Nowożytność to okres, który zaczął się od upadku Konstantynopola. Po epoce średniowiecza narodził się inny świat. Upadek Bizancjum i powstanie nowej potęgi Imperium Osmańskiego to początek przemian, które dały podwaliny do tworzenia nowoczesnych państw i systemów politycznych.

Kategoria: Nowożytność

Edykty tolerancyjne w Europie Zachodniej

Marcin Luter swoim wystąpieniem wywołał ogromną burzę, która przetoczyła się przez cała Europę powodując wielkie zamieszanie wśród wszystkich narodów. Burza ta miała też swoje przejaśnienia, które mocno wpłynęły na kształt nowego myślenia religijnego ówczesnej Europy, i powodowały często tylko chwilową tolerancję innym wyznaniom. Pisząc o przejaśnieniach mam na myśli edykty tolerancyjne, których było całkiem dużo, […]

Pokój utrechcki 1713

Pokój utrechcki Data Miejsce/a Strony Okoliczności Postanowienia 11 kwietnia 1713 Utrecht (Holandia) Francja, Hiszpania, Księstwo Sabaudii-Piemontu, Wielka Brytania, Zjednoczone Prowincje Kończył wojnę między Francją i Anglią o sukcesję hiszpańską. Filip d’Anjou objął tron Hiszpanii wraz koloniami, zrzekając się praw do tronu Francji. Ludwik XIV zrzekł się praw dynastycznych do Hiszpanii. Ludwik XIV uznał Annę Stuart […]

Rewolucja angielska, czyli wojna domowa w Anglii

Rewolucja angielska, czyli wojna domowa w Anglii

Rewolucja angielska (1640-1659) to okres, w którym doszło w Anglii do wojny domowej pomiędzy zwolennikami króla, a członkami parlamentu. W jej wyniku doszło do obalenia monarchii i krótkotrwałego wprowadzenia w Anglii republiki. Rywalizacja związana była także ze wzrostem znaczenia klasy średniej, stojącej w opozycji do feudalnych stosunków społecznych.

Traktaty pokojowe doby wojen napoleońskich - tabela

Data Miejsce/a Strony Okoliczności Postanowienia Pokój w Tolentino 19 lutego 1797 Tolentino Francja : Państwo Papieskie Pokój w Leoben 17 kwietnia 1797 Loeben Francja : Austria Zawierało liczne tajne klauzule. Austria miała utracić na rzecz Francji Belgię i Lombardię, a w zamian otrzymać terytoria weneckie, Istrię oraz Dalmację. Pokój w Campo Formio 17 października 1797 […]

Narody i ludy Rzeczpospolitej

Po unii lubelskiej w 1569 r. Korona i Wielkie Księstwo Litewskie powstał jeden twór państwowy zwany Rzeczpospolitą Obojga Narodów, w którym prym odgrywała szlachta koronna i litewska. Państwo to było jednak wielonarodowe. Wiele ludów miało swoje prawa, ograniczenia czy przywileje. Czy rzeczywiście była rzeczpospolita dwóch narodów czy może więcej? Czym był naród w tamtych czasach? […]

Bitwa pod Austerlitz

Bitwa pod Austerlitz

7 września 1812 r. Napoleon Bonaparte znajdujący się pod Moskwą wypowiedział niezwykłe słowa: „Voila le soleil d‚Austerlitz„- ”Oto słońce spod Austerlitz”. Promienie słoneczne przypomniały mu wówczas o niezwykłej bitwie, która odbyła się 2 grudnia 1805 r. pod Austerlitz1.  Dziś Sławkowo na Morawach. [↩]

Sejmik ziemski i jego funkcje w dobie Rzeczpospolitej szlacheckiej

Zróżnicowanie nazw w zależności od funkcji Czas powstania Zakres kompetencji Sejmik przedsejmowy Schyłek XV w. Wyschłuchiwał legacji królewskiej o zwołaniu sejmu, wybierał posłów na sejm walny i układał dla nich instrukcje. Sejmik relacyjny XVI w. Wyschłuchiwał relacji posłów z obrad sejmu i jego uchwał, podejmował związane z redakcją oraz realizacją konstytucji sejmowch oraz w sprawach […]

Egzekucja Ludwika XVI

Jednym z najważniejszych momentów rewolucji francuskiej była egzekucja króla Francji. Wydarzenie to spotkało się z niezwykłym wprost oddźwiękiem w całej Europie. Jak doszło do egzekucji króla? Jak to wydarzenie było postrzegane? Dlaczego odbiło się tak szerokim echem? 

Wojna o niepodległość USA

Po zwycięstwie w wojnie siedmioletniej (1756-63), Wielka Brytania stała się dominującą siłą w Ameryce Północnej. Do 13 kolonii leżących wzdłuż wybrzeża Atlantyku dołączyły tereny odebran Francuzom w Kanadzie. Jednak w bardzo krótkim czasie brytyjskie panowanie na tym kontynencie poddane zostało próbie przez samych kolonistów. 

Pokój westfalski 1648

Pokój Westfalski Data Miejsce/a Strony Okoliczności 24 października 1648 Münster i Osnabrück (w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego) W Münster Habsburgowie austryjaccy (cesarz Ferdynand III) : Francja (Ludwik XIV, kardynał Jules Mazarin) i jej sojusznicy W Osnabrück Habsburgowie austryjaccy : Szwecja Wielostronny traktat międzynarodowy kończący zmagania wojny trzydziestoletniej 1618-1648 Postanowienia Granice i terytoria Polityka Ustrój […]