Lista autorów


W przygotowaniu


Redaktor Naczelny

 • Wojtek Duch
 • Prawnik, dziennikarz, publicysta historyczny i popularyzator nauki. Założyciel, redaktor naczelny i wydawca portalu "historia.org.pl".

  Autor kilkuset artykułów historycznych, recenzji oraz tekstów publicystycznych. Napisał poradnik dla maturzystów zdających historię. Inicjator nadania jednej z warszawskich ulic imienia Tadeusza Rozwadowskiego oraz współpomysłodawca plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku. Popularyzator nauki, nominowany w plebiscycie na "Popularyzatora Nauki" organizowanego przez PAP i MNiSW. Zwycięzca plebiscytu "Patriotycznie Zakręceni", który odbywał się od patronatem Prezydenta RP. Jego historycznym idolem jest gen. Tadeusz Rozwadowski.

  Jest ekspertem w dziedzinie bieżącej polityki historycznej, historii w kulturze oraz mediów historycznych. Ma doświadczenie w wystąpieniach medialnych. Służył swoją wiedzą dla "Wiadomości" TVP1, PR1 Polskiego Radia, Radia Zet, "Wprost" i wielu innych.

  Zainteresowania historyczne: polityka historyczna, media historyczne, matura z historii, życie polityczne II RP.

Zastępca Redaktora Naczelnego

  Redaktorzy

  • Piotr Kołodziej
  • Tomasz Zając
  • Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa. Interesuje się historią Górnego Śląska, konfliktów zbrojnych XIX wieku i Wielką Wojną. Prowadzi blog poświęcony I Wojnie Światowej „Matka Stulecia”. Od kilku lat para się rekonstrukcją historyczną (między innymi w szeregach 14. Pułku Piechoty z Luizjany i 25. Smoleńskiego Pułku Piechoty).
  • Paweł Markiewicz
  • Z wykształcenia historyk, absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublin, doktorant Instytutu Historii UMCS opracowujący dysertację poświęconą dziejom Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie w latach 1922 - 1989.

   • Pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds. promocji sportu, • Członek Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, • Wiceprezes Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Woj. Lubelskiego, • Członek Zarządu Klubu AZS UMCS , • Przewodniczący Komisji Historycznej AZS, • Laureat nagrody im. E. Pietrasika Akademickiego Związku Sportowego • Laureat Zielonego Pióra Akademickiego Przeglądu Sportowego. • Członek Koła Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej, • Członek Biura Misji Akademickiej Reprezentacji Polski, • Wiceprzewodniczący Rady Sportu Miasta Lublin, • Członek Rady Sportu Województwa Lubelskiego, • Członek Rady Pożytku Publicznego Miasta Lublin, • Współautor opublikowanej w 2018 r. książki "Lubelscy Olimpijczycy" oraz planowanej na grudzień 2019 r. książki „Olimpijczycy Lubelszczyzny”, • Realizator projektu Wirtualne Muzeum Akademickiego Związku Sportowego • Redaktor naczelny portalu Lubelska Kronika Sportu .

   Członek redakcji portalu Historia.org.pl od września 2012 roku.

   Doświadczenie zdobywał uczestnicząc aktywnie w życiu organizacjach studenckich i młodzieżowych. Zaangażowany w realizację pasji jaką jest organizacja spotkań koncertów, debat, szkoleń, warsztatów, konferencji.

   Współpracownik agencji reklamowych, eventowych, firm szkoleniowych.

   Zainteresowania historyczne: życie codzienne okresu PRL, historia sportu, historia muzyki rockowej.
  • Mariusz Wawrzeńczak
  • Publicysta, historyk, pasjonat. Fan wiedzy wszelakiej.

   Zainteresowania historyczne: historia XIX wieku, w szczególności Imperium Brytyjskiego, Rosji oraz Polski pod zaborami. Z zaciekawieniem bada archiwalne fotografie z XIX i I połowy XX wieku.
  • Kamil Kaniuka
  • Historyk wojskowości. Doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego. Działacz organizacji studenckich. Od roku 2015 szef Działu Rekonstrukcji i Historii Wojskowości na portalu historia.org.pl.

   Od wielu lat zainteresowany tematyką europejskiej nowożytnej sztuki wojennej oraz zjawiska kondotierstwa w Europie.

   Równie dobrze czuje się w zagadnieniach związanych z tematyką psychologii pola walki. Zgłębia także tematy związane ze współczesnymi konfliktami zbrojnymi.
  • Joanna Morawska
  • Jan Lande
  • Grzegorz Antoszek
  • Historyk wojskowości XX wieku. Doktorant UMCS w Lublinie. Fotograf rekonstrukcyjny i działacz kulturalny o szerokich zainteresowaniach. Specjalizuje się w historii broni pancernej i działań sił połączonych. Sprawnie porusza się w tematyce fotografii wojennej, psychologii pola walki i konfliktów współczesnych. Były prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Kulturalnego "Czerwony Smok" i Koła Naukowego Rekonstrukcji Historycznej UMCS. Szef Działu Działu Rekonstrukcji i Historii Wojskowości oraz Zastępca Szefa Działu Redakcji Merytorycznej na portalu historia.org.pl.
  • Ewa Korzecka
  • Adrianna Szczepaniak
  • Adrianna Szczepaniak - absolwentka UMK, magister stosunków międzynarodowych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących Unii Europejskiej oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Fascynatka literatury i fotografii.

   Zainteresowania historyczne oscylują wokół czasów dawniejszych, w szczególności starożytności i średniowiecza, a także dziejów Francji za panowania Ludwika XIV.

  Autorzy

  • prof. dr hab. Władysław Zajewski
  • Prof. zw. dr hab. Władysław Zajewski (ur. 1930) - historyk, intelektualista, poeta. Wybitny znawca XVIII i XIX wieku, specjalista historii Polski pod zaborami, jeden z najwybitniejszych historyków powstania listopadowego.

   Przez wiele lat związany m.in. z Instytutem Historii PAN, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku, Ateneum – Szkoła Wyższą.

   Autor ponad 650 publikacji, w tym tak słynnych i wielokrotnie nagradzanych jak Powstanie Listopadowe (Polityka - Wojna - Dyplomacja), Polska - Belgia – Europa, czy Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne - Militaria - Europa wobec powstania(red.), a także kilku tomików poezji.
  • prof. dr hab. Dariusz Słapek
  • dr Włodzimierz Nikitenko
  • dr Stanisław Pijaj
  • dr Przemysław Kierończyk
  • dr Maria J. Turos
  • dr Jacek Feduszka
  • dr hab. Mirosław Szumiło
  • Mirosław Szumiło (ur. 1975) – adiunkt w Zakładzie Historii Społecznej XX Wieku Instytutu Historii UMCS. Członek zespołu badawczego IPN realizującego projekt: "Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej". Prowadzi badania nad komunistyczną elitą władzy w PRL. Obecnie przygotowuje biografię Romana Zambrowskiego oraz monografię na temat elity PPR i PZPR.
  • dr hab. Anna Barańska prof. KUL
  • dr Grzegorz Michalak
  • Absolwent Historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2016; studia doktoranckie zakończone obroną rozprawy pt. Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie 1815-1918) i Podyplomowych Studiów Varsavianistycznych w Instytucie Historycznym UW (2013). W trakcie studiów doktoranckich uczestnik programu MOST w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu (rok akademicki 2012/2013).

   Publikuje również na łamach "Saeculum Christianum", "Seminare. Poszukiwania naukowe", "Jednota", "Midrasz" oraz innych pism naukowych i popularnych.

   Zainteresowania naukowe: historia polskiego protestantyzmu, szeroko pojęta historia Warszawy XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem spraw społecznych i przestrzeni miejskiej, działalność pruskich władz zaborczych w okresie 1796-1806 oraz dzieje Żydów w miastach mazowieckich - począwszy od osadnictwa, przez relacje polsko-żydowskie, a skończywszy na ich zagładzie.
  • dr Andrzej Cwer
  • dr Adam Cyra
  • dr Tomasz Szeląg
  • Doktor nauk prawnych, licencjat prawa kanonicznego. Fan piłki nożnej i wielbiciel muzyki The Clash. Zainteresowania historyczne: starożytność ze szczególnym uwzględnieniem historii IV-V wieku n.e. oraz postaci Juliana Apostaty, historia chrześcijaństwa, wyprawy krzyżowe, ekspansja arabska i turecka, rozwój prawa kanonicznego.
  • dr Piotr Tafiłowski
  • Doktor historii UW, adiunkt na Wydziale Humanistycznym UMCS. Specjalności: historia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka, technologie informacyjne. Zainteresowania historyczne: późne średniowiecze i renesans.
  • dr Paweł Gotowiecki
  • Historyk, publicysta. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007), doktoryzował się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (2012). Prezes Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Solidarność i Pamięć”. Specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie oraz historii politycznej PRL.
  • dr Jarosław Centek
  • Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2004). W latach 2001-2004 Prezes studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego. Uczestnik programu "Socrates", w trakcie którego uczestniczył w zajęciach z zakresu historii wojskowej na Universität Potsdam, prowadzonych przez profesorów Jürgena Angelowa oraz Bernharda Kroenera. W roku 2008 uzyskał stopień doktora, przedstawiając pracę Reichsheer 1921 - 1926. Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Rezmera, która została uznana za wyróżniającą. Zainteresowania historyczne: I wojną światowa, armia niemiecka w latach 1871-1945, armia austriacka w latach 1918-1938, rozwój sztuki wojennej oraz konflikty zbrojne po 1945 r. Najważniejsze publikacje: "Hans von Seeckt. Twórca Reichsheer", Kraków 2006; "Verdun 1916", Warszawa 2009; "Reichsheer ery Seeckta", Warszawa 2010.
  • Tomasz Gdaniec
  • Szymon Nowak
  • Urodzony w 1973 r. w Skierniewicach. Absolwent Wydziału Historii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Jest autorem kilku artykułów popularno-naukowych w czasopismach historyczno-wojskowych. Główne punkty jego zainteresowań to epoka napoleońska oraz czasy II wojny światowej z podkreśleniem tematu Powstania Warszawskiego. Zainteresowania: Powstanie Warszawskie, II wojna światowa, epoka napoleońska, ogólnie historia Polski. Najważniejsze publikacje: "Przyczółek Czerniakowski 1944", Zabrze 2011; "Puszcza Kampinoska - Jaktorów 1944", Warszawa 2011.
  • Sylwia Szyc
  • Historyk, marketingowiec, dziennikarz. Absolwentka historii i zarządzania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2014 r. Redaktor Naczelna portalu historia.org.pl.

   Autorka wielu artykułów naukowych. Wieloletni działacz organizacji studenckich. Wiceprezes Stowarzyszenia Humanicon. Przewodnicząca Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS a także Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.

   Jest ekspertem w zakresie historii Korei Północnej, ruchu studenckiego w PRL oraz social mediów.

   Zainteresowania historyczne: historia polityczna i społeczna XX wieku,relacje polsko - radzieckie w XX wieku, historia i kultura Dalekiego Wschodu.
  • Sandra Tomczak
  • Remigiusz Gogosz
  • Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Absolwent historii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005). W latach 2004-2005 sekretarz Samorządu Studenckiego Wydziału Socjologiczno-Historycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestnik letniej szkoły pt. "Paganism and Christianity in Old Norse Textual Literautre w Aarhus (2009). Od 2010 roku doktorant na kierunku historia na Uniwersytecie Rzeszowskim pod kierunkiem prof. Leszka P. Słupeckiego. Uczestnik programu "ERASMUS", w trakcie którego uczestniczył w zajęciach z zakresu historii i skandynawistyki na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, prowadzonych m.in. przez profesorów Mattiasa Bechera i Rudolfa Simka (opiekun). Stypendysta Ministerstwa Edukacji Islandii w programie "Icelandic as a Second Language", który zakłada naukę języka islandzkiego na Háskóli Íslands w Reykjawiku.(2011-12) na którym uczęszcza także na zajęcia prowadzone przez wielu wybitnych islandzkich badaczy historii i literatury średniowiecznej Skandynawii. Uczestnik międzynarodowego projektu badaczego: "Jomsvikingasaga - tradition and history". Zainteresowania historyczne: historia, literatura i kultura średniowiecznej Skandynawii, gry i sport w sagach, saga o Jomswikingach, wyprawy krzyżowe. Pozabadawczo zainteresowania kierują się ku nowożytnej Japonii (XVI-XIXw.) oraz religioznawstwu.
  • Przemysław Chabracki
  • Paweł Łyziński
  • Student historii na UMK. Pasjonuje się historią Japonii, głównie tą wojskową. Jego konik to wojna rosyjsko-japońska 1904-1905 roku. Ponadto interesuje się historią wieku XIX oraz historią wywiadu. Wielbiciel dobrej literatury. Marzy o wyjeździe do Japonii.
  • Pawel Jaskulski
  • Polonista, absolwent filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, działacz Koła Literatury XX wieku przy UW, przeprowadzał wywiady z twórcami takimi jak: Andrzej Barański, Grzegorz Królikiewicz, Marcin Świetlicki.

   Zainteresowania naukowe: kino historyczne, nowy kanon kina polskiego, kino amerykańskie, twórczość Marcina Świetlickiego.
  • Patryk Janiak
  • Menedżer, wydawca, zaangażowany w walkę z katastrofą klimatyczną, okazjonalny podróżnik, jego pasją jest historia.

   Wieloletni współpracownik portalu historia.org.pl gdzie recenzuje książki z zakresu jego głównych zainteresowań tj. okresu końca XIX w. aż po 1945 r. Ponadto interesuje się historią reformacji, historią ludową i nierówności społecznych oraz historią Chin.

   Publikuje ponadto w portalu Liberte. Posiada wieloletnie doświadczenie jako menedżer i wydawca w wydawnictwach dostarczających informacji dla specjalistów.

  • Nadia Sola
  • Nadia Sola - studentka historii na UMCS, zajmuje się kostiumologią i historią ubioru. Do jej zainteresowań należy również rekonstrukcja historyczna.

   Członkini grup zajmujących się odtwórstwem, oraz założycielka i prezes Koła Naukowego Rekonstrukcji Historycznej UMCS. Jej marzeniem jest stworzenie podstaw pod unaukowienie rekonstrukcji historycznej, do czego prowadzić mają działania podejmowane w ramach Koła i we współpracy z historia.org.pl.
  • Monika Janiak
  • Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Politechnice Warszawskiej. Na co dzień pracuje z dziećmi w różnym wieku, prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Zwolenniczka edukacji alternatywnej. Zainteresowana głównie historią drugiej wojny światowej z naciskiem na historię społeczną III Rzeszy. Bliska jest jej tematyka losu cywilów, a zwłaszcza kobiet, dzieci, osób z niepełnosprawnościami podczas drugiej wojny światowej. W wolnym czasie nałogowo czyta, chętnie uprawia sport w różnej postaci i podróżuje po świecie.
  • Michał Siemiński
  • Mateusz Pielka
  • Historyk, publicysta. Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (spec. Stosunki polsko – niemieckie). .

   Laureat Stypendium Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w latach 2012/2013. Autor wielu artykułów z zakresu publicystyki historycznej, publikował w czasopismach: „Midrasz”, „Uważam Rze Historia”, „Wolnomularz Polski”.

   Obszar zainteresowań stanowi XIX i XX wiek w kontekście historii diaspory żydowskiej w Europie (ze szczególnym podkreśleniem antysemityzmu) oraz stosunki polsko – niemieckie, a także relacje ludności polskiej z mniejszościami narodowymi. Jest również aktywnym działaczem Koła Naukowego Historii Niemiec.
  • Mateusz Kaczmarek
  • Mateusz Brania
  • Mariusz Matuszewski
  • Absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (magisterium w roku 2004 na podstawie monografii uposażenia opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu do końca XIV w.), w trakcie studiów członek zarządu Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚl i szef Sekcji Mediewistycznej tegoż Koła. Członek redakcji portalu Konserwatyzm.pl oraz półrocznika naukowego „Pro Fide, Rege et Lege”. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i The Council For British Archaeology (UK). Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych, popularno-naukowych, recenzji, sprawozdań, jak również tłumaczeń z języka angielskiego. Obecnie pracuje nad doktoratem z dziejów średniowiecznej myśli politycznej (roboczy temat rozprawy: „Myśl polityczna Jana z Salisbury w kontekście reformy gregoriańskiej”, promotor: prof. Adam Wielomski). Zainteresowania badawcze: historia średniowieczna, dzieje kościoła w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem monastycyzmu, średniowieczna i wczesno-nowożytna myśl polityczna, średniowieczne i wczesno-nowożytne dzieje Wielkiej Brytanii, archeologia .
  • Maria Plucinska
  • Marcin Sochoń
  • Marcin Janakowski
  • Łukasz Kuć
  • Absolwent historii, nauczyciel i dziennikarz.
   Zainteresowania historyczne: historia średniowiecza, historiozofia, historia Kościoła, historia Stanów Zjednoczonych, tzw. życie codzienne w poszczególnych epokach oraz genealogia.
  • Łukasz Kępski
  • Krzysztof Sałamacha
  • Krzysztof Sałamacha - magister archeologii, student czwartego roku historii na UMCS. Rekonstruktor od ~2006 roku, na jej temat napisałem pracę licencjacką i magisterską.

   Aktualnie działam w dwóch grupach zajmujących się rekonstrukcją z okresu II WS, jednak moje doświadczenie dotyczy również rekonstrukcji średniowiecznej i XVII wieku.

   Do moich zainteresowań należy również historia, rozwój i sposoby konserwacji fortyfikacji. Największą moją pasją jest polska perła- miasto Zamość, moją ambicją jest zgromadzenie kompletnego księgozbioru dotyczącego historii tego miasta.
  • Krzysztof Osiński
  • Student historii specjalność mediewistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat bardzo aktywy użytkownik portali historycznych, a z portalem "historia.org.pl" związany, początkowo jako recenzent, od 2012 roku. Następnie, do lipca 2014 roku szef działu naukowego. Autor wielu publikacji w periodykach studenckich, które poruszają głównie problematykę jagiellońską i działalność intelektualną Jana Długosza. Stypendysta Rektora UAM.

   Zainteresowania historyczne: historia polityczna, społeczna i intelektualna polskiego późnego średniowiecza, stosunki polsko-litewskie, historia historiografii.
  • Krzysztof Olszak
  • Krzysztof Kmąk
  • Kinga Czechowska
  • Absolwentka historii na UMK w Toruniu.
  • Katarzyna Żuber
  • Kamil Kamiński
  • Student kulturoznawstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek zarządu studenckiego Koła Naukowego Culture ON przy Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Przygotowuje pracę magisterską pt. Wizerunek rodziny Borgiów we współczesnej kulturze. Zainteresowania badawcze: starożytne Rzym i Grecja, krucjaty, renesans na Płw. Apenińskim, wojny napoleońskie, belle epoque, II Wojna Światowa.
  • Joanna Kowalska
  • Jędrzej Dudkiewicz
  • Posiada obroniony licencjat z historii, pasjonuje się historią mafii. Kocha książki, filmy, seriale, piłkę nożną, a także dyskusje na wszelkie możliwe tematy, od sportu, po politykę. Dla portalu pisze przeglądy telewizyjne, nowości książkowych i filmowych, czasem zdarzy mu się napisać recenzję bądź artykuł.
  • Jakub Pawłowski
  • Absolwent historii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (2008). Historyk mediewista, muzealnik, publicysta, pasjonat turystyki-historycznej, dobrej muzyki i kina. Zainteresowania historyczne: starożytność, dzieje Egiptu, dzieje cesarstwa rzymskiego, Barbaricum i wędrówka ludów, wczesne średniowiecze, kształtowanie się Europy na gruzach cesarskich, okres plemienny i początki państwa polskiego. Ponadto archeologia, antropologia kultury, etnografia, religioznawstwo i historia sztuki.
  • Iga Zamojska
  • Grzegorz Chojnacki
  • Student historii, patriota, miłośnik zdrowego śmiechu, kobiecego piękna i dobrej zabawy. Zainteresowania: historia wczesnonowożytna (klientelizm, czasy Batorego i Wazów), dzieje polityczne Polski, religie świata, militaria (nowoczesne konflikty), ASG (biernie i czynnie).
  • Edyta Starczewska
  • Bydgoszczanka. Z wykształcenia Kulturoznawca (specjalizacja Menadzer Kultury). W 2005 roku napisała pracę "Zarys historii i kultury Romow na Ziemii Kujawskiej na przełomie XX i XXI wieku". Pracuje od 12. roku życia jako wolontariusz, dzięki czemu zdobyła duże i zróżnicowane doświadczenie w tej dziedzinie. Ostatnio nieodpłatnie pracowała dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Ma doświadczenie m.in.: z zakresu dziennikarstwa i PR. Jej pasja jest wszystko, co wiąże się z tematyka II Wojny Swiatowej. Wielka miłością są książki- m.in.: literatura faktu, wspomnienia, biografie, dokument. Miłośniczka muzyki klasycznej, opery, teatru - wszelkiego rodzaju sztuki i kultury. Obecne bezrobotna i samotna, ale za to szczęśliwa mama dwuletniej Aleksandry.
  • Dominika Malinowska
  • Daria Czarnecka
  • Damian Waszak
  • Magistrant historii na UAM-ie. Pasjonat poezji, i dobrej muzyki w szczególności celtyckiej i klasycznego rocka. Zainteresowania historyczne: historia starożytna, Bliski Wschód, dzieje republiki i późnego cesarstwa rzymskiego, XIX-wieczne wojny kolonialne, I wojna światowa w Afryce.
  • Bartosz Kaluga
  • Wojciech Szota
  • Wojciech Stanczyk
  • Valkirya
  • Tomek91
  • Tomasz Wiscicki
  • Tomasz Sudol
  • Tomasz Sińczak
  • Tomasz Sanecki
  • Tomasz Sanecki – Historyk, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 2007 roku. Obronił pracę magisterską „Dzieje I Pułku Strzelców Bytomskich ze szczególnym uwzględnieniem jego udziału w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku”. Artykuły jego autorstwa, a dotyczące I Pułku Strzelców Bytomskich ukazały się w miesięczniku ”Śląsk” oraz były prezentowane podczas XV Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu w Katowicach. Prowadzi bloga historycznego http://mojhistorycznyblog.blog.pl/. Szczególnie interesuje się historią nowożytną Polski oraz historią XX wieku do 1945 roku.
  • Tomasz Krok
  • Tomasz Kawaler
  • Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
  • Stanisław Tomasz Kołodziej
  • Magister historii, nauczyciel, wieloletni dyrektor szkół i wizytator Kuratorium Oświaty, działacz samorządowy. Zainteresowania historyczne: historia Miasta i Gminy Wolbrom, Armia Krajowa, Józef Piłsudski.
  • Sebastian Sochaj
  • Magister historii (UMCS). Zainteresowania: historia najnowsza, metodologia historii.
  • Sebastian Pawlina
  • Do 2014 r. Zastępca Redaktora Naczelnego "historia.org.pl". Student historii UW, współpracuje z miesięcznikiem ”Stolica”. Rozkochany w Warszawie i muzyce (od Wagnera i Bernsteina przez Niemena i Waitsa po The Streets i Lao Che), miłośnik twórczości Stanisława Wyspiańskiego, Leopolda Tyrmanda i Sławomira Mrożka, zauroczony piłkarskim geniuszem Ryana Giggsa.

   Zainteresowania historyczne: Historia Warszawy z naciskiem na okres 1918-1945, historia literatury i piłki nożnej w Wielkiej Brytanii.
  • Rothar
  • Robert Witak
  • Robert J.
  • Rafał Kuzak
  • Były Szef Działu Recenzji "historia.org.pl". Magister historii, doktorant na Wydziale Historii UJ, fan muzyki rockowej i dobrej książki. Zainteresowania historyczne: historia XIX i XX wieku, ze szczególnym upodobaniem do II RP i osoby Marszałka Piłsudskiego.
  • Rafał Kobylarczyk
  • Dziennikarz, aktywny football freestyler. Student Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Współorganizator najbogatszego pod względem tradycji turnieju freestyle football - Freestivalu Football Żerków. Fan dobrej literatury (szczególnie tej sportowej) i felietonistyki. Nie wyobraża sobie świata bez sportu.

   Zainteresowania historyczne: historia sportu
  • Radosław Łuczak
  • Radoslaw Kasperczak
  • Przemyslaw Kiks
  • Piotr Urgacz
  • Piotr Szymczak
  • Piotr Solbach
  • Piotr Lewandowski
  • Absolwent Wydziału Nauk Historycznych UMK, dziennikarz, obecnie doktorant na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.
  • Piotr Brodzinski
  • Piotr Bernardyn
  • Paweł Petrusiewicz
  • Paweł Konar
  • Paweł Cichocki
  • Paweł Cichocki - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie. Ukończył archeologię na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studium Dydaktyki Wiedzy o Społeczeństwie i Podstaw Przedsiębiorczości przy Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Edytorstwa Współczesnego przy UKSW.

   Interesuje się tematyką konserwacji dziedzictwa kulturowego, szeroko rozumianą literaturą historyczną oraz starą polską kinematografią.
  • Pawel Wrona
  • Pawel Pomorski
  • Pawel Luczak
  • Pawel Czerenko
  • Pawel Cyz
  • Pawel Behrendt
  • Patrycja Pieczara
  • Patrycja Dziurka
  • Patrycja
  • Oktawian Muszkat
  • Natalia Majerz
  • Natalia Julia Sandecka
  • Monika Dębczyńska
  • Monika Boruta
  • Michał Górzyński
  • Michal Surmacz
  • Michal Paradowski
  • Michal Kucal
  • Student III roku historii i I roku filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Recenzujr filmy dla serwisu hitosfera.com . Od 5 lat współpracuje z licealistami w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. Obecnie przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Jana Wroniszewskiego prof. UMK pierwszy tom czterotomowej bibliografii strachu, będący za razem jego pracą licencjacką. Pracuje także, wraz z swoją przyszłą żoną nad cyklem monografii poświęconych zbrodniom religijnym i ideologicznym. Wraz z licealistami przygotowuje dwa cykle artykułów: jeden poświęcony architekturze Warszawy w latach 1768-1866, drugi poświęcony stronniczości zagadnień historycznych w podręcznikach dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przygotowuje również cykl artykułów poświęconych miejscowościom, w których toczyły się działania zbrojne podczas ofensywy wiosennej na szosie brzeskiej w 1831 r. a także bibliografię do działań zbrojnych w okolicach Chojnic (ze szczególnym naciskiem na bitwę pod Krojantami) podczas kampanii polskiej 1939 r. Zainteresowania badawcze: historia Polski w latach 1768-1939, Szwecja w okresie Gustawa II Adolfa i Karola XII, historia Stanów Zjednoczonych, Azja w XX w., wojna i historia w literaturze pięknej, muzyce i filmie, malarstwo batalistyczne, historia honoru, historia strachu, memuarystyka.
  • Mateusz Zmudziński
  • Mateusz Szlezak
  • Mateusz Maleszka
  • Mateusz Kusz
  • Doktorant w Katedrze Historii Najnowszej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w historii XX wieku. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską nt. „Robotnicy Huty Stalowa Wola w latach 1970-1980”.
  • Martyna Dziubaltowska
  • Marta Furmanek
  • Marek Sroka
  • Marcin Żukowski
  • Historyk, zainteresowania badawcze koncentrują się na historii Polski po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Publikował m.in. w "Zapiskach Historycznych", "Pamięci i Sprawiedliwości", "Wschodnim Roczniku Humanistycznym" czy też "Всеобщая история" (Moskwa). Autor pracuje nad wydaniem książki pt. „Elity komunistyczne w Polsce” (wraz z Mirosławem Szumiło). Aktualnie opracowuje monografię dotyczącą finansów PZPR (1948 – 1990).
  • Marcin Rozmarynowski
  • Marcin Michalski
  • Marcin Madej
  • Marcin Dragan
  • Marcin Chyczewski
  • Malgorzata Kolak
  • Magdalena Zdunek
  • Magdalena Wasowska
  • Magdalena Sowińska
  • Łukasz Zawadzki
  • Łukasz Kosiński
  • Łukasz Kluza
  • Łukasz Fik
  • Lukasz Golowanow
  • Ludwika Wykurz
  • Lidia Stefek
  • Krzysztof Rozwadowski
  • Konrad Tracz vel Bednarczyk
  • Absolwent historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Moje zainteresowania koncentrują się w trzech obszarach.

   Pierwszy to historia, która była pasją od dzieciństwa. Kontynuowana na studiach przerodziła się w współpracę z portalem, gdzie obecnie pełnię funkcję Szefa Marketingu i Sprzedaży.

   Drugi dość świeży to rozwój osobisty, poznawanie i rozwijanie samego siebie sprawia mi obecnie olbrzymią przyjemność. Za tym obszarem stoi Akademia Dobrego Startu, gdzie pełnię funkcję koordynatora regionu lubelskiego.

   Trzeci obszar to działalność społeczna od wielu lat aktywnie działam w organizacjach społecznych takich jak samorząd studencki dochodząc do organizacji pozarządowych, z którymi mam przyjemność współpracować jak Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie czy Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”.
  • Klaudia Przytuła
  • Klaudia Kobylańska-Antoszek

  • Dziennikarz, marketingowiec, zapalony czytelnik i miłośnik seterów irlandzkich. W historii pasjonują ją przede wszystkim dzieje Wielkiej Brytanii i jej monarchów, ze szczególnym uwzględnieniem dynastii Tudorów i Henryka VIII, choć nie chciałaby stracić dla niego głowy. Poza tym z uwagą śledzi losy Imperium Osmańskiego w serialu „Wspaniałe stulecie” i konfrontuje obraz filmowy z literaturą fachową.

   Studiowała Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną ze specjalnością reklama i PR oraz Marketing Interaktywny na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2014 r. jest Szefem Działu Recenzji i Wydawnictw, a od 2016 r. pełni funkcję wicekró… wróć! Zastępcy Redaktora Naczelnego portalu Historia.org.pl.
  • Kazimierz Krezel
  • Karolina Kmera
  • Karol Siemaszko
  • Karol Kasza
  • Karol Gach
  • Kamil Niedziółka
  • Doktoryzuję się w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze: Archeologia schyłkowej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza na obszarze Europy Środkowej i Północnej, metodologia archeologii, archeologia Grecji od okresu minojskiego do okresu hellenistycznego, historia starożytnej Grecji i Rzymu, archeologia „popularnonaukowa”. Uczestnik licznych ekspedycji archeologicznych na obszarze Polski, Ukrainy oraz Grecji.
  • Kamil Adamczyk
  • Kacper Gis
  • Justyna Maziarz
  • Joanna Stępińska
  • Joanna Pamula
  • Joanna Marszalec
  • Dziennikarz, działacz społeczny. Studentka IV roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz I roku Produkcji medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od października 2014r. Szef działu Publicystyka na portalu historia.org.pl.

   Autorka wielu artykułów publicystycznych i informacyjnych. Działaczka organizacji studenckich. Członek Stowarzyszenia NeverLight. Redaktor Naczelna na portalu Men’s View. Przewodnicząca Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Politologii UMCS.

   Zainteresowania historyczne: wiek XVI i XVII, średniowiecze, okres obozów koncentracyjnych; mitologia i fantasy.
  • Jerzy Adam Kowalski
  • Autor jest popularyzatorem nauki, pracownikiem Instytutu Badań Seksualnych w Opolu. W 2011 roku ukazała się jego książka "Homo eroticus. Jak narodziła się seksualność człowieka."
  • Jan Engelgard
  • Jakub Turkowski
  • Jakub Szponar
  • Jakub Pokojski
  • Izabela Gorecka
  • Izabela Błajda
  • Ireneusz Grabowski
  • Igor Kakolewski
  • Hadrian Ciechanowski
  • Grzegorz Piaskowski
  • Grzegorz Matusiak
  • Filip Jaskulski
  • Absolwent Politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Pasjonat sportów siłowych, historii i turystyki. Na portalu historia.org.pl od 2013 roku. Początkowo zamieszczał teksty związane z historią Wolnego Miasta Gdańsk. Obecnie zajmuje się głównie historią Izraela.
  • Ewa Szafrańska
  • Estera
  • Emilia Solnica
  • Emilia Krasecka
  • Emil Kalinowski
  • Edyta Szymkowiak
  • Dorota Wiśniewska
  • Studentka trzeciego roku studiów I-go stopnia (specjalizacja: nauczanie historii oraz języka angielskiego) na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie przygotowuję pracę licencjacką pt. "Francuska polityka zagraniczna wobec Anglii po wojnie siedmioletniej według dyplomaty Ludwika XV, hrabiego de Broglie", pod kierunkiem dr hab. Leszka Ziątkowskiego. Zainteresowania badawcze: epoka nowożytna, ze szczególnym uwzględnieniem historii politycznej oraz historia Francji. Z ogromną przyjemnością czytam powieści historyczne oraz przeglądam materiał ikonograficzny uwieczniający wydarzenia z przeszłości.
  • Dorota Kitlas
  • Dominika Daśko
  • Dominik Zajac
  • Dominik Kucinski
  • Dominik Bień
  • Dawid Raczynski
  • Dawid Madziar
  • Dariusz Wierzański
  • Absolwent Katedry Historii Nowożytnej Powszechnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego.

   Propagator architektury gotyckiej.

   Zainteresowania historyczne: historia życia codziennego i gospodarcza, legiony rzymskie, marynistyka, herezje.

   Prywatnie fan eksploracji miejskiej. Marzy o wielkim domu by pomieścić stosy książek.
  • Dariusz Tyminski
  • Dariusz Ostapowicz
  • Dariusz Kaliński
  • Urodzony w 1977 r. w Ciechanowie. Absolwent ciechanowskiej WSBiZ. Od 10 lat mieszkaniec Warszawy. Wielbiciel zlotów militarnych, zespołu Dżem i talentu aktorskiego Clinta Eastwooda. Zainteresowania historyczne: historia II wojny światowej, działania specjalne w XX wieku, historia wojen morskich.
  • Cosiek
  • Cezary Mierzynski
  • Blazej Poplawski
  • Blanka Marić
  • Beata Bawej-Lisiecka
  • Bartosz Smogur
  • Bartosz Siedlar
  • Bartosz Pietrzyk
  • Bartłomiej Gajos
  • Bartlomiej Grabowski
  • Barbara Świtalska
  • Absolwentka historii na Uniwersytecie Szczecińskim, uczestniczka programu Erasmus na Uniwersytecie w Bonn, obecnie doktorantka UKSW w Warszawie.

   Zainteresowania naukowe: historia powszechna i Polski okresu XIX i XX wieku, historia myśli politycznej, historia wojskowości oraz prasoznawstwo.

   Hobby: turystyka piesza, gry zespołowe i powieści kryminalne Agathy Christie i Arthura Conon Doyle'a. Fanka poezji Edgara Allana Poego.
  • Arkadiusz Bożejewicz
  • Anna Szóstak
  • Studentka Historii I roku studiów magisterskich (SUM) o specjalności: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktywny Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Uzyskała stopień Licencjata w zeszłym roku. Praca dyplomowa tyczyła się tematyki okresu średniowiecza, a mianowicie „Górkowie Herbu Łodzia do okresu późnego średniowiecza” promotorem był Prof. J. Dobosz. Obecnie pracuję nad pracą magisterską – biografii Władysława Laskonogiego, promotorem jest Prof. J. Dobosz. Zainteresowania badawcze: historia średniowiecza w Polsce, paleografia łacińska, dyplomatyka, neografia niemiecka, dzieje nowożytne, początki Stanów Zjednoczonych.
  • Anna Stelmach
  • Anna Przybyll
  • Anna Marynowska
  • Anna Kubica
  • Anna Krzeminska
  • Anna Krygier
  • Magister historii zawsze dążący do uzyskania wyższego szczebla wiedzy, a w życiu codziennym nie stroniąca od serwowania znajomym swoich wypieków. Angażuje się czynnie nie tylko na rodzimej uczelni, ale też w akcje charytatywne.
  • Anna Koprowska
  • Anna Gredecka
  • Absolwentka UMK, magister historii (specjalizacja historia i kultura krajów skandynawskich oraz edytorstwo historyczne). Specjalizuje się w historii nowożytnej Skandynawii. Zainteresowania historyczne: Skandynawia, Francja Ludwika XIV oraz historia książki.
  • Anna Cieszkowska
  • Anna Brodziak
  • Andrzej Zuwalski
  • Andrzej Ryba
  • Andrzej Matowski
  • Andrzej Beszczyński
  • Andrzej Arseniuk
  • Alicja Bartnicka
  • Alicja Bartnicka – historyk, dziennikarz, literaturoznawca. Absolwentka filologii polskiej z dziennikarstwem (2012) oraz historii (2014) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych UMK.

   Laureatka Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce w latach 2006/2007. Od 2013 roku związana z portalem historycznym Historia.org.pl, gdzie poza publikowaniem własnych tekstów naukowych początkowo pełniła funkcję Szefa Korekty Działu Naukowego, a z dniem 1 lipca 2014 r. przejęła obowiązki Szefa Działu Naukowego. W tym samym czasie, nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek, ukazała się jej pierwsza monografia naukowa zatytułowana „Postać czarodzieja w literaturze fantasy. J.R.R. Tolkien – A. Sapkowski – J.K. Rowling”.

   Fascynatka literatury każdej, choć jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół literatury fantasy – zarówno polskiej jak i zagranicznej, gdzie bierze pod uwagę przede wszystkim dzieła najnowsze, w których bada pochodzenie i funkcjonowanie poszczególnych ras i bohaterów, a także ich uwikłanie w kontekst historyczno-literacki. Interesuje się także szeroko rozumianą historią Niemiec, zwłaszcza dziejami III Rzeszy i stosunków polsko-niemieckich w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych etapów historii Niemiec w latach 1918–1990 – począwszy od upadku monarchii i wprowadzenia w całych Niemczech ustroju republikańskiego, poprzez wybuch II wojny światowej i politykę Niemiec na okupowanych ziemiach polskich, wieloletni podział Niemiec na dwa państwa, aż do procesu zjednoczeniowego zakończonego w 1990 r.

   Jest także współopiekunem Koła Naukowego Badaczy Białych Plam działającego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Aleksandra Nosowska
  • Aleksandra Chacinska
  • Aleksander Furtak
  • AleHistoria
  • Agnieszka Danilkiewicz
  • Adrian Woś
  • Student historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania naukowe dot. imperium Medo-Perskiego w czasach Kserksesa I, religioznawstwa (rola zwierząt w religiach Bliskiego Wschodu) oraz kontaktów międzykulturowych w kręgu cywilizacji bliskowschodnich i śródziemnomorskich.
  • Adam1234
  • Adam Rębacz
  • A. Regula

  Recenzenci

  • dr Tomasz Szeląg
  • Doktor nauk prawnych, licencjat prawa kanonicznego. Fan piłki nożnej i wielbiciel muzyki The Clash. Zainteresowania historyczne: starożytność ze szczególnym uwzględnieniem historii IV-V wieku n.e. oraz postaci Juliana Apostaty, historia chrześcijaństwa, wyprawy krzyżowe, ekspansja arabska i turecka, rozwój prawa kanonicznego.
  • dr Piotr Tafiłowski
  • Doktor historii UW, adiunkt na Wydziale Humanistycznym UMCS. Specjalności: historia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka, technologie informacyjne. Zainteresowania historyczne: późne średniowiecze i renesans.
  • dr Paweł Gotowiecki
  • Historyk, publicysta. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007), doktoryzował się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (2012). Prezes Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Solidarność i Pamięć”. Specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie oraz historii politycznej PRL.
  • dr Jarosław Centek
  • Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2004). W latach 2001-2004 Prezes studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego. Uczestnik programu "Socrates", w trakcie którego uczestniczył w zajęciach z zakresu historii wojskowej na Universität Potsdam, prowadzonych przez profesorów Jürgena Angelowa oraz Bernharda Kroenera. W roku 2008 uzyskał stopień doktora, przedstawiając pracę Reichsheer 1921 - 1926. Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Rezmera, która została uznana za wyróżniającą. Zainteresowania historyczne: I wojną światowa, armia niemiecka w latach 1871-1945, armia austriacka w latach 1918-1938, rozwój sztuki wojennej oraz konflikty zbrojne po 1945 r. Najważniejsze publikacje: "Hans von Seeckt. Twórca Reichsheer", Kraków 2006; "Verdun 1916", Warszawa 2009; "Reichsheer ery Seeckta", Warszawa 2010.
  • dr Rafał Łatka
  • Historyk i politolog, dr nauk społecznych z zakresu nauk o polityce (specjalność historia najnowsza Polski). Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Autor wielu publikacji naukowych i popularnych, w tym publikacji książkowej Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów (Kraków 2012), redaktor tomów studiów: Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944- 2010. Studia i materiały (Kraków 2013) oraz Realizm polityczny (opublikowany w specjalnym numerze pisma ,,Politeja”, Kraków 2013).

   Członek redakcji pism: ,,Glaukopis” ,,Myśl.PL” oraz portalu Myśl.24.pl,. Współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Myśli Politycznej, Centrum im. Władysława Grabskiego oraz portalu promującego historię Histmag.org. Organizator ogólnopolskich konferencji naukowych: Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (Kraków 2014), Różne wymiary realizmu politycznego w Polsce ,,ludowej” (Kraków 2012), Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944-2010 (Kraków 2011).

   Zainteresowania badawcze: historia relacji stosunków państwo- Kościół w PRL, realizm polityczny, komunizm.
  • dr Mariusz Balcerek
  • dr Łukasz Przybyło
  • Doktor nauk wojskowych, obecnie wykładowca AON i analityk finansowy. Fan radykalnej muzyki. Zainteresowanie historyczne: druga wojna światowa (w szczególności front wschodni), epoka napoleońska, starożytność - w zasadzie wszystkie epoki historyczne w zakresie historii wojskowości.
  • Tomasz Gdaniec
  • Szymon Nowak
  • Urodzony w 1973 r. w Skierniewicach. Absolwent Wydziału Historii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Jest autorem kilku artykułów popularno-naukowych w czasopismach historyczno-wojskowych. Główne punkty jego zainteresowań to epoka napoleońska oraz czasy II wojny światowej z podkreśleniem tematu Powstania Warszawskiego. Zainteresowania: Powstanie Warszawskie, II wojna światowa, epoka napoleońska, ogólnie historia Polski. Najważniejsze publikacje: "Przyczółek Czerniakowski 1944", Zabrze 2011; "Puszcza Kampinoska - Jaktorów 1944", Warszawa 2011.
  • Sylwia Szyc
  • Historyk, marketingowiec, dziennikarz. Absolwentka historii i zarządzania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2014 r. Redaktor Naczelna portalu historia.org.pl.

   Autorka wielu artykułów naukowych. Wieloletni działacz organizacji studenckich. Wiceprezes Stowarzyszenia Humanicon. Przewodnicząca Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS a także Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.

   Jest ekspertem w zakresie historii Korei Północnej, ruchu studenckiego w PRL oraz social mediów.

   Zainteresowania historyczne: historia polityczna i społeczna XX wieku,relacje polsko - radzieckie w XX wieku, historia i kultura Dalekiego Wschodu.
  • Sandra Tomczak
  • Remigiusz Gogosz
  • Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Absolwent historii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005). W latach 2004-2005 sekretarz Samorządu Studenckiego Wydziału Socjologiczno-Historycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestnik letniej szkoły pt. "Paganism and Christianity in Old Norse Textual Literautre w Aarhus (2009). Od 2010 roku doktorant na kierunku historia na Uniwersytecie Rzeszowskim pod kierunkiem prof. Leszka P. Słupeckiego. Uczestnik programu "ERASMUS", w trakcie którego uczestniczył w zajęciach z zakresu historii i skandynawistyki na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, prowadzonych m.in. przez profesorów Mattiasa Bechera i Rudolfa Simka (opiekun). Stypendysta Ministerstwa Edukacji Islandii w programie "Icelandic as a Second Language", który zakłada naukę języka islandzkiego na Háskóli Íslands w Reykjawiku.(2011-12) na którym uczęszcza także na zajęcia prowadzone przez wielu wybitnych islandzkich badaczy historii i literatury średniowiecznej Skandynawii. Uczestnik międzynarodowego projektu badaczego: "Jomsvikingasaga - tradition and history". Zainteresowania historyczne: historia, literatura i kultura średniowiecznej Skandynawii, gry i sport w sagach, saga o Jomswikingach, wyprawy krzyżowe. Pozabadawczo zainteresowania kierują się ku nowożytnej Japonii (XVI-XIXw.) oraz religioznawstwu.
  • Przemysław Chabracki
  • Paweł Łyziński
  • Student historii na UMK. Pasjonuje się historią Japonii, głównie tą wojskową. Jego konik to wojna rosyjsko-japońska 1904-1905 roku. Ponadto interesuje się historią wieku XIX oraz historią wywiadu. Wielbiciel dobrej literatury. Marzy o wyjeździe do Japonii.
  • Pawel Jaskulski
  • Polonista, absolwent filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, działacz Koła Literatury XX wieku przy UW, przeprowadzał wywiady z twórcami takimi jak: Andrzej Barański, Grzegorz Królikiewicz, Marcin Świetlicki.

   Zainteresowania naukowe: kino historyczne, nowy kanon kina polskiego, kino amerykańskie, twórczość Marcina Świetlickiego.
  • Patryk Janiak
  • Menedżer, wydawca, zaangażowany w walkę z katastrofą klimatyczną, okazjonalny podróżnik, jego pasją jest historia.

   Wieloletni współpracownik portalu historia.org.pl gdzie recenzuje książki z zakresu jego głównych zainteresowań tj. okresu końca XIX w. aż po 1945 r. Ponadto interesuje się historią reformacji, historią ludową i nierówności społecznych oraz historią Chin.

   Publikuje ponadto w portalu Liberte. Posiada wieloletnie doświadczenie jako menedżer i wydawca w wydawnictwach dostarczających informacji dla specjalistów.

  • Nadia Sola
  • Nadia Sola - studentka historii na UMCS, zajmuje się kostiumologią i historią ubioru. Do jej zainteresowań należy również rekonstrukcja historyczna.

   Członkini grup zajmujących się odtwórstwem, oraz założycielka i prezes Koła Naukowego Rekonstrukcji Historycznej UMCS. Jej marzeniem jest stworzenie podstaw pod unaukowienie rekonstrukcji historycznej, do czego prowadzić mają działania podejmowane w ramach Koła i we współpracy z historia.org.pl.
  • Monika Janiak
  • Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na Politechnice Warszawskiej. Na co dzień pracuje z dziećmi w różnym wieku, prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Zwolenniczka edukacji alternatywnej. Zainteresowana głównie historią drugiej wojny światowej z naciskiem na historię społeczną III Rzeszy. Bliska jest jej tematyka losu cywilów, a zwłaszcza kobiet, dzieci, osób z niepełnosprawnościami podczas drugiej wojny światowej. W wolnym czasie nałogowo czyta, chętnie uprawia sport w różnej postaci i podróżuje po świecie.
  • Michał Siemiński
  • Mateusz Pielka
  • Historyk, publicysta. Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (spec. Stosunki polsko – niemieckie). .

   Laureat Stypendium Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w latach 2012/2013. Autor wielu artykułów z zakresu publicystyki historycznej, publikował w czasopismach: „Midrasz”, „Uważam Rze Historia”, „Wolnomularz Polski”.

   Obszar zainteresowań stanowi XIX i XX wiek w kontekście historii diaspory żydowskiej w Europie (ze szczególnym podkreśleniem antysemityzmu) oraz stosunki polsko – niemieckie, a także relacje ludności polskiej z mniejszościami narodowymi. Jest również aktywnym działaczem Koła Naukowego Historii Niemiec.
  • Mateusz Kaczmarek
  • Mateusz Brania
  • Mariusz Matuszewski
  • Absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (magisterium w roku 2004 na podstawie monografii uposażenia opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu do końca XIV w.), w trakcie studiów członek zarządu Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚl i szef Sekcji Mediewistycznej tegoż Koła. Członek redakcji portalu Konserwatyzm.pl oraz półrocznika naukowego „Pro Fide, Rege et Lege”. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i The Council For British Archaeology (UK). Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych, popularno-naukowych, recenzji, sprawozdań, jak również tłumaczeń z języka angielskiego. Obecnie pracuje nad doktoratem z dziejów średniowiecznej myśli politycznej (roboczy temat rozprawy: „Myśl polityczna Jana z Salisbury w kontekście reformy gregoriańskiej”, promotor: prof. Adam Wielomski). Zainteresowania badawcze: historia średniowieczna, dzieje kościoła w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem monastycyzmu, średniowieczna i wczesno-nowożytna myśl polityczna, średniowieczne i wczesno-nowożytne dzieje Wielkiej Brytanii, archeologia .
  • Maria Plucinska
  • Marcin Sochoń
  • Marcin Janakowski
  • Łukasz Kuć
  • Absolwent historii, nauczyciel i dziennikarz.
   Zainteresowania historyczne: historia średniowiecza, historiozofia, historia Kościoła, historia Stanów Zjednoczonych, tzw. życie codzienne w poszczególnych epokach oraz genealogia.
  • Łukasz Kępski
  • Krzysztof Sałamacha
  • Krzysztof Sałamacha - magister archeologii, student czwartego roku historii na UMCS. Rekonstruktor od ~2006 roku, na jej temat napisałem pracę licencjacką i magisterską.

   Aktualnie działam w dwóch grupach zajmujących się rekonstrukcją z okresu II WS, jednak moje doświadczenie dotyczy również rekonstrukcji średniowiecznej i XVII wieku.

   Do moich zainteresowań należy również historia, rozwój i sposoby konserwacji fortyfikacji. Największą moją pasją jest polska perła- miasto Zamość, moją ambicją jest zgromadzenie kompletnego księgozbioru dotyczącego historii tego miasta.
  • Krzysztof Osiński
  • Student historii specjalność mediewistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat bardzo aktywy użytkownik portali historycznych, a z portalem "historia.org.pl" związany, początkowo jako recenzent, od 2012 roku. Następnie, do lipca 2014 roku szef działu naukowego. Autor wielu publikacji w periodykach studenckich, które poruszają głównie problematykę jagiellońską i działalność intelektualną Jana Długosza. Stypendysta Rektora UAM.

   Zainteresowania historyczne: historia polityczna, społeczna i intelektualna polskiego późnego średniowiecza, stosunki polsko-litewskie, historia historiografii.
  • Krzysztof Olszak
  • Krzysztof Kmąk
  • Kinga Czechowska
  • Absolwentka historii na UMK w Toruniu.
  • Katarzyna Żuber
  • Kamil Kamiński
  • Student kulturoznawstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek zarządu studenckiego Koła Naukowego Culture ON przy Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Przygotowuje pracę magisterską pt. Wizerunek rodziny Borgiów we współczesnej kulturze. Zainteresowania badawcze: starożytne Rzym i Grecja, krucjaty, renesans na Płw. Apenińskim, wojny napoleońskie, belle epoque, II Wojna Światowa.
  • Joanna Kowalska
  • Jędrzej Dudkiewicz
  • Posiada obroniony licencjat z historii, pasjonuje się historią mafii. Kocha książki, filmy, seriale, piłkę nożną, a także dyskusje na wszelkie możliwe tematy, od sportu, po politykę. Dla portalu pisze przeglądy telewizyjne, nowości książkowych i filmowych, czasem zdarzy mu się napisać recenzję bądź artykuł.
  • Jakub Pawłowski
  • Absolwent historii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (2008). Historyk mediewista, muzealnik, publicysta, pasjonat turystyki-historycznej, dobrej muzyki i kina. Zainteresowania historyczne: starożytność, dzieje Egiptu, dzieje cesarstwa rzymskiego, Barbaricum i wędrówka ludów, wczesne średniowiecze, kształtowanie się Europy na gruzach cesarskich, okres plemienny i początki państwa polskiego. Ponadto archeologia, antropologia kultury, etnografia, religioznawstwo i historia sztuki.
  • Iga Zamojska
  • Grzegorz Chojnacki
  • Student historii, patriota, miłośnik zdrowego śmiechu, kobiecego piękna i dobrej zabawy. Zainteresowania: historia wczesnonowożytna (klientelizm, czasy Batorego i Wazów), dzieje polityczne Polski, religie świata, militaria (nowoczesne konflikty), ASG (biernie i czynnie).
  • Edyta Starczewska
  • Bydgoszczanka. Z wykształcenia Kulturoznawca (specjalizacja Menadzer Kultury). W 2005 roku napisała pracę "Zarys historii i kultury Romow na Ziemii Kujawskiej na przełomie XX i XXI wieku". Pracuje od 12. roku życia jako wolontariusz, dzięki czemu zdobyła duże i zróżnicowane doświadczenie w tej dziedzinie. Ostatnio nieodpłatnie pracowała dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Ma doświadczenie m.in.: z zakresu dziennikarstwa i PR. Jej pasja jest wszystko, co wiąże się z tematyka II Wojny Swiatowej. Wielka miłością są książki- m.in.: literatura faktu, wspomnienia, biografie, dokument. Miłośniczka muzyki klasycznej, opery, teatru - wszelkiego rodzaju sztuki i kultury. Obecne bezrobotna i samotna, ale za to szczęśliwa mama dwuletniej Aleksandry.
  • Dominika Malinowska
  • Daria Czarnecka
  • Damian Waszak
  • Magistrant historii na UAM-ie. Pasjonat poezji, i dobrej muzyki w szczególności celtyckiej i klasycznego rocka. Zainteresowania historyczne: historia starożytna, Bliski Wschód, dzieje republiki i późnego cesarstwa rzymskiego, XIX-wieczne wojny kolonialne, I wojna światowa w Afryce.
  • Bartosz Kaluga
  • Żaneta Wiśnik
  • Wojciech Siudek
  • Wojciech Przybylski
  • Wojciech Mazur
  • Wojciech Kania
  • Wiktoria Aleksandrowicz
  • Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Obecnie studentka Filologii Japońskiej na WSSM w Łodzi. Współpracuje z portalami internetowymi wszczecinie.pl oraz nowaczytelnia.pl. W formie wolontariatu, od czerwca 2010, udziela się jako redaktorka na portalu młodzieżowym nastek.pl. Przez kilka lat należała do Bractwa Ziemi Elbląskiej (kiedy jeszcze istniało pod nazwą Najemników). Zainteresowania historyczne: to przede wszystkim kultura i historia Japonii. Jej ulubione okresy historyczne to antyk i średniowiecze. Pasjonują ją również bitwy morskie do czasów I wojny światowej włącznie.
  • Waldemar Jagodziński
  • Tadeusz Sułkowski
  • Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego, pracownik innej Uczelni Państwowej. Gracz giełdowy, miłośnik broni palnej, były żołnierz, fotograf, człowiek który z potrzeby chwili: wyreżyserował, sfinansował i wystawił sztukę teatralną, na której to widownia miała niepowtarzalną w historii polskiego teatru okazję zjedzenia aktorki grającej główną rolę. Zainteresowania historyczne: historia myśli wojskowej, historia gospodarcza II RP,
  • Szymon Gołębiewski
  • Szymon Gołębiewski, rocznik 1979. Absolwent UMK w Toruniu.

   Zainteresowania: XIX wieku, w szczególności historia Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza wojna secesyjna i biografie jej uczestników. Obecnie zaangażowany w tematykę udziału oddziałów indiańskich w wojnie secesyjnej.

   Prywatnie ojciec malutkiej Marysi, która niestety będzie musiała pokochać historię...
  • Szymon Cydzik
  • Rafał Hordyjewski
  • Piotr Jaworski
  • Paweł Nastrożny
  • Magister historii (Zakład Historii Wojskowej UMK), Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego działającego na UMK. W wolnych chwilach pasjonat eksploracji fortyfikacji, miłośnik różnego rodzaju krótkiej broni strzeleckiej oraz zapalony turysta. Zainteresowania historyczne: dzieje i współczesny stan oraz problematyka konserwatorska architektury obronnej w okresie XVIII-XX wieku, historia wojskowa Rzeczpospolitej w czasach nowożytnych oraz wybrane zagadnienia historii Polski i Europy okresu międzywojennego, a także II wojny światowej.
  • Paweł Jan Kozłowski
  • Doktorant Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Z wykształcenia etnolog- europeista. Zainteresowania badawcze – stosunki etniczne, kulturalne, religijne oraz szeroko rozumiana kultura dawnych kresów wschodnich II Rzeczpospolitej. Przygotowuje rozprawę doktorską o roboczym tytule „Mit Lwowa jako dawnego miasta kresowego II Rzeczpospolitej”.
  • Paweł Izworski
  • Magister historii, studia magisterskie odbył w Instytucie Historii UJ, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ. Pisze pracę doktorską dotyczącą aspektów idei "wojny świętej", "wojny w imię chrześcijaństwa" w konfliktach zbrojnych chrześcijańskiego Cesarstwa Rzymskiego z Persją Sasanidów. W związku ze swoimi zainteresowaniami para się redakcją prac naukowych. Lubi turystykę górską, pieszą i rowerową oraz hokej na lodzie. Zainteresowania historyczne: Bizancjum, antyk grecki i rzymski, Iran epoki Sasanidów, Europa wczesnośredniowieczna, tekstologia i edytorstwo.
  • Paweł Fryc
  • Pawel Puzio
  • Pawel Malysiak
  • Student IV roku prawa na Uniwersytecie Śląskim, meloman, miłośnik prozy Vladimira Nabokova, pasjonat zegarków. Zainteresowania historyczne: historia średniowiecza, historia prawa, historia sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa Flamandzkiego.
  • Pawel Gluszek
  • Pawel Fura
  • Patryk Łapiński
  • Oskar Myszor
  • Natalia Klimczak
  • Mikolaj Tomaszewski
  • Michał Kowalski
  • Michał Jędrych
  • Magister historii - archiwistyki UMCS. Zainteresowania historyczne: konflikty zbrojne, marynistyka, historia społeczna ze szczególnym uwzględnieniem organizacji młodzieżowych, archiwistyka i dzieje kancelarii.
  • Michał Gochna
  • Magister historii (UW). Obecnie pracuje w Zakładzie Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania historyczne: historia nowożytna Polski, historia Mazowsza i Podlasia, geografia historyczna, wykorzystanie nowych technologii w badaniach historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania GIS Zainteresowania historyczne: historia nowożytna Polski i Europy, historia wschodniego Mazowsza i Południowego Podlasia, metodologia historii.
  • Michal Piegzik
  • Wrocławianin, student prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor monografii "Guadalcanal 1942-1943" w serii Historyczne Bitwy wyd. Bellona oraz artykułów w czasopiśmie "Okręty Wojenne". Redaktor numeru specjalnego "Okrętów Wojennych" poświęconego flocie francuskiej. Tłumacz tekstów o tematyce militarnej z języka francuskiego oraz angielskiego na język polski. Pasjonat II wojny światowej na Pacyfiku, stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku oraz wojskowości polskiej w dobie rozbiorów.
  • Michal Gradek
  • Martyna Bakun
  • Marta Żydek
  • Absolwentka Ochrony Dóbr Kultury i Historii na UAMie. Fanka zabytków, historii sztuki, historii starożytnej, szczególnie starożytnego Egiptu. Wolny czas poświęca Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody. Marzycielka, idealistka i podróżniczka. Ma słabość do muzyki rockowej i górskich wędrówek.
  • Mariusz Kaczka
  • Studiował historię i filologię klasyczną. Doktoryzuje się w zakresie historii nowożytnej.
  • Mariusz Borecki
  • Marcin Łukasz Makowski
  • Marcin Łukasz Makowski - (ur. 1986) dziennikarz, historyk i filozof. Obecnie doktorant w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie pod opieką prof. Marka Kornata pracuje nad rozprawą o marksistach i katolikach świeckich w Polsce w latach 1945-1948. Jest stałym współpracownikiem portalu Onet.pl, Deon.pl oraz Histmag.org, pisuje do "Tygodnika Powszechnego". Redaktor naczelny strony DziwnaWojna.pl.
  • Marcin Lindstedt
  • Małgorzata Kniarzycka
  • Absolwentka historii, studentka filologii polskiej i ochrony dóbr kultury na UAMie Miłośniczka zwierząt, zwłaszcza kotów i psów, poezji oraz filmów z "dreszczykiem". Zainteresowania historyczne: Starożytność, zwłaszcza dzieje Egiptu i Grecji, średniowiecze, historia Niemiec na przełomie wieków, konflikty militarne w XVII wieku.
  • Magdalena Paszek
  • Studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Na co dzień żyję w rytmie melodycznego death metalu, a w wolnej chwili, przy kubku gorącej herbaty, walczę na frontach drugiej wojny światowej. W żyłach płynie mi wysokooktanowy płyn więc najciekawsze historie to te z oddziałami zmotoryzowanymi. Z każdym dniem budzę się licząc, że odkryje trochę z przyszłości i przeszłości.
  • Magdalena Olejarz
  • Studentka historii oraz archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania historyczne: Zbrodnia Katyńska, historia społeczna Polski okresu II wojny światowej.
  • Magdalena Makówka
  • Maciej Terczynski
  • Maciej Szczepanski
  • Maciej Różewicz
  • Maciej Laudański
  • Maciej Badowicz
  • Łukasz Wójcikiewicz
  • Magister historii i archiwista. Samodzielny pracownik archiwum Urzędu pięknego miasta Gorlice. Lubi poszwędać się po górach, popstrykać zdjęcia i poczytać recenzowane książki. Uwielbia zabawę z synem:) Zainteresowania historyczne: historia Ameryki Północnej a w szczególności Indian, II wojna światowa, historia nowożytna, język angielski.
  • Łukasz Pasztaleniec
  • Historyk, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, członek redakcji pisma "Janowskie Korzenie", autor kilkunastu tekstów opublikowanych na łamach "Pamięci i Sprawiedliwości", "Janowskich Korzeni" oraz "Biuletynu Dws.org.pl", z kilkoma zainteresowaniami niehistorycznymi. Zainteresowania historyczne: głównie podziemie antykomunistyczne działające w Polsce po 1944 r.
  • Lukasz Wisniewski
  • Krzysztof Kloc
  • Krzysztof Hipp
  • Krzysztof Bylinowski
  • Klaudia Skrężyna
  • Absolwentka historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie studentka filologii polskiej i doktorant historii Uniwersytetu Pedagogicznego. Współpracuje m. in. z "Dziennikiem Polskim". Zainteresowania historyczne: czasy nowożytne, historia miast i życia codziennego.
  • Katarzyna Szostak
  • Katarzyna Suszkiewicz
  • Absolwentka europeistyki UJ (2009), doktorantka w Instytucie Europeistyki/Centrum Badań Holokaustu UJ (praca na temat percepcji Holokaustu w historii politycznej Izraela), stypendystka programu wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich (Polish Israeli Youth Encounters), uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie, finalistka konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie w roku 2009. Na zlecenie Falstad Memorial and Human Right Centre koordynowała projekt "Polscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej". Współpracuje z Centrum Badań Holokaustu UJ w zakresie dwóch programów międzynarodowych: Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics oraz Miami Dade College Summer Institute. Zainteresowania badawcze: Holokaust, zagadnienia dziedzictwa, pamięci i wykorzystania przestrzeni kulturowej, Izrael i stosunki izraelsko-palestyńskie.
  • Katarzyna Jeleń-Motarska
  • Archeolog, absolwentka Archeologii na UJ, od 2010 roku doktorantka archeologii na UJ. Główne zainteresowania dotyczą tematów archeologicznych, zarówno archeologii śródziemnomorskiej jak i pradziejowej. Ponadto jej pasją są podróże i nauka języków obcych. Jest archeologiem czynnie działającym w terenie, właścicielką firmy archeologicznej.
  • Karolina Kawecka
  • Kamil Podrazka
  • Kamil Kartasiński
  • Justyna Pacześna
  • Z zasady nie zwykła mówić o sobie, woli pytać, słuchać, oglądać – ot fanaberia aspirującego dziennikarza. Dopuszczona go głosu do rozpoznania po werbalnym ADHD. Ciekawska świata i ludzi. Zapatrzona w kino, zasłuchana w muzyce, zaczytana w literaturze, niepoprawna fanka coca coli i czekolady.
  • Joanna Szymańska
  • Joanna Leńczuk
  • Joanna Dudek
  • Jarosław Koziński
  • Iga Bunalska
  • Grażyna Zaworska
  • Ewa Żydek
  • Studentka filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, realizująca specjalizację pedagogiczną i krytykę literacko-artystyczną. Interesuje się literaturą, zwłaszcza jej wymiarem sakralnym. Lubi język niemiecki. Współpracuje z katolickim czasopismem „Goniec Niepokalanej”.
  • Ewa Kunecka
  • Ewa Kluska
  • Emilia Żuchowska
  • Dr Tomasz Gliniecki
  • Historyk i pedagog, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalista od historii najnowszej powszechnej i Polski, wieloletni redaktor radia i prasy, były redaktor naczelny "Gazety Olsztyńskiej" i "Dziennika Elbląskiego", autor książek i dokumentów filmowych, edukator muzealny.

   Zainteresowania historyczne: propaganda i mity wojenne, I i II wojna światowa - głównie Niemcy i Związek Sowiecki, historia regionalna Warmii i Mazur (Prus Wschodnich).
  • Dorota Partyka
  • Dorota Palosz
  • Dariusz Wierzchos
  • Daniel Rybicki
  • Magister historii UMK, magister Stosunków Międzynarodowych UWM, członek Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego działającego na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Prywatnie pasjonat straży pożarnej w Polsce i świecie, wieloletni czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w swoim rodzinnym mieście – Barczewie. Zainteresowania historyczne: Historia pożarnictwa w Polsce i Europie na przestrzeni wieków, z naciskiem na XX wieku. Historia okresu międzywojennego i II wojny światowej ze szcze-gólnym naciskiem na morski teatr działań wojennych.
  • Daniel Piasecki
  • Damian Warszawski
  • Damian Latocha
  • Bozena Baranska
  • Beata Woźniak
  • Magister historii i magister historii sztuki UMK. Ukończyła Studia Podyplomowe z Wiedzy o Społeczeństwie UW, a także kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa MSCDN Ciechanów. Mól książkowy. Zainteresowania historyczne: Średniowiecze, XIX wiek, wiktorianizm, życie codzienne, czasy nowożytne we  Francji i Anglii (XVI-XVIII), architektura pałacowa i ogrodowa, malarstwo (poza współczesnym).
  • Bartosz Sałaj
  • Barbara Centek
  • Arkadiusz Wolszleger
  • Student V roku historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Etatowy rycerz Toruńskiej Szkoły Fechtunku, który przymierza się dodatkowo do odtwarzania XVII wiecznego husarza. W wolnym czasie miłośnik turystyki pieszej, rowerowej a także rekonstrukcji historycznej. Zainteresowania historyczne: szeroko pojęty okres nowożytności z naciskiem na: historiografię barokową, pamiętnikarstwo staropolskie, wojskowość europejską tegoż okresu, ze szczególnym uwzględnieniem armii Rzeczypospolitej doby władców elekcyjnych.
  • Anna Dykta
  • Anita Świątkowska
  • Andrzej Górecki
  • Student dziennikarstwa UW, miłośnik powieści historycznych, dobrej muzyki i podróży.
   Zainteresowania historyczne: Historia Polski, a zwłaszcza wojskowość polska z lat 1500 – 1831 i 1914 – 1921, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz dziejów jazdy polskiej.
  • Aleksandra Skorek
  • Aleksander Głogowski
  • Agnieszka Bednarska
  • Magister historii (UMCS) - specjalizacja starożytny Rzym. Obecnie pracująca z dziećmi niepełnosprawnymi. Zainteresowania historyczne: starożytność ze szczególną poprawką na obyczajowość.
  • Agata Bialy
  • Adam Szołtys
  • Student Politechniki Krakowskiej na kierunku Technologia Chemiczna. Rodowity Ślązak. Fotograf-amator, czytelnik książki fantastycznej, słuchacz klasycznego rocka, eksplorator fortyfikacji, poszukiwacz "tego co zaginęło", zapalony żeglarz jachtowy. Zainteresowania historyczne: II wojna światowa z naciskiem na zagadnienie "barwa i broń". Głównie wojska lądowe i lotnictwo oraz tzw. "cudowne bronie".
  • Adam Sengebusch
  • Urodzony 8 stycznia 1969 r. w Bydgoszczy. Z wykształcenia nauczyciel (UKW w Bydgoszczy) i logistyk (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu). Żonaty, ojciec dwóch córek. Hobbystycznie zajmuje się historią, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów średniowiecznej Europy.