Artykuły z tagiem:: "rok wydania – 2009"

„Inkwizycja na ziemiach polskich” - Sz. Wrzesiński - recenzja

„Inkwizycja na ziemiach polskich” - Sz. Wrzesiński - recenzja

Tematyka inkwizycji jest bardzo interesująca, przede wszystkim ze względu na swoją zagadkowość, nie tylko dla historyków Kościoła, czy średniowiecza.

„Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw” - M. Ożóg - recenzja

„Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw” - M. Ożóg - recenzja

Pierwsi chrześcijanie, którzy wyrośli z nurtu Starego Izraela byli, tak jak to im Dekalog nakazywał, przeciwni wszelkim wizualnym przedstawieniom kultowym. Nie potrafili sobie tego ani wyobrazić, ani też przyjąć. Na zmianę  sposobu patrzenia potrzeba było czekać stosunkowo długo, bo ok. 200 lat. Praca Moniki Ożóg Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw  próbuję, muszę przyznać bardzo […]

„Kamienie milowe cywilizacji” - L. Blandford, P. Davidson - recenzja

„Kamienie milowe cywilizacji” - L. Blandford, P. Davidson - recenzja

W 2009 roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się publikacja Lindy Blandford oraz Petera Davidsona zatytułowana Kamienie milowe cywilizacji, sygnowana przez Wydawnictwo BOSZ. Książka ta ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytania co rozumiemy pod hasłem „cywilizacja” oraz jakie są obecnie przyjęte normy społeczne, a co za tym idzie skąd one pochodzą?

„Żołnierze niemieccy na froncie wschodnim 1943-1944” - G. Rottman, S. Andrew - recenzja

„Żołnierze niemieccy na froncie wschodnim 1943-1944” - G. Rottman, S. Andrew - recenzja

Żołnierze niemieccy wzbudzają wśród historyków niemałe zainteresowanie. W czasie drugiej wojny światowej walczyli na wielu frontach, co nie należało do najłatwiejszych zadań. Książka ta prezentuje jak wyglądał rok walki żołnierzy na froncie wschodnim, jakim dysponowali uzbrojeniem, jak dawali sobie radę w trudnych warunkach, ale w zupełnie innej konwencji pisarskiej. 

„Mazagan. Miasto które przepłynęło Atlantyk” - L. Vidal - recenzja

„Mazagan. Miasto które przepłynęło Atlantyk” - L. Vidal - recenzja

Czy można przenieść miasto? Na kartach historii możemy znaleźć wiele takich przykładów. Jeden z nich został przedstawiony w recenzowanej poniżej pracy Laurenta Vidala1, która opowiada niezwykłą historię pewnej małej marokańskiej twierdzy o nazwie… Mazagan, miasta które przepłynęło Atlantyk. (Ur. 1967), historyk francuski, badacz historii miast i społeczności miejskich w Ameryce Południowej pracuje na uniwersytecie w […]

„Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów - U. Augustyniak (red.) - recenzja

„Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów - U. Augustyniak (red.) - recenzja

W 2009 roku ukazał się kolejny, dziewiąty już tom z serii Fasciculi Historici Novi, zatytułowany Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI- XVIII wieku. W skład tomu wchodzą trzy prace magisterskie powstałe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego: Kobiety Iszkołci, czyli dzieje zarządzania majętnością Gabrieli Perczyńskiej, Kobiety z rodu Radziwiłłów w świetle inwentarzy i testamentów […]

„Galia Przedalpejska. Studia nad rzymską obecnością w północnej Italii...” - M. Piegdoń - recenzja

„Galia Przedalpejska. Studia nad rzymską obecnością w północnej Italii...” - M. Piegdoń - recenzja

Seria Notos – Scripta Antiqua et Byzantina ukazująca się pod egidą Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica” w 2009 roku wzbogaciła się o tytuł Galia Przedalpejska. Studia nad rzymską obecnością w północnej Italii w III-I w. p.n.e. autorstwa Macieja Piegdonia1). Trzyczęściowe studium, rozbite na osiem rozdziałów, przedstawia poszczególne etapy podboju i obecności republikańskiego Rzymu, a także warunki naturalne i etniczne Galii […]

„Burbonowie. Dzieje dynastii” - J.H. Shennan - recenzja

„Burbonowie. Dzieje dynastii” - J.H. Shennan - recenzja

Burbonowie to dynastia mająca wiele odgałęzień rodowych. Burbonowie. Dzieje dynastii to opowieść o linii francuskiej, panującej we Francji w latach 1589-1830, z przerwą w okresie rewolucji francuskiej i napoleońskim.

„Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego od czasów apostolskich...” - recenzja

„Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego od czasów apostolskich...” - recenzja

Nakładem krakowskiego Wydawnictwa WAM ukazała się jeszcze w 2009 r. książka niestety już nieżyjącego, emerytowanego profesora teologii i wczesnego chrześcijaństwa Uniwersytetów Cambridge i Uniwersytetu w Oksfordzie, pastora anglikańskiego, teologa i wybitnego specjalisty od dziejów wczesnego chrześcijaństwa, Henry’ego Chadwicka, którego prace znane są już zresztą czytelnikowi polskiemu1. Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Chadwick_(theologian); bibliografia prof. Chadwicka do 1989 r.: J.C. O’Neill, A […]

„Malezja” - A.W. Jelonek, E. Trojnar – recenzja

„Malezja” - A.W. Jelonek, E. Trojnar – recenzja

W wydawanej przy współpracy Instytutu Historycznego  Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo Trio serii Historia Państw Świata w XX wieku ukazała się praca autorstwa Adama W. Jelonka1 i Ewy Trojnar2, która porusza tematykę dosyć egzotyczną dla polskiego czytelnika – współczesne dzieje Federacji Malajskiej. Ambasador RP w Kuala Lumpur, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu […]