Artykuły z tagiem:: "Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”"

„Oblicza Wenus” - A. Franczak - recenzja

„Oblicza Wenus” - A. Franczak - recenzja

Praca Anety Franczak Oblicza Wenus została wydana przez Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagiellonica. Jest dziesiątym już tomem serii „mediterraneum”, czyli studiów z dziejów świata starożytnego pod redakcją Sławomira Sprawskiego i Tomasza Grabowskiego. Książka w interesujący sposób zapoznaje czytelnika z ewolucją postaci Wenus w Rzymie, a także prezentuje różne aspekty kultu bogini.

„Szarży podobnej dawno nie widziały dzieje! Ułani galicyjscy 1778-1918” - M. Baczkowski - recenzja

„Szarży podobnej dawno nie widziały dzieje! Ułani galicyjscy 1778-1918” - M. Baczkowski - recenzja

Autor stanął przed trudnym zadaniem przedstawienia całokształtu dziejów tej barwnej formacji na służbie austriackiej, a potem austro-węgierskiej. Należy także przypomnieć, że termin „ułańska fantazja” nie powstał przypadkowo! Mam nadzieję, że lektura niniejszej recenzji wskaże, czy prof. Baczkowski uporał się  z zadaniem przybliżenia tytułowej formacji wojskowej.

„Galia u schyłku panowania rzymskiego. Administracja cywilna i wojskowa…” - D. Zołoteńki - recenzja (2)

„Galia u schyłku panowania rzymskiego. Administracja cywilna i wojskowa…” - D. Zołoteńki - recenzja (2)

Wydana niedawno przez Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica„ książka Dawida Zołoteńkiego (jako tom 6 z serii ”Notos - Scripta Antiqua et Byzantina”) powstała na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2005. Przestawia ona fascynujący, choć niełatwy temat – przekształcenia struktur administracyjnych Galii oraz dramatyczne losy ostatnich przedstawicieli Imperium Rzymskiego.

„Krassus. Polityk niespełnionych ambicji” – M. Piegdoń – recenzja

„Krassus. Polityk niespełnionych ambicji” – M. Piegdoń – recenzja

W zeszłym roku oficyna Historia Iagellonica wydała pracę Macieja Piegdonia poświęconej jednej z ciekawszych postaci historii antycznej Krassusowi.  Uważanego wówczas za jednego z krezusów tejże epoki, którego pomimo wielkich planów spotkał jednak marny koniec.

„Obywatele polscy w obozie NKWD-MWD ZSRR nr 178-454 w Riazaniu…” - A. Arkusz - recenzja

„Obywatele polscy w obozie NKWD-MWD ZSRR nr 178-454 w Riazaniu…” - A. Arkusz - recenzja

Wkroczenie w 1944 r. na ziemie polskie armii sowieckiej prócz wyzwolenia spod okupacji niemieckiej w niedługim czasie przyniosło też represje, których celem było podporządkowanie Polski Związkowi Sowieckiemu. Jedną z nich były wywózki obywateli polskich do obozów w ZSRS. Losem obywateli polskich w jednym z nich, obozie nr 178-454 w Riazaniu, w swojej monografii zajęła się […]

„Galia u schyłku panowania rzymskiego…” - D. Zołoteńki - recenzja

„Galia u schyłku panowania rzymskiego…” - D. Zołoteńki - recenzja

Dzięki Towarzystwu Wydawniczemu „Historia Iagellonica” seria Notos - Scripta Antiqua et Byzantina pod redakcją Sławomira Sprawskiego wzbogaciła się o najnowszy tytuł, który pojawił się w tym roku. Mowa o długo wyczekiwanej pracy autorstwa Dawida Zołoteńkiego Galia u schyłku panowania rzymskiego. Administracja cywilna i wojskowa oraz jej reprezentanci w latach 455-586. Książka weszła w skład wspomnianej serii jako szósty […]

„Cesarz Makryn. W cieniu wojen i uzurpacji” – P. D. Dyrlaga – recenzja

„Cesarz Makryn. W cieniu wojen i uzurpacji” – P. D. Dyrlaga – recenzja

Od pewnego czasu da się zauważyć na polskim rynku tendencję do wzrostu zainteresowania wydawnictw epoką antyczną, z której znaczną część zajmują prace poświęcone okresowi późnego antyku. Przykładem tego jest recenzowana praca Przemysława Dyrlagi1, przedstawiająca mało u nas znane dzieje cesarza Makryna. Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Nauczyciel historii w gimnazjum w Wieprzu koło Żywca. […]

„Odpusty w Polsce średniowiecznej” - W. Szymborski - recenzja

„Odpusty w Polsce średniowiecznej” - W. Szymborski - recenzja

Są książki popularnonaukowe dotyczące historii, są też naukowe. W tej drugiej kategorii zdarzają się takie pozycje, które dla przeciętnego czytelnika nie przedstawiają znacznej wartości – są hermetyczne, napisane fachowym językiem, ściśle naukowe i dotyczą jasno sprecyzowanego tematu. Tego typu książki zgoła inaczej prezentują się dla historyka, czy pasjonata danego tematu.

„Odrodzenie narodowe w Istrii w latach 1860–1907” - A. Cetnarowicz - recenzja

„Odrodzenie narodowe w Istrii w latach 1860–1907” - A. Cetnarowicz - recenzja

Znane ze stojących na wyjątkowo wysokim poziomie pozycji, jakie ukazują się jego nakładem, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” oddaje tym razem w ręce czytelnika pracę Antoniego Cetnarowicza, poświęconą niezwykle złożonym dziejom odrodzenia narodowego w Istrii pomiędzy rokiem 1860 a 1907, wydaną w serii Studia z historii XIX wieku, jako tom I-szy tejże.

„Wrogowie porządku rzymskiego...” - M. Stachura - recenzja

„Wrogowie porządku rzymskiego...” - M. Stachura - recenzja

Od długiego czasu na polskim rynku wydawniczym na półkach podpisanych „historia” króluje beletrystyka. Ma to związek nie tylko z osłabieniem znacznym książki jako nośnika wiedzy na rzecz Internetu, telewizji, lub też ogólnie pojętych kanałów tematycznych, ale także z zanikiem czytelnictwa ogólnie. Aby zachęcić czytelnika do sięgnięcia po książkę wydawcy prześcigają się w sięganiu po kontrowersyjne […]