Wiek XIX to czas uporządkowywania spraw po Rewolucji Francuskiej i rządach Napoleona. Ten burzliwy okres zaczął się od Kongresu Wiedeńskiego. Był to okres zrywów rewolucyjnych i narodowościowych. To także wiek narodzin nowych idei politycznych, rewolucji przemysłowej w Anglii, wzmacniania się USA oraz początków nowego międzynarodowego konfliktu…

Kategoria: XIX wiek, I wś

Bitwa pod Stoczkiem

Bitwa pod Stoczkiem

14 lutego - kwiaty, serduszka i cukierkowa atmosfera walentynek. Jednakże ta data jest w polskiej historii datą szczególną również z zupełnie innego powodu. W dacie tej pobrzmiewa bowiem echo huku dział, palby karabinowej, szczęku broni i szarży kawaleryjskiej. Data 14 lutego jest bowiem datą pierwszej i w dodatku zwycięskiej bitwy polskiego wojska w powstaniu listopadowym. […]

Pierwsza uchwała o fladze biało-czerwonej

Pierwsza uchwała o fladze biało-czerwonej

Wielu z nas, z lekcji historii w szkole wie, iż flaga Polski oficjalne barwy przybrała tuż po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości. Niewielu jednak, także wśród samych historyków zdaje sobie sprawę, iż po raz pierwszy, oficjalnie, temat biało-czerwonych barw narodowych nie został wcale poruszony 1 sierpnia 1919 roku. Pierwsza mająca moc prawną regulacja polskiej władzy w […]

Maria Skłodowska-Curie - nota biograficzna w roku jej imienia

Maria Skłodowska-Curie - nota biograficzna w roku jej imienia

Maria Skłodowskiej-Curie postać powszechnie znana jako noblistka i znakomity naukowiec. Warto jednak bliżej poznać jej życiorys, wyprzedzający czasy w których żyła, życiorys zaskakujący, a jednocześnie tragiczny i skandalizujący.

Detronizacja Mikołaja I w powstaniu listopadowym

Detronizacja Mikołaja I w powstaniu listopadowym

25 stycznia 1831 r. polski Sejm zdecydował się na krok odważny i po dziś dzień kontrowersyjny. Obchodząc i omawiając rocznicę powstania listopadowego na naszym portalu nie sposób nie wspomnieć o tym wydarzeniu. Równo bowiem 180 lat temu Sejm Królestwa Polskiego pozbawił cesarza Rosji Mikołaja I praw do polskiego tronu. Data ta stała się symboliczną cezurą […]

Rola Ziem Zabranych w powstaniu listopadowym

„Rewolucja 29-go wiedziała to dobrze, jeszcze przed wybuchnieniem swoim, że tylko przez zbrojne wtargnienie do ziem zabranych, to jest obrócenie przeciwko Moskwie całej kilkunastomilionowej ludności polskiej (…) wywikłać się zdoła z rzędu wypadków nie mających przyszłości” pisał Mochnacki na kartach swojego Powstania narodu. Wypada skorygować to zdanie, gdyż sprzysiężeni nie podjęli żadnych konkretnych kroków w […]

Ludwik Mierosławski - świergotliwy gadacz

Ludwik Mierosławski - świergotliwy gadacz

Ludwik Mierosławski budził skrajne emocje. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński przypisywał mu nieudolność, Walery Przyborowski zuchwałość i uzurpatorstwo, a Zygmunt Miłkowski aberrację umysłową. Kochała go jednak rewolucyjnie nastawiona młodzież. Bolesław Limanowski wspominał, że był uważany za „hetmana w przyszłej zbrojnej walce o niepodległość narodową”. Wziętość u młodzieży zapewniały mu radykalne poglądy, zgodne z oczekiwaniami wchodzącego na […]

Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim w XIX w.

Wiek XIX był dla Polaków szczególnie trudny. Wówczas to byli oni narodem pozbawionym własnej państwowości oraz nieustannie zmagającym się z państwami zaborczymi o zachowanie polskości. Jedną spośród wielu płaszczyzn, na jakich odbywała się ta walka, było szkolnictwo.

Działalność Piusa IX w ostatnich latach istnienia Państwa Kościelnego

Kiedy 16 czerwca 1846 r. Pius IX po Grzegorzu XVI zasiadł na Stolicy Apostolskiej większość kardynałów miała nadzieję, że nowy papież podąży drogą liberalizmu.

Józef Marian Chełmoński (1849-1914) - biografia

Józef Marian Chełmoński (1849-1914) - biografia

Dzieciństwo będące najpiękniejszym okresem życia artysty odbiło swoje piętno na jego przyszłej twórczości, w której cały czas przewijał się motyw polskiej wsi, którą tak bardzo ukochał.

Amputacje - ale monsieur Larrey – miał Pan rację...

Tekst ten przypuszczalnie nigdy nie ujrzał by światła dziennego, gdyby nie konieczność posprzątania na regale, a najwyższa pora była zabrać się za porządki, gdyż jak powiadał imć pan Zagłoba o słynnym modlitewniku Podbipięty – a co w stu procentach odnosi się do tego mebla - „...duże tam materii pomieszanie...”1  i pomiędzy moimi fachowymi książkami tkwiły w bynajmniej […]