Kategoria: Historia najnowsza

„Dzisiaj narysujemy śmierć” - W. Tochman - recenzja

„Dzisiaj narysujemy śmierć” - W. Tochman - recenzja

Przeglądając zasoby Internetu w poszukiwaniu artykułów związanych z książką Jana Tomasza Grossa Złote żniwa znalazłam przez przypadek tekst o intrygującym tytule Kat żąda milczenia1. Był to wywiad dr Ewy Woydyłło, psycholożki i psychoterapeutki z reporterem Wojciechem Tochmanem opublikowany w czasopiśmie psychologicznym „Charaktery” i dotyczył najnowszej książki Tochmana pt. Dzisiaj narysujemy śmierć2, w której autor opisuje ludobójstwo w Rwandzie. http://www.charaktery.eu/artykuly/Po-co-%C5%BCyje/986/Kat-%C5%BCada-milczenia/, data […]

„Współczesne konflikty zbrojne” - R. Łoś, J. Reginia-Zacharski - recenzja

„Współczesne konflikty zbrojne” - R. Łoś, J. Reginia-Zacharski - recenzja

Współczesne konflikty zbrojne to tytuł jednej z nowszych publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN. Napisana została przez, specjalizującego się w historii najnowszej i stosunkach międzynarodowych profesora Roberta Łosia z Uniwersytetu Łódzkiego oraz doktora Jacka Reginię-Zacharskiego, zajmującego się historią najnowszą oraz politologią1. Dane na podstawie serwisu http://nauka-polska.pl (dostęp z 1 marca 2011 r.) [↩]

„Wojska amerykańskie w Wietnamie 1965-1973” - G.L. Rottman - recenzja

„Wojska amerykańskie w Wietnamie 1965-1973” - G.L. Rottman - recenzja

Wojna w Wietnamie pomimo tego że była i jest konfliktem medialnym, który można spotkać praktycznie wszędzie od tematyki filmów poczynając na wargamingu kończąc. Nie spotkała się ona jednak ze znaczącym zainteresowaniem polskich badaczy, które w znacznej mierze oscyluje albo wokół kwestii politycznych czy tylko niektórych związanych z nią zagadnień1. W zeszłym roku wydawnictwo Bellona powiększyła […]

„Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa…” - M. Modrzejewska - recenzja

„Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa…” - M. Modrzejewska - recenzja

Niewiele tak naprawdę w Polsce wiemy o doktrynie  i filozofii libertariańskiej, co jest o tyle dziwne, że coraz częściej słyszymy o rzekomej niechęci Polaków do polityków i polityki, o rozczarowaniu niewydolnym państwem opiekuńczym czy o rozbudowanej ponad dopuszczalne granice biurokracji. Zastanawia to tym bardziej, że nurt libertariański jest tak złożony i mogący pomieścić w sobie […]

„Wojna graniczna w Angoli 1975-1989” - K. Kubiak - recenzja

„Wojna graniczna w Angoli 1975-1989” - K. Kubiak - recenzja

Zabrzański Inforteditions po raz kolejny zaskoczył rodzimych czytelników. Po publikacji dotyczącej I wojny światowej, nastąpił przeskok o przeszło pół wieku1. Nie tylko czasowy, ale również i tematyczny. Ponieważ recenzowana książka autorstwa Krzysztofa Kubiaka2 dotyczy jednego z najmniej znanych konfliktów jakie toczyły się w minionym stuleciu na kontynencie afrykańskim, którym była Wojna graniczna w Angoli 1975-1989, toczona między […]

„GROM. Siła i honor” - M. Komar, S. Petelicki - recenzja

„GROM. Siła i honor” - M. Komar, S. Petelicki - recenzja

W dobie tzw. globalnego terroryzmu i zmieniającego się charakteru działań wojennych coraz większe znaczenie mają specjalne jednostki wojskowe, przystosowane do działań niekonwencjonalnych. Światową elitę tworzą m.in. brytyjski SAS, amerykańska DELTA, a także polska Jednostka Wojskowa nr 2305, czyli popularny GROM. Z oczywistych względów niewiele się mówi o tej formacji, a wiele szczegółów nigdy też nie […]

„Polskie sieroty z Tengeru.” - L. Taylor - recenzja

„Polskie sieroty z Tengeru.” - L. Taylor - recenzja

W 1940 roku rozpoczęły się pierwsze deportacje ludności polskiej na Syberię. Rosjanie wywozili w nieludzkich warunkach całe rodziny: dzieci, kobiety i starszych ludzi. Nie zwracając uwagi na warunki transportu, wyżywienie i bezpieczeństwo osób deportowanych, przesiedlono ponad sto tysięcy Polaków, lokując ich w obozach, w których codzienność stała się walką o życie. Blisko siedemdziesiąt lat od […]

„Obszar opanowany przez ‚leśnych’…” - D. Golik - recenzja

„Obszar opanowany przez ‚leśnych’…” - D. Golik - recenzja

Działalność partyzancka to nie tylko oddziały, ich dowódcy i podkomendni, przeprowadzane akcje, ale też tereny, na których partyzantka działa. Na terenach tych są zaś obszary czy miejscowości, w których – jak wynika z dokumentów i relacji – działalność konspiracyjna była szczególnie zauważalna. Jednym z takich miejsc jest położona w Gorcach wieś Ochotnica, „konspiracyjnym” epizodom z […]

„Siedmiu ze Spandau. Tajemnice nazistów. Relacje więzienne kapelanów ” - L. Joanin-Llobet - recenzja

„Siedmiu ze Spandau. Tajemnice nazistów. Relacje więzienne kapelanów ” - L. Joanin-Llobet - recenzja

Podczas zwykłej, rodzinnej kolacji francuska dziennikarka, Laure Joanin-Llobet, przypadkowo dowiedziała się, że jej daleki krewny, André Happel, był kapelanem w więzieniu Spandau w Berlinie. Dziennikarska ciekawość nie pozwoliła jej przejść obojętnie obok tej informacji. Ich pierwsza rozmowa przerodziła się w cykl spotkań.

„Dziedzictwo popiołów. Historia CIA” - T. Weiner - recenzja

„Dziedzictwo popiołów. Historia CIA” - T. Weiner - recenzja

CIA…Elita amerykańskiego wywiadu…Agencja skupiająca w swych szeregach wybitne umysły i najodważniejszych ludzi, najlepszych i najskuteczniejszych obrońców Ameryki…Agenci…Tajne akcje i działalność wywrotowa na całym świecie…A może tylko powtarzana i utrwalana przez samą Agencję jej własna legenda, która żyje w filmach, powieściach i umysłach ludzi, nijak się mając do rzeczywistości, faktów i udostępnianych - choć nie bez […]