Maciej Tomaszek


Artykuł autorstwa:

Stara nazwa drugorzędnym problemem

Stara nazwa drugorzędnym problemem

Niedawno Władimir Putin oświadczył, że rozważa się obecnie przeprowadzenie referendum w sprawie zmiany nazwy miasta Wołgograd na poprzednią - czyli Stalingrad.  Inicjatywa o przemianowaniu Wołgogradu w Stalingrad wyszła na spotkaniu Władimira Putina z rosyjskimi weteranami. Odbyło się ono podczas siedemdziesiątej rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Prezydent oznajmił, że jest to możliwe tylko w drodze referendum. […]

Pierwsza i Druga Armia Wojska Polskiego w kinematografii PRL. Zestawienie

Pierwsza i Druga Armia Wojska Polskiego w kinematografii PRL. Zestawienie

Pierwsza Armia Wojska Polskiego, pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga, i Druga Armia Wojska Polskiego, pod dowództwem generała Karola Świerczewskiego były jedynymi formacjami wojskowymi walczącymi w drugiej wojnie światowej, którymi interesowała się kinematografia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż między innymi dzięki nim ona istniała.

Niemi świadkowie tragedii carskiej rodziny

Przedmioty związane z ostatnimi miesiącami życia cara Mikołaja II i jego rodziny wystawiono w Twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Będzie można jej oglądać od 5 czerwca do 24 sierpnia br. Wystawa nosi tytuł „Następstwo długiej epoki. Zagłada cara Mikołaja II i jego rodziny”. Opowiada o życiu rodziny carskiej od marca 1917 roku (abdykacja cara) do lipca […]

Pierwszy taki pomnik

Pierwszy taki pomnik

W Kaliningradzie odsłonięto pomnik poświęcony żołnierzom rosyjskim walczącym w pierwszej wojnie światowej. Jest to pierwszy monument w Rosji upamiętniający tych żołnierzy. Pomnik stanął na Prospekcie Gwardyjskim, który znajduje się vis - a - vis Parku Zwycięstwa. Niedaleko niego położony jest również monument upamiętniający żołnierzy radzieckich walczących w drugiej wojnie światowej. Nowy pomnik zaprojektował Saławat Szczerbakowat. […]

„Cichy Don” po raz czwarty

„Cichy Don” po raz czwarty

Sergiej Ursuliak podjął się sfilmowania znanej powieści Michaiła Szołochowa „Cichy Don”. Będzie to czwarta ekranizacja utworu. Poprzednie zrealizowano w 1931, 1956 oraz 2006 roku. Powieść Szołochowa powstała w latach 1928 - 1940. Składa się z czterech tomów. Opowiada o historii i życiu Kozaków dońskich na przełomie XIX i XX wieku. Głównym jej bohaterem jest Grigorij […]

Twarze socrealizmu

Twarze socrealizmu

Obrazy przedstawiające robotników i kołchoźników można zobaczyć w Galerii Trietiakowskiej na wystawie zatytułowanej „Realizm jako osobisty wybór”. Trwa ona od 21 maja do 27 lipca br. Obrazy namalował Piotr Kotow, żyjący w latach 1889 - 1953. Kształcił się on w szkole artystycznej w Kazaniu oraz w Imperatorskiej Akademii Sztuk w Sankt Petersburgu. Na wystawie zgromadzone […]

Warszawa kolorowa, czarno-biała i zniewolona. Stolica, której już nie ma [zdjęcia]

Warszawa kolorowa, czarno-biała i zniewolona. Stolica, której już nie ma [zdjęcia]

Obrazy i zdjęcia przedstawiające Warszawę, jej okolice i inne części Polski można zobaczyć na stronach VisualHistory i Humus. Pochodzą one z XIX i początku XX wieku czyli z czasów, gdy te ziemie znajdowały się w zaborze rosyjskim. Dotychczas nie były publikowane.

Wystawa o Sergiuszu z Radoneża

Wystawa o Sergiuszu z Radoneża

Trzynastego maja br. w Państwowym Muzeum Historycznym w Moskwie otwarto wystawę poświęconą świętemu Sergiuszowi z Radoneża. W tym roku upływa 700 lat od jego urodzin. Święty Sergiusz z Radoneża to odnowiciel życia monastycznego średniowiecznej Rusi, które zostało zniszczone w wyniku najazdu mongolskiego. W 1355 roku napisał traktat, w którym przedstawił, jak powinien wyglądać klasztor prawosławny. […]

Kanonizacja nie dla wszystkich

Kanonizacja nie dla wszystkich

Nie wszyscy duchowni i świeccy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej rozstrzelani w czasach stalinowskich na poligonie w Butowie będą kanonizowani - taką informację podał 10 maja Cyryl, patriarcha Moskwy i Wszechrusi.   Szacuje się, że na poligonie strzeleckim Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych w podmoskiewskim Butowie w latach 1937 - 1938 rozstrzelano ponad dwadzieścia tysięcy osób. Byli to […]

Podziękowanie za pomnik dla Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata

Podziękowanie za pomnik dla Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata

Prezydent Federacji Społeczności Żydowskich w Rosji, Aleksander Boroda, jest wdzięczny władzom Rosji za ufundowanie tablicy upamiętniającej Nikołaja Kisielewa. W czasie drugiej wojny światowej uratował on 218 białoruskich Żydów.