Kategoria: Biografie i wspomnienia

„Dziecko niczyje” - Michael Seed - recenzja

„Dziecko niczyje” - Michael Seed - recenzja

„Historię tego człowieka zna dziś cała Wielka Brytania, bo 53-letni franciszkanin jest jedną z najsłynniejszych postaci Kościoła katolickiego na Wyspach, przyjacielem koronowanych głów (…)„. O swoim dzieciństwie milczał bez mała pięćdziesiąt lat. W końcu postanowił to milczenie przerwać (…)”.

„Królowa Wiktoria” – M. Misztal - recenzja

„Królowa Wiktoria” – M. Misztal - recenzja

W pierwszym kwartale 2010 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich wydał kolejną pozycję z serii biografie, tym razem poświęconą brytyjskiej królowej Wiktorii, autorstwa Mariusza Misztala. Wiktoria Hanowerska to niewątpliwie jedna z najbardziej znanych monarchiń. Ponad 60-letni okres panowania tej władczyni nazwany został od jej imienia epoką wiktoriańską, charakteryzującą się rozkwitem imperium brytyjskiego i surową moralnością.

„Gestapo-Müller. Technokrata terroru”- J. Bornschein - recenzja

„Gestapo-Müller. Technokrata terroru”- J. Bornschein - recenzja

W ciągu ostatnich dziesięcioleci w Europie wśród całego mnóstwa wydawanych książek historycznych poczesne miejsce zajmują pozycje biograficzne. Do tego rodzaju publikacji należy książka Gestapo-Müller. Technokrata terroru, naświetlająca dzieje życia, a głównie popełnione przez tytułową postać zbrodnie przed i podczas II wojny światowej.

„Stacja Treblinka” - R. Glazar - recenzja

„Stacja Treblinka” - R. Glazar - recenzja

Załoga Treblinki liczyła około czterdziestu osób. Obóz Zagłady działał ponad rok, a w tym czasie uśmiercono ok. 800 tysięcy ludzi. Załoga nie była w stanie samodzielnie podołać zadaniu, jakie przed nią postawiono. Z przybyłych transportów wybierano więźniów, którzy wykonywali najtrudniejsze prace. Jednym z nich był Richard Glazar. Jego wspomnienia są niezwykle cenne. Glazar należał bowiem […]

„Zygmunt Szendzielarz >Łupaszko< (1910-1951)” - P. Kozłowski - recenzja

„Zygmunt Szendzielarz >Łupaszko< (1910-1951)” - P. Kozłowski - recenzja

Literatura historyczna na temat podziemia antykomunistycznego działającego w Polsce zawiera już bardzo dużo publikacji. Nie oznacza to jednak, że nie ma spraw, które nie zostały jeszcze zbadane czy osób, których życiorysy nie zostały jeszcze opisane.

„Krążownik Kormoran” - T. Detmers - recenzja

„Krążownik Kormoran” - T. Detmers - recenzja

Nakładem gdańskiego wydawnictwa Finna, w ramach poczytnej „Serii z kotwiczką„, ukazała się kolejna bardzo interesująca ”morska opowieść”. Mowa tu o książce Krążownik Kormoranautorstwa niemieckiego komandora Theodora Detmersa.

„Moje życie w czasie wojny i pokoju” - H.U. Rudel - recenzja

„Moje życie w czasie wojny i pokoju” - H.U. Rudel - recenzja

W 2010 r. w znanej i cenionej serii „Zdarzyło się w XX wieku” Wydawnictwa Arkadiusz Wingert ukazały się wspomnienia Hansa-Ulricha Rudela Moje życie w czasie wojny i pokoju1. Przekładu z oryginału dokonał Wawrzyniec Sawicki2. Autor był w czasie wojny pilotem bombowców nurkujących, wykonał ponad 2500 lotów bojowych i zniszczył ponad 500 czołgów, co czyni jego osiągnięcia […]

„Hetman Stanisław Koniecpolski” - L. Podhorodecki - recenzja

„Hetman Stanisław Koniecpolski” - L. Podhorodecki - recenzja

Wydawnictwo Bellona wznowiło ostatnio pracę Leszka Podhorodeckiego pod tytułem Hetman Stanisław Koniecpolski. Jako że życie tego najwybitniejszego hetmana koronnego ciekawiło mnie od dawna, z radością zatopiłem się w lekturze. Jakie mam po jej zakończeniu odczucia?

„Wyższe sfery. Życie Grace Kelly” - D. Spoto - recenzja

„Wyższe sfery. Życie Grace Kelly” - D. Spoto - recenzja

„Pomysł, że moje życie jest bajką, należy włożyć między bajki”, te słowa Grace Kelly Grimaldi, wywiedziała podczas ostatniego wywiadu udzielonego Autorowi recenzowanej książki. Oddają one niewątpliwie prawdę o życiu prywatnym księżnej Monako.

„Lista Göringa”– W. H. Burke - recenzja

„Lista Göringa”– W. H. Burke - recenzja

Czy wiedziałeś, że Goering będzie miał, być może, własne drzewko w alei „Sprawiedliwych wśród narodów świata„ w słynnym Yad Vashem? Oczywiście nie chodzi tu o Wielkiego Łowczego Trzeciej Rzeszy, a o jego znacznie mniej znanego, młodszego brata. Wiliam Burke rozpoczął bowiem starania o właściwe uhonorowanie tego, co robił Albert Goering. Prezentowana zaś pozycja jest zapisem ”odkrywania” przez […]