousselot - recenzja

Wydawnictwo NapoleonV wydało niedawno pracę, wybitnego znawcy armii Napoleona Bonaparte, Luciena Rousselota. Jest to dzieło w którym Czytelnik znajdzie prawie wszystko na temat munduru i oporządzenia wojsk Boga Wojny.

„Zamki na Kresach” - Z. Szczepanek - recenzja

„Zamki na Kresach” - Z. Szczepanek - recenzja

Wśród bardzo wielu pozycji albumowych, które ukazują się na polskim rynku wydawniczym, szczególną rolę pełnią edycje dotyczące historii, w tym dawnych dziejów Polski. Wśród nich na poczesnym miejscu znajduje się cykl albumów autorstwa Zbigniewa Szczepanka pt. Zamki Polskie. Zaprezentowano w nim wszystkie ważniejsze dawne zamki i klasztory obronne, które niegdyś strzegły ziem należących do Rzeczpospolitej, choć […]

„Brygady ‚Łupaszki’...” - K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński (red.) - recenzja

„Brygady ‚Łupaszki’...” - K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński (red.) - recenzja

Najkrótszym opisem recenzowanej publikacji może być parafraza części charakterystyki tej pracy, zamieszczonej na czwartej stronie okładki – album Brygady „Łupaszki„ to opatrzona ogromną ilością, niekiedy wprost fantastycznych fotografii historia dziewięcioletnich zmagań oddziałów dowodzonych przez mjr. Zygmunta Szendzielarza ”Łupaszkę”, walczących z Niemcami, Litwinami, Sowietami i ich komunistycznymi zausznikami na polach Wileńszczyzny, Białostocczyzny, Podlasia, Kaszub, Warmii i Mazur.

„Ilustrowana encyklopedia. Samoloty wojskowe” - J. Winchester - recenzja

„Ilustrowana encyklopedia. Samoloty wojskowe” - J. Winchester - recenzja

Człowiek od wieków chciał latać...Wyrazem tych dążeń stał się samolot, którym udało się po raz pierwszy wznieść w powietrze braciom Wright w 1903 roku. Świat zawsze szybko adoptował nowinki techniczne, dlatego już niecałe dziesięć lat później użyto po raz pierwszy samolotu do celów wojskowych. A potem było już szaleństwo... Niemal sto lat później ukazuje się Ilustrowana […]

„O sztuce” - E.H. Gombrich - recenzja

„O sztuce” - E.H. Gombrich - recenzja

Nie często mam w zwyczaju wyrażać opinię już w pierwszych zdania recenzji. W przypadku książki Ernsta H. Gombricha O sztuce ((Oryginalny tytuł to The Story of Art. z 1950 roku.)) jestem zmuszony zrobić wyjątek. Jest to najlepsza, jak dotąd, pozycja traktująca o historii sztuki z jaką przyszło mi się spotkać.

„Truso. Między Weonodlandem a Witlandem” - M.F. Jagodziński - recenzja

„Truso. Między Weonodlandem a Witlandem” - M.F. Jagodziński - recenzja

Truso. Między Weonodlandem a Witlandem to wyjątkowa publikacja, która spełnia potrójną rolę – jest równocześnie ciekawym materiałem do czytania, albumem z wielką liczbą ilustracji i rycin, jak też katalogiem – przewodnikiem po historii Truso i wystawie archeologicznej, gromadzącej zabytki z prawie trzech dekad eksploracji terenu nad jeziorem Drużno. Tę różnorodność można książce nawet zarzucać. Ja jednak […]

„Przewodnik archeologiczny po Polsce” - A. Malinowska-Sypek, R. Sypek, D. Sukniewicz - recenzja

„Przewodnik archeologiczny po Polsce” - A. Malinowska-Sypek, R. Sypek, D. Sukniewicz - recenzja

W 2010 roku na polskim rynku wydawniczym pojawił się Przewodnik Archeologiczny po Polsce, wydany przez Wydawnictwo ARKADY. Praca ta traktuje o wielu stanowiskach archeologicznych odkrytych do tej pory na terenie ziem polskich, a także przybliża czytelnikowi dzieje polskiej archeologii. W prosty i logiczny sposób można odnaleźć wPrzewodniku… wiele cennych informacji na tematy zarówno archeologiczne jak i historyczne.