Artykuły z tagiem:: "Wydawnictwo Templum"

„Bliskie spotkania wikingów” – P. Urbańczyk – recenzja

„Bliskie spotkania wikingów” – P. Urbańczyk – recenzja

Z prof. Przemysławem Urbańczykiem mam na pieńku. Profesor zapewne o tym nie wie, ale poczuwam się do obowiązku aby o tym wspomnieć. Powody mego krytycznego stosunku wobec poglądów głoszonych przez warszawskiego naukowca wyłuszczałem  niejednokrotnie w innych zakątkach sieci i nadmienię tylko, że spór dotyczy przede wszystkim spraw związanych z opiniami o wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyźnie. Pole konfliktu […]

„Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska” – recenzja

„Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska” – recenzja

W dziewięć lat od ostatniego wydania Powieści minionych lat w przekładzie Franciszka Sielickiego, nakładem Wydawnictwa Templum ukazało się najnowsze wydanie tego ruskiego źródła. Staraniem młodszej oficyny ze Śląska wznowiono, a zarazem przypomniano o ruskich latopisach, za których pomocą kreujemy dziś nasz pogląd na temat najwcześniejszej historii Rusi Kijowskiej, ale też wschodniej Słowiańszczyzny z całym jej […]

„Kosmasa Kronika Czechów” - M. Wojciechowska - recenzja

„Kosmasa Kronika Czechów” - M. Wojciechowska - recenzja

Nie jest łatwo pisać recenzję tekstu źródłowego. Skąd zatem pomysł, by w ogóle zabierać się za jego wydanie? Otóż Kosmasa Kronika Czechów jest źródłem nie tylko potrzebnym do poznawania dziejów naszego południowego sąsiada, ale także do zgłębiania naszej historii. Dowiedzieć się z niej można również wiele o życiu i zwyczajach dawnych Słowian. Na szczęście wydanie […]

„Bizancjum i jego armia 284 - 1081” - W. Treadgold - recenzja

„Bizancjum i jego armia 284 - 1081” - W. Treadgold - recenzja

Nakładem wydawnictwa Templum ukazała się niedawno praca Warrena Treadgolda pod tytułem Bizancjum i jego armia 284 – 1081. Książka mimo niewielkiej objętości, znakomicie oddaje specyfikę wojskowości Bizancjum.  Jej lektura pozwala z łatwością zrozumieć ewolucję jakie przechodziły siły zbrojne Cesarstwa na przestrzeli lat 284 – 1081.

„Możnych kochanie. Powieść z czasów Ludwika Węgierskiego” - W. Karasiński - recenzja

„Możnych kochanie. Powieść z czasów Ludwika Węgierskiego” - W. Karasiński - recenzja

Zawsze miło jest powitać na polskim rynku wydawniczym nową powieść historyczną, której akcję umiejscowiono na ziemiach polskich. Nie pojawia się ich wiele, a obecnie bardzo często są to pozycje, w których występują elementy fantastyczne. W przypadku książki W. Karasińskiego, która jest jego powieściowym debiutem, mamy typową powieść historyczną, mocno osadzoną w politycznych realiach Królestwa Polskiego […]

„Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona” - G. Labuda - recenzja

„Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona” - G. Labuda - recenzja

W sześćdziesiąt lat po pierwszy wydaniu Państwa Samona z 1949 r. niedawno zmarłego prof. Gerarda Labudy, w 2009 r. Wydawnictwo Templum otwarło swoją „reprezentacyjną” serię Klasyki Polskiej Mediewistyki wydaniem tego wielce poczytnego tytułu.

„Koczownicy i rycerze...” - J. Moroń - recenzja

„Koczownicy i rycerze...” - J. Moroń - recenzja

„Przerażający widok przedstawia ich postać: nogi maja krótkie, lecz rozrośnięte piersi, twarz ich jest szeroka a skóra jasna, policzki bez zarostu, nos zakrzywiony, oczy małe, szeroko rozstawione. […] Ludzie, w podobny (do zwierząt) sposób nic prawie nie troszcząc się o przyjmowanie pokarmów, karmią się samym barbarzyństwem”1. W taki oto barwach przedstawiał Mongołów naoczny świadek wiekopomnych […]

„Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem” (1391–1396) - J. Sperka - recenzja

„Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem” (1391–1396) - J. Sperka - recenzja

Wydawnictwo Templum opublikowało niedawno nowe, poprawione i uzupełnione wydanie pracy profesora Jerzego Sperki, Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391–1396). Praca ta prezentuje czytelnikowi trzy konflikty zbrojne jakie musiało stoczyć państwo rządzone przez Władysława Jagiełłę z krnąbrnym księciem.

„Państwo pierwszych Jagiellonów” - W. Uruszczak - recenzja

„Państwo pierwszych Jagiellonów” - W. Uruszczak - recenzja

Jagiellonowie to ta dynastia w dziejach państwa polskiego, która wzbudzała wielki entuzjazm i sprawiała, że Polska umacniała się na arenie międzynarodowej. Państwo pierwszych Jagiellonów to wspaniała monografia tamtego okresu, ponadto jest częścią zeszytu historycznego popularnej serii Dzieje Narodu i Państwa Polskiego.