Historia najnowsza opisuje współczesne losy danego państwa lub grupy państw.

Kategoria: Historia najnowsza

Belfast Boy - George Best, 1946-2005

Belfast Boy - George Best, 1946-2005

Pele nazwał go najlepszym piłkarzem świata oraz swoim idolem. Sir Bobby Charlton powiedział, że jego gra wzbogacała życie każdego, kto zobaczył go na boisku. Sir Alexa Fergusona najbardziej zachwycała jego brawura, pewność siebie. Świat poznał go jako genialnego piłkarza, który największe sukcesy osiągnął już w wieku 22 lat. W historii zapisał się jednak nie tylko […]

Żołnierz wyklęty: Andrzej Różycki ps. „Zjawa”

Żołnierz wyklęty: Andrzej Różycki ps. „Zjawa”

Andrzej Różycki ps. „Zjawa„ był dowódcą drugiego plutonu oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) Stanisława Balli ps. „Sowa„. Działał on po zakończeniu II wojny światowej na terenie obecnego powiatu nowomiejskiego chroniąc mieszkańców ziemi lubawskiej przed terrorem i gwałtami NKWD, MO oraz UB. ”Zjawa” podczas jednego ze spotkań opowiedział niezwykłą historię o akcji z funkcjonariuszami UB […]

Przestępstwo tzw. szabru w świetle przepisów małego kodeksu karnego z dnia 13 czerwca 1946 r. na przykładzie orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946-1950

Wkroczenie do Polski Armii Czerwonej otworzyło drogę do władzy pozostającym do tej pory na marginesie życia politycznego Polski Podziemnej komunistom. Elementem pozwalającym Polskiej Partii Robotniczej na zdobycie pełni władzy stało się prawo karne. Akty nowego prawa karnego, penalizujące czyny dotychczas nie uznawane za przestępstwa lub znacznie zwiększające zagrożenie karą typów czynów zabronionych umieszczonych w kodeksie […]

3 maja 1946 r. w Krakowie, czyli zapominany bunt studencki

3 maja 1946 r. w Krakowie, czyli zapominany bunt studencki

Studenckie obchody 3 maja 1946 r. w Krakowie przerodziły się w krwawe starcia z komunistyczną władzą. Padły strzały. Byli ranni i zabici. Strajki studenckie ogarnęły cały kraj.

Zdemaskowanie „kultu Stalina” - referat Nikity-Chruszczowa „O kulcie jednostki” i jego następstwach na XX Zjeździe KPZR

Zdemaskowanie „kultu Stalina” - referat Nikity-Chruszczowa „O kulcie jednostki” i jego następstwach na XX Zjeździe KPZR

Śmierć Stalina szybko uruchomiła procesy przemian, które tylko częściowo obejmował termin „destalinizacji„. Ich finałem był upadek ZSRR oraz bloku wschodniego. W sumie można powiedzieć, że był to początek ”komunizmu reformatorskiego” lub prób reformowania tego co było niereformowalne.

Służba Polsce - zapomniana organizacja

Jednym z ważniejszych elementów polityki władz komunistycznych w okresie walki o swój „byt polityczny” w latach 1946-1948 były zagadnienia dotyczące wychowania młodego pokolenia.

53. rocznica katastrofy lotniczej w Monachium

53. rocznica katastrofy lotniczej w Monachium

W tym roku mija 53 rocznica katastrofy lotniczej, do jakiej doszło w dniu 6 lutego 1958 roku na lotnisku Munich-Riem w Monachium. Wówczas to wyczarterowany samolot Airspeed AS.57 Ambassador linii British European Airways - rejs 609 - rozbił się podczas próby startu. Na pokładzie były 44 osoby. Zginęła ponad połowa.

Próba oceny ekonomicznych aspektów porozumień sierpniowych z 1980 r.

Porozumienia sierpniowe, oceniane są zwykle jako wielkie zwycięstwo ówczesnej opozycji skupionej wokół Lecha Wałęsy i ówczesnej „Solidarności„. Władza ówczesna, musiała w końcu zauważyć, że tak naprawdę istnieje jeszcze ktoś, kto ma poparcie owego mitycznego ”ludu pracującego miast i wsi”, tym groźniejsze, że owego poparcia udzielała także ówczesna inteligencja, nie tylko stricte związana z opozycją, ale […]

Inicjowanie aktywności kulturalnej przez władzę komunistyczną na ziemiach polskich w latach 1944–49

Ekspansja stalinizmu w Polsce od roku 1944,  tj. począwszy od przekroczenia przez Armię Czerwoną przedwojennej granicy II Rzeczypospolitej - zmierzała nie tylko do opanowania instytucji życia publicznego. Stosownie bowiem do znamiennego sformułowania Józefa Dżugszwilego – „pisarze, inżynierowie dusz ludzkich” – to literaci obarczeni zostali balastem dydaktyki, realizowanej w ramach etyki i poetyki socrealizmu.

Ks. Jerzy Popiełuszko - biografia

Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat 14 września 1947 r. we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Jego rodzice, Marianna i Władysław, prowadzili gospodarstwo rolne. Mieli pięcioro dzieci.