Wiek XIX to czas uporządkowywania spraw po Rewolucji Francuskiej i rządach Napoleona. Ten burzliwy okres zaczął się od Kongresu Wiedeńskiego. Był to okres zrywów rewolucyjnych i narodowościowych. To także wiek narodzin nowych idei politycznych, rewolucji przemysłowej w Anglii, wzmacniania się USA oraz początków nowego międzynarodowego konfliktu…

Kategoria: XIX wiek, I wś

Jak zginął Rasputin?

Jak zginął Rasputin?

Rasputin, człowiek już za swojego życia otoczony aurą tajemniczości. Do dzisiaj jest to postać budząca spore zainteresowanie. Zdecydowanie jednym z ciekawszych epizodów w jego historii jest to, jak zginął.

Procesy zjednoczeniowe i narodowowyzwoleńcze w Europie w XIX w.

Wielka rewolucja francuska zapoczątkowana w 1789 r. oraz panowanie wywodzącego się z niej Napoleona Bonaparte, zmiotły z powierzchni ziemi większość ustaleń i państw ancien régime’u. Porażka Cesarza Francuzów w kampanii 1812 r. w Rosji, a następnie jego ostateczny upadek po klęsce 18 czerwca 1815 r. pod Waterloo, pchnęły mocarstwa zwycięskiej koalicji do rozmów nad urządzeniem […]

Bitwa pod Stoczkiem

Bitwa pod Stoczkiem

14 lutego - kwiaty, serduszka i cukierkowa atmosfera walentynek. Jednakże ta data jest w polskiej historii datą szczególną również z zupełnie innego powodu. W dacie tej pobrzmiewa bowiem echo huku dział, palby karabinowej, szczęku broni i szarży kawaleryjskiej. Data 14 lutego jest bowiem datą pierwszej i w dodatku zwycięskiej bitwy polskiego wojska w powstaniu listopadowym. […]

Pierwsza uchwała o fladze biało-czerwonej

Pierwsza uchwała o fladze biało-czerwonej

Wielu z nas, z lekcji historii w szkole wie, iż flaga Polski oficjalne barwy przybrała tuż po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości. Niewielu jednak, także wśród samych historyków zdaje sobie sprawę, iż po raz pierwszy, oficjalnie, temat biało-czerwonych barw narodowych nie został wcale poruszony 1 sierpnia 1919 roku. Pierwsza mająca moc prawną regulacja polskiej władzy w […]

Maria Skłodowska-Curie - nota biograficzna w roku jej imienia

Maria Skłodowska-Curie - nota biograficzna w roku jej imienia

Maria Skłodowskiej-Curie postać powszechnie znana jako noblistka i znakomity naukowiec. Warto jednak bliżej poznać jej życiorys, wyprzedzający czasy w których żyła, życiorys zaskakujący, a jednocześnie tragiczny i skandalizujący.

Detronizacja Mikołaja I w powstaniu listopadowym

Detronizacja Mikołaja I w powstaniu listopadowym

25 stycznia 1831 r. polski Sejm zdecydował się na krok odważny i po dziś dzień kontrowersyjny. Obchodząc i omawiając rocznicę powstania listopadowego na naszym portalu nie sposób nie wspomnieć o tym wydarzeniu. Równo bowiem 180 lat temu Sejm Królestwa Polskiego pozbawił cesarza Rosji Mikołaja I praw do polskiego tronu. Data ta stała się symboliczną cezurą […]

Rola Ziem Zabranych w powstaniu listopadowym

„Rewolucja 29-go wiedziała to dobrze, jeszcze przed wybuchnieniem swoim, że tylko przez zbrojne wtargnienie do ziem zabranych, to jest obrócenie przeciwko Moskwie całej kilkunastomilionowej ludności polskiej (…) wywikłać się zdoła z rzędu wypadków nie mających przyszłości” pisał Mochnacki na kartach swojego Powstania narodu. Wypada skorygować to zdanie, gdyż sprzysiężeni nie podjęli żadnych konkretnych kroków w […]

Ludwik Mierosławski - świergotliwy gadacz

Ludwik Mierosławski - świergotliwy gadacz

Ludwik Mierosławski budził skrajne emocje. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński przypisywał mu nieudolność, Walery Przyborowski zuchwałość i uzurpatorstwo, a Zygmunt Miłkowski aberrację umysłową. Kochała go jednak rewolucyjnie nastawiona młodzież. Bolesław Limanowski wspominał, że był uważany za „hetmana w przyszłej zbrojnej walce o niepodległość narodową”. Wziętość u młodzieży zapewniały mu radykalne poglądy, zgodne z oczekiwaniami wchodzącego na […]

Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim w XIX w.

Wiek XIX był dla Polaków szczególnie trudny. Wówczas to byli oni narodem pozbawionym własnej państwowości oraz nieustannie zmagającym się z państwami zaborczymi o zachowanie polskości. Jedną spośród wielu płaszczyzn, na jakich odbywała się ta walka, było szkolnictwo.

Działalność Piusa IX w ostatnich latach istnienia Państwa Kościelnego

Kiedy 16 czerwca 1846 r. Pius IX po Grzegorzu XVI zasiadł na Stolicy Apostolskiej większość kardynałów miała nadzieję, że nowy papież podąży drogą liberalizmu.