Historia najnowsza opisuje współczesne losy danego państwa lub grupy państw.

Kategoria: Historia najnowsza

Wydarzenia Zielonogórskie 30 maja 1960 r.

Wydarzenia Zielonogórskie 30 maja 1960 r.

W tym roku obchodzimy 50-lecie tzw. Wydarzeń Zielonogórskich. W poniedziałkowy poranek 30 maja 1960 r. 800 Zielonogórzan stanęło w obronie domu katolickiego i ks. Kazimierza Michalskiego.

Upadek rządów komunistycznych w Polsce. Początek III RP

Okres rządów komunistycznych w Polsce ma swój początek już w 1944 roku, kiedy to w Lublinie zostaje wydany Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Od tego momentu szereg decyzji politycznych, społecznych i ekonomicznych zapadał nie w stolicy państwa polskiego lecz Moskwie-stolicy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do roku 1989. Dekada 1980-1990 […]

Rozpad bloku komunistycznego. Upadek ZSRR i zjednoczenie Niemiec

Rozpad bloku komunistycznego. Upadek ZSRR i zjednoczenie Niemiec

Jeszcze na początku lat 80. nic nie zapowiadało rychłego końca liczącego sobie już 40 lat bloku komunistycznego. Jednak sytuacja gospodarcza i przemiany polityczne w ZSRR sprawiły ‚że pod koniec dekady komuniści stracili władzę w większości krajów Europy Środkowowschodniej. W latach 70. i 80. pod kontrolą reżimów komunistycznych znajdowały się znaczne obszary kuli ziemskiej. Państwa rządzone […]

Wybory do Sejmu Ustawodawczego (1947 r.)

Powrót S. Mikołajczyka do Polski, jego wejście w skład Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, otwarcie możliwości legalnego działania Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz wprowadzenie przedstawicieli tego stronnictwa w skład gabinetu i Krajowej Rady Narodowej nie oznaczało jednak akceptowania w pełni zasady pluralizmu politycznego w powojennej Polsce.

Ks. infułat Zdzisław Król

Ks. infułat Zdzisław Król urodził się w 8 maja 1935 roku w Zdzieborzu. Edukację rozpoczął w szkole podstawowej w Ułasku, gimnazjum ukończył w Wyszkowie. 3 sierpnia 1958 roku został wyświęcony na kapłana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1966 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał doktorat z prawa kanonicznego.

Edward Duchnowski

Edward Duchnowski przyszedł na świat w 1930 roku. Żyć w niepodległej Polsce dane mu było jedynie 9 lat. W wieku zaledwie 10 lat został wywieziony na Sybir.

Janusz Zakrzeński herbu Poraj

Janusz Zakrzeński herbu Poraj urodził się 8 marca 1936 roku w Przededworzu. Był absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Na początku nic nie zapowiadało jego kariery aktorskiej – dopiero po dziewięciu miesiącach studiów medycznych przeniósł się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, którą ukończył w 1960 roku.

Tomasz Merta

Tomasz Merta urodził się 7 listopada 1965 r. w Legnicy, zginął 10 IV 2010 w katastrofie samolotu prezydenckiego koło Smoleńska. Polonista, historyk idei, wysoki urzędnik państwowy.

Ryszard Kapuściński - mistrz reportażu

W mediach od pewnego czasu toczy się dyskusja na temat biografii Ryszarda Kapuścińskiego pióra Artura Domosławskiego. Jako wielbiciel twórczości Kapuścińskiego także odczuwam potrzebę napisania o stylu i twórczości niedoścignionego mistrza reportażu.

Wojna o niepodległość Algierii

Algieria należała do najstarszych posiadłości francuskich, jej podbój rozpoczął się w 1830 r., a już w 1873 r. otrzymała status kolonii. Poczucie wspólnoty narodowej zaczęło się budzić w Algierii w latach dwudziestych XX wieku