Artykuły z tagiem:: "Wydawnictwo WAM"

„Podróż w świat historii Polski” – J. Pilikowski – recenzja

„Podróż w świat historii Polski” – J. Pilikowski – recenzja

W 2010 roku nakładem wydawnictwa WAM ukazała się książka Jerzego Pilikowskiego Podróż w świat historii Polski. Jest to kolejna podróż, po podróżach w światy filozofii i politologii1, w jaką proponuje nas zabrać autor, przy czym kieruje się własnymi, jemu znanymi  ścieżkami. J. Pilikowski, Podróż w świat filozofii, Kraków 2008; idem, Podróż w świat politologii, Kraków 2009. Do momentu […]

„Św. Maksymilian Kolbe” – Z. J. Kijas – recenzja

„Św. Maksymilian Kolbe” – Z. J. Kijas – recenzja

Druga wojna światowa i związane z nią okrucieństwa, jakie doświadczyła ludność różnych nacji, zwłaszcza ze strony hitlerowców to niewątpliwie trudny okres w dziejach ludzkości. Jednak w obliczu męczeństwa i zbliżającej się śmierci wiele osób potrafiło okazać szeroko rozumiane miłosierdzie wobec towarzyszy niedoli. Jedną z nich był franciszkanin św. Maksymilian Maria Kolbe.

„Świat Bizancjum t. II Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204” - red. J.-C. Cheyneta - recenzja

„Świat Bizancjum t. II Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204” - red. J.-C. Cheyneta - recenzja

Jeden z największych znawców historii cywilizacji pytał z przekąsem: „Czyż można zgodzić się z tym, jakoby Bizancjum było wychowawcą świata i królem świata cywilizowanego?„1 Stosując modną dziś, choć nie nazwaną jeszcze figurę retoryczną, można odrzec: ”I tak, i nie”. Znaczącą pomoc dla zaintrygowanych wspomnianą tematyką i udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytanie stanowi książka, oddana przez wydawnictwo […]

„Wiara i miecz: Historia konfliktu islamsko-chrześcijańskiego” - A.G. Jamieson - recenzja

„Wiara i miecz: Historia konfliktu islamsko-chrześcijańskiego” - A.G. Jamieson - recenzja

Spory między islamem a chrześcijaństwem trwają od stuleci. Ostatnie lata przyniosły nam kolejną odsłonę konfliktu nazwaną nieraz przez jedną stronę wojną z terroryzmem, przez drugą krucjatą przeciw islamowi. W tych ciekawych czasach Wydawnictwo WAM zaproponowało przypomnienie historii starć między islamem a chrześcijaństwem.

„Cienie Szeolu. Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej” - P. S. Johnston - recenzja

„Cienie Szeolu. Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej” - P. S. Johnston - recenzja

Śmierć dosięga wszystkich bez wyjątku i bez wątpienia znajduje swoje odbicie we wszystkich kulturach świata. Dzięki książce Philipa S. Johnstona atrakcyjnie wydanej przez WAM mamy okazję zajrzeć poza jej zasłonę przez pryzmat kultury autorów najstarszych ksiąg Biblii. Śmierć i śmiertelność starożytnych Izraelitów, reprezentowana przez enigmatyczny i mroczną krainę Szeolu, okazuje się być w ich wizji […]

„Listy” - Hieronim ze Strydonu - recenzja

„Listy” - Hieronim ze Strydonu - recenzja

W zeszłym roku na półkach księgarski znalazły się dwa tomy Listów św. Hieronima, wydane przez krakowskie Wydawnictwo WAM w ramach serii „Źródła Myśli Teologicznej”. Z kilku względów, o których niżej, polskie wydanie korespondencji jednego z Ojców Kościoła, tłumacza Biblii na język łaciński, może okazać się interesujące dla osób zainteresowanych patrologią, czy szerzej późnym antykiem.

„Mistycyzm w wielkich religiach świata” - D.L. Carmody, J. T. Carmody - recenzja

„Mistycyzm w wielkich religiach świata” - D.L. Carmody, J. T. Carmody - recenzja

Temat mistycyzmu, niezwykle wymagający w opracowaniu i  odbiorze, jest skazany na notoryczną niepopularność. Dla wielu to zupełna terra incognita. Niemniej ten, kto chce gruntownie zrozumieć fenomen i dzieje religii, musi się w końcu z jego tematem zmierzyć. Denise Lardner i John Tully Carmody podjęli odważną próbę ułatwienia nam tej konfrontacji. Muszę stwierdzić, że ich książka, mimo pewnych obaw, napełniła mnie czymś więcej […]

„Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw” - M. Ożóg - recenzja

„Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw” - M. Ożóg - recenzja

Pierwsi chrześcijanie, którzy wyrośli z nurtu Starego Izraela byli, tak jak to im Dekalog nakazywał, przeciwni wszelkim wizualnym przedstawieniom kultowym. Nie potrafili sobie tego ani wyobrazić, ani też przyjąć. Na zmianę  sposobu patrzenia potrzeba było czekać stosunkowo długo, bo ok. 200 lat. Praca Moniki Ożóg Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw  próbuję, muszę przyznać bardzo […]

„Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego od czasów apostolskich...” - recenzja

„Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego od czasów apostolskich...” - recenzja

Nakładem krakowskiego Wydawnictwa WAM ukazała się jeszcze w 2009 r. książka niestety już nieżyjącego, emerytowanego profesora teologii i wczesnego chrześcijaństwa Uniwersytetów Cambridge i Uniwersytetu w Oksfordzie, pastora anglikańskiego, teologa i wybitnego specjalisty od dziejów wczesnego chrześcijaństwa, Henry’ego Chadwicka, którego prace znane są już zresztą czytelnikowi polskiemu1. Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Chadwick_(theologian); bibliografia prof. Chadwicka do 1989 r.: J.C. O’Neill, A […]

„Łaciński Wschód XI – XV wiek” - M. Balard - recenzja

„Łaciński Wschód XI – XV wiek” - M. Balard - recenzja

Nakładem Wydawnictwa WAM ukazała się oczekiwana na polskim rynku wydawniczym pozycja znanego francuskiego mediewisty Michela Balarda, wybitnego znawcy relacji gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych łacinników z Cesarstwem Bizantyńskim oraz światem islamu, szczególnie w okresie pomiędzy początkami intensywnej eksploracji handlowej Egiptu i Syro-Palestyny  przez włoskie republiki morskie a upadkiem Konstantynopola. O tłumaczenie z kolei tego dzieła […]