Artykuły z tagiem:: "Wydawnictwo Trio"

„Kuba” - M. Gawrycki, N. Bloch - recenzja

„Kuba” - M. Gawrycki, N. Bloch - recenzja

Prezentowana od kilkunastu lat przez Wydawnictwo Trio seria „Historia Państw Świata w XX Wieku„ (od niedawna ”...w XX i XXI Wieku”) jest – moim zdaniem – jednym z ciekawszych i najbardziej wartościowych zbiorów monografii dotyczących historii najnowszej na polskim rynku. Wśród kilkudziesięciu dotąd wydanych tytułów zdarzały się (aczkolwiek rzadko!) pozycje słabsze. Ale książka, którą chciałbym przedstawić […]

„Indochiny Francuskie w polityce Japonii w latach 1940-1945” - L. Sobolewski - recenzja

„Indochiny Francuskie w polityce Japonii w latach 1940-1945” - L. Sobolewski - recenzja

Od bardzo dawna cenię sobie serię wydawniczą „Oblicza Japonii”, która porusza szereg istotnych zagadnień związanych z dziejami Dalekiego Wschodu. Początek tego roku uważam za szczególnie udany ze względu na to, iż na półki księgarń trafiła bardzo ciekawa pozycja poświęcona tematyce, która nie doczekała się dotychczas właściwie żadnego szerszego opracowania w języku polskim. Mowa tutaj oczywiście […]

„Barbarzyńcy w Północnej Italii. Ostrogoci i Longobardowie” - D. Długosz - recenzja

„Barbarzyńcy w Północnej Italii. Ostrogoci i Longobardowie” - D. Długosz - recenzja

Znane są powszechnie relacje źródłowe oraz ich interpretacje naukowców badających okres najazdów Ostrogotów i Longobardów północnych regionów Półwyspu Apenińskiego.

„Malezja” - A.W. Jelonek, E. Trojnar – recenzja

„Malezja” - A.W. Jelonek, E. Trojnar – recenzja

W wydawanej przy współpracy Instytutu Historycznego  Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo Trio serii Historia Państw Świata w XX wieku ukazała się praca autorstwa Adama W. Jelonka1 i Ewy Trojnar2, która porusza tematykę dosyć egzotyczną dla polskiego czytelnika – współczesne dzieje Federacji Malajskiej. Ambasador RP w Kuala Lumpur, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu […]

„Naród, religia, rasa...” - dyskusja wokół książki K. Zalewskiego

„Naród, religia, rasa...” - dyskusja wokół książki K. Zalewskiego

Wydawnictwo TRIO i Studium Europy Wschodniej UW zapraszają na dyskusję wokół książki Krzysztofa Marcina Zalewskiego Naród, religia, rasa. Muzułmańskie ideologie i ruchy narodowe pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie. Przykład Sandżaka nowopazarskiego w XX wieku (seria: W krainie PRL/w krainie KDL). 

„Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją” - P.Skworoda - recenzja

„Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją” - P.Skworoda - recenzja

Wojny Polski i Litwy ze Szwecją mają bardzo obszerną literaturę. Warto tu wymienić chociażby prace Henryka Wisnera, Jana Wimmera, Stanisława Herbsta, Mirosława Nagielskiego, Marka Wagnera czy Leszka Podhorodeckiego. Dotychczas powstały jednak tylko dwie syntezy całości zmagań Orła Białego i Pogoni z Trzema Koronami. Jedną z nich jest praca Pawła Skworody, pt. Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze […]

„Świat grecki. Od Homera do Kleopatry” - D.Musiał - recenzja

„Świat grecki. Od Homera do Kleopatry” - D.Musiał - recenzja

Starożytni Grecy fascynują badaczy od wielu wieków. Podziw ten dotyczy nie tylko wyrobów greckiego rzemiosła, takich jak ceramika i rzeźba, wspaniałych dzieł architektonicznych czy literackich, ale także samej historii tego niewielkiego obszaru, którego mieszkańcy, poprzez swoją niezwykłą mobilność, wywarli znaczący wpływ na dzieje terenów położonych nad Morzem Śródziemnym i Czarnym. Tą właśnie tematyką zajęła się […]

„Dwanaście miesięcy z archeologią” - A. Kokowski - recenzja

„Dwanaście miesięcy z archeologią” - A. Kokowski - recenzja

W 2010 roku na polskim rynku wydawniczym pojawiła się książka Andrzeja Kokowskiego Dwanaście miesięcy z archeologią, wydana przez Wydawnictwo TRIO. Praca ta traktuje o wykopaliskach archeologicznych, zabytkach głównie epoki żelaza oraz o problemach współczesnej polskiej archeologii.

„Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej” - J.Dąbrowski - recenzja

„Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej” - J.Dąbrowski - recenzja

Profesor Jan Dąbrowski jest jednym z czołowych, nadal pracujących  polskich archeologów. Od lat 50. poznaje on sięgającą trzy tysiące lat wstecz kulturę łużycką, w której to problematyce jest autorytetem. Jego książka Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiejstanowi podsumowanie życiowego dorobku badacza.

„Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę” - K. Pachniak - recenzja

„Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę” - K. Pachniak - recenzja

Kiedy w 632 roku na terenie pustynnej Arabii umierał człowiek zwany Mahometem, nikt w Europie nie zdawał sobie sprawy, że jest to początek wydarzeń, które miały zmienić świat na zawsze. Już w sto lat później zastępy proroka opanowały większość znanego wówczas świata i utworzyły jedną z najwspanialszych cywilizacji. Powstała ona poprzez przejmowanie nauki i kultury […]