Artykuły z tagiem:: "konferencja"

O ulicy Piwnej i Chlebnickiej na spotkaniu „Akademii Dawnego Gdańska”

O ulicy Piwnej i Chlebnickiej na spotkaniu „Akademii Dawnego Gdańska”

Najbliższy wykład Akademii dawnego Gdańska pt. „Najstarsza ulica Prawego Miasta – Piwna i ulica Chlebnicka” odbędzie się 9 kwietnia o godz. 18.00 
w Instytucie Kultury Miejskiej. Gościem spotkania będzie Ewa Czerwińska – licencjonowana przewodniczka miejska. Wstęp wolny. 

[Konferencja] Der polnische Januaraufstand von 1863–Verflechtungs- und Wahrnehmungsgeschichte

[Konferencja] Der polnische Januaraufstand von 1863–Verflechtungs- und Wahrnehmungsgeschichte

W najbliższy poniedziałek rozpocznie się międzynarodowa konferencja w Oldenburgu, której głównym tematem będzie polskie powstanie styczniowe. Obrady potrwają cztery dni – od 31 marca do 3 kwietnia, a udział w nich zapowiedzieli najznakomitsi specjaliści z siedmiu krajów Europy - Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Litwy, Węgier i Czech. Poza siedmioma sekcjami tematycznymi, w trakcie których […]

Konferencja: „Społeczeństwo a władza w momentach przełomowych (1944/1945–1989)”

Konferencja: „Społeczeństwo a władza w momentach przełomowych (1944/1945–1989)”

Studenckie Koło Historii Najnowszej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję pt.: „Społeczeństwo a władza w momentach przełomowych (1944/1945–1989)”. Konferencja obędzie się w Instytucie Historii UJK (ulica Żeromskiego 5) w dniach 3-4 czerwca 2014. Celem konferencji jest dyskusja na temat stosunków między władzą komunistyczną a społeczeństwem w szerokim kontekście badawczym. Głównymi wątkami spotkania będą wydarzenia […]

V Ogólnopolska Studencko - Doktorancka Konferencja Historyków Nowożytników

V Ogólnopolska Studencko - Doktorancka Konferencja Historyków Nowożytników

Sekcja Historii Nowożytnej Studenckiego Koła Naukowego Historyków ma zaszczyt zaprosić na V Ogólnopolską Studencko - Doktorancką Konferencję Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”

Znamy już prelegentów XXII OZHS w Gdańsku

Znamy już prelegentów XXII OZHS w Gdańsku

Komitet Organizacyjny XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Gdańsku opublikował listę osób zakwalifikowanych na tegoroczną edycję konferencji.  Listę można pobrać na stronie internetowej Zjazdu. 

Konferencja: „Sport w kulturze masowej PRL”

Konferencja: „Sport w kulturze masowej PRL”

W dniach 3-4 czerwca 2014 r. w Instytucie Historii UAM w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Sport w kulturze masowej PRL”.

Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie

Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie

W dniach 22-23 maja 2014 r. odbędzie się w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie”, zorganizowana z okazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga.

XVI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Opolu

XVI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Opolu

Przyszłoroczny Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki odbędzie się w dniach 7-9 maja  Opolu.  Jest to największa tego typu impreza w Polsce. Zgłoszenia z dołączonym formularzem i abstraktem (800-1000 znaków) należy wysłać do 1 lutego 2014 roku na adre: xviozsa@gmail.com. Pliki powinny być podpisane wg wzoru: [Skrót uczelni/instytucji]_[NazwiskoImię]. O zakwalifikowaniu referatu referenci zostaną poinformowaniu drogą elektroniczną do […]

Konferencja „Nowe muzea, nowe kolekcje. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych”

Konferencja „Nowe muzea, nowe kolekcje. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych”

Muzeum Historii Żydów Polskich i International Council of Museums Polska organizują konferencję naukową pt. „Nowe muzea, nowe kolekcje. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych.”

Konferencja „Prawne ramy pamięci”

Konferencja „Prawne ramy pamięci”

Od jutra w Warszawie kilkudziesięciu naukowców z całego świata będzie rozmawiać o doświadczeniach krajów byłego bloku wschodniego oraz omawiać rolę pamięci społecznej w procesach stanowienia prawa.