Nowożytność to okres, który zaczął się od upadku Konstantynopola. Po epoce średniowiecza narodził się inny świat. Upadek Bizancjum i powstanie nowej potęgi Imperium Osmańskiego to początek przemian, które dały podwaliny do tworzenia nowoczesnych państw i systemów politycznych.

Kategoria: Nowożytność

Husaria - najpiękniejsza i najlepsza kawaleria świata

Polska i litewska formacja zbrojna sławna w całej Europie i na świecie. Największe sukcesy Husaria święciła od początku XVI w., do końca XVII. W tak niespokojnych czasach, w jakich przyszło jej służyć, Husaria nawet przez okres przeszło stu lat nie poniosła poważniejszej porażki, zwyciężając w bitwach między innymi wojska moskiewskie, szwedzkie, tatarskie, tureckie. 

Hetman Stanisław Żółkiewski

Wspaniałe zwycięstwo pod Kłuszynem to oczywiście zasługa husarii, ale również doskonałego dowodzenia, jednego z największych dowódców i hetmanów, jakich Najjaśniejsza Rzeczpospolita miała- Stanisława Żółkiewskiego.

Czterech muszkieterów Gustawa II Adolfa

W XVII-wiecznej armii szwedzkiej służyło wiele oddziałów najemnych – znanych w Szwecji jako „värvade”. Rekrutowane przede wszystkim z krajów niemieckojęzycznych, ale i Szkocji, Anglii czy Francji, jednostki te brały udział we wszystkich wojnach jakie toczyło skandynawskie królestwo. Bywały takie okresy, że oddziały ‘värvade’ stanowiły wręcz gros armii szwedzkiej, przede wszystkim w toku Wojny Trzydziestoletniej.

Szwedzkie sztandary zdobyte przez wojska polskie i litewskie w okresie 1621-1629

W siedemnastowiecznych armiach sztandar był ważnym elementem każdego bez mała oddziału wojskowego. Praktycznie niezależnie od armii którą byśmy się zajmowali, znajdujemy sztandary na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej – kompanii (chorągwi/roty/kornetu)1. Autor chciałby serdecznie podziękować za pomoc, zachętę i sugestie Danielowi Stabergowi, Mariuszowi Balcerkowi , Arturowi Świetlikowi, Radkowi Sikorze i Jarkowi Centkowi (wielkie dzięki za walkę […]

Wojna o sukcesję hiszpańską

W latach 1688 – 1697 rozegrały się wydarzenia tzw. Wojny dziewięcioletniej , nazywanej też wojną palatynacką lub wojną o  sukcesję angielską. Stronami konfliktu były Francja i Liga Augsburska. Nie będziemy wnikać tutaj w jej dokładny przebieg, ważne natomiast dla nas są postanowienia traktatu pokojowego z Ryswick z roku 1697.

Udział polskiej artylerii w bitwie pod Wiedniem roku 1683

Udział polskiej artylerii w bitwie pod Wiedniem roku 1683

„Wtedy komenda: »Fojer!« Przy każdym dziale starszy puszkarz dmuchał na lontownicę, spokojnie, jakby miał zakurzyć fajkę, przykładał do zapału i zda się nie słysząc huku, nie widząc ognia, co tryskał z lufy, nie lękając się, że działo, skacząc po strzale, trąci go, skrywał ręką oczy od dymu i schyliwszy się, patrzył ku Turkom: celny strzał […]

Edykty tolerancyjne w Europie Zachodniej

Marcin Luter swoim wystąpieniem wywołał ogromną burzę, która przetoczyła się przez cała Europę powodując wielkie zamieszanie wśród wszystkich narodów. Burza ta miała też swoje przejaśnienia, które mocno wpłynęły na kształt nowego myślenia religijnego ówczesnej Europy, i powodowały często tylko chwilową tolerancję innym wyznaniom. Pisząc o przejaśnieniach mam na myśli edykty tolerancyjne, których było całkiem dużo, […]

Pokój utrechcki 1713

Pokój utrechcki Data Miejsce/a Strony Okoliczności Postanowienia 11 kwietnia 1713 Utrecht (Holandia) Francja, Hiszpania, Księstwo Sabaudii-Piemontu, Wielka Brytania, Zjednoczone Prowincje Kończył wojnę między Francją i Anglią o sukcesję hiszpańską. Filip d’Anjou objął tron Hiszpanii wraz koloniami, zrzekając się praw do tronu Francji. Ludwik XIV zrzekł się praw dynastycznych do Hiszpanii. Ludwik XIV uznał Annę Stuart […]

Rewolucja angielska, czyli wojna domowa w Anglii

Rewolucja angielska, czyli wojna domowa w Anglii

Rewolucja angielska (1640-1659) to okres, w którym doszło w Anglii do wojny domowej pomiędzy zwolennikami króla, a członkami parlamentu. W jej wyniku doszło do obalenia monarchii i krótkotrwałego wprowadzenia w Anglii republiki. Rywalizacja związana była także ze wzrostem znaczenia klasy średniej, stojącej w opozycji do feudalnych stosunków społecznych.

Traktaty pokojowe doby wojen napoleońskich - tabela

Data Miejsce/a Strony Okoliczności Postanowienia Pokój w Tolentino 19 lutego 1797 Tolentino Francja : Państwo Papieskie Pokój w Leoben 17 kwietnia 1797 Loeben Francja : Austria Zawierało liczne tajne klauzule. Austria miała utracić na rzecz Francji Belgię i Lombardię, a w zamian otrzymać terytoria weneckie, Istrię oraz Dalmację. Pokój w Campo Formio 17 października 1797 […]